Ruitenwasser

 
BK-0092-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Ruitenwasser

Definitie

De ruitenwasser wast oppervlakken in met spons of inwasapparaat, water en gepaste reinigingsproducten, waarna hij ze met trekker en zeem of microvezeldoek streeploos droogmaakt, volgens de geldende regels betreffende veiligheid (vooral werken op hoogte), milieu en kwaliteit teneinde afwasbare oppervlakken van verschillende afmetingen en hoogtes kwaliteitsvol te reinigen conform de opdracht.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt individueel en in teamverband
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …)
  • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
  • Rapporteert aan de leidinggevende
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt ecologisch
  • Werkt conform voorgeschreven procedures
  • Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende
  • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economisch werken
  • Basiskennis van ecologisch werken
  • Kennis van ergonomisch werken (hef- en tiltechnieken, …)
  • Kennis van bedrijfsrichtlijnen
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van hygiëneregels
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 3:
  Volgt instructies van de leidinggevende op
  • Leest en begrijpt de werkopdracht
  • Leest en begrijpt de opgegeven techniek
  • Leest en begrijpt de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit de risicoanalyse
  • Vraagt zijn leidinggevende bij onduidelijkheden om uitleg, zodat problemen worden voorkomen en/of opgelost
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedrijfsrichtlijnen
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van veiligheidsregels
 • Competentie 4:
  Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
  • Selecteert een gekende techniek, rekening houdend met de werkopdracht en de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit een door de leidinggevende uitgevoerde risicoanalyse
  • Stemt de producten en het materieel af op de opdracht
  • Stuurt de werkzaamheden bij afhankelijk van de wisselende omstandigheden ter plaatse
  • Leest en begrijpt de technische fiche
  • Maakt de schoonmaakproducten en het materieel (aftrekker, stang, ladder, …) klaar
  • Beschermt de omgeving van de interventiezone
  • Vraagt zijn leidinggevende bij onduidelijkheden om uitleg, zodat problemen worden voorkomen en/of worden opgelost
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economisch werken
  • Basiskennis van ecologisch werken
  • Kennis van ergonomisch werken (hef- en tiltechnieken, …)
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van de basis ruitenwastechniek
  • Kennis van specifieke ruitenwastechnieken
  • Kennis van hygiëneregels
  • kennis van de te gebruiken materialen
  • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
  • Kennis van de te gebruiken apparatuur
 • Competentie 5:
  Voert reinigingswerken uit aan afwasbare oppervlakken, van verschillende afmetingen en hoogten, met de basistechniek
  • Brengt het reinigingsmiddel aan met spons of inwasapparaat
  • Bewerkt de oppervlakken mechanisch*
  • Maakt de oppervlakken snel en efficiënt droog met de raamtrekker
  • Werkt de imperfecties af met zeem of microvezeldoek
  • Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten
  • Ruimt de werkplek op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ergonomisch werken (hef- en tiltechnieken, …)
  • Kennis van de basis ruitenwastechniek
  • Kennis van specifieke ruitenwastechnieken
  • Kennis van hygiëneregels
  • Kennis van onderhoudsvoorschriften
  • kennis van de te gebruiken materialen
  • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
  • Kennis van de te gebruiken apparatuur
  • Kennis van de producten
* *Verklaring: wrijft met het inwasapparaat of de spons over het met reinigingsvloeistof ingezette oppervlak om het aangehechte vuil los te maken.
 • Competentie 6:
  Controleert de eigen prestatie
  • Controleert de kwaliteit van het geleverde werk
  • Controleert of er door de uitvoering van de werken geen vervuiling of schade aan omliggende oppervlakken is toegebracht
  • Corrigeert indien nodig de onvolmaaktheden
  • Meldt aanpassingen van de werkzaamheden aan de leidinggevende schriftelijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economisch werken
  • Basiskennis van ecologisch werken
  • Kennis van bedrijfsrichtlijnen
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 7:
  Controleert de prestatie samen met de klant en informeert de klant over storingen of beschadigingen
  • Gaat, na de eigen controle, de uitvoering van de opdracht na samen met de klant
  • Meldt schade (schriftelijk) aan de klant
  • Meldt schade (schriftelijk) aan de leidinggevende
  • Bezorgt de klant relevante documenten, indien nodig
  • Meldt opmerkingen van de klant die hij zelf niet kan oplossen schriftelijk aan zijn leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van eenvoudige administratie
 • Competentie 8:
  Reinigt en onderhoudt schoonmaakmaterieel
  • Reinigt gebruikte materieel (materialen, gereedschappen en apparatuur)
  • Bergt het gebruikte materieel op
  • Meldt defecten aan het materieel aan de leidinggevende en neemt het uit circulatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedrijfsrichtlijnen
  • Kennis van hygiëneregels
  • Kennis van onderhoudsvoorschriften
  • Kennis van de producten
 • Competentie 9:
  Gebruikt de hulpmiddelen voor het uitvoeren van werken op hoogte die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van zijn opdracht
  • Gebruikt hulpmiddelen (telescoopsteel, rolstelling, (schuif)ladder, hoogwerker, …) volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
  • Vervoert ladders volgens veiligheidsvoorschriften en de verkeersreglementen
  • Monteert, demonteert en gebruikt rolstellingen volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
  • Bedient een hoogwerker conform de instructies en veiligheidsvoorschriften
  • Maakt gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals harnassen en levenslijnen waar de toegepaste techniek het vereist
  • Maakt gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) zoals vermeld in de risicoanalyse
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van ergonomisch werken (hef- en tiltechnieken, …)
  • Kennis van bedrijfsrichtlijnen
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van de te gebruiken apparatuur

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van economisch werken
 • Basiskennis van ecologisch werken
 • Basiskennis van eenvoudige administratie
 • Kennis van ergonomisch werken (hef- en tiltechnieken, …)
 • Kennis van bedrijfsrichtlijnen
 • Kennis van beschermingsmiddelen
 • Kennis van de basis ruitenwastechniek
 • Kennis van specifieke ruitenwastechnieken
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van hygiëneregels
 • Kennis van onderhoudsvoorschriften
 • kennis van de te gebruiken materialen
 • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
 • Kennis van de te gebruiken apparatuur
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van de producten

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …)
 • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
 • Rapporteert aan de leidinggevende
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt economisch
 • Werkt ecologisch
 • Werkt conform voorgeschreven procedures
 • Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • Leest en begrijpt de werkopdracht
 • Leest en begrijpt de opgegeven techniek
 • Leest en begrijpt de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit de risicoanalyse
 • Selecteert een gekende techniek, rekening houdend met de werkopdracht en de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit een door de leidinggevende uitgevoerde risicoanalyse
 • Stemt de producten en het materieel af op de opdracht
 • Leest en begrijpt de technische fiche
 • Vraagt zijn leidinggevende bij onduidelijkheden om uitleg, zodat problemen worden voorkomen en/of worden opgelost
 • Controleert de kwaliteit van het geleverde werk
 • Controleert of er door de uitvoering van de werken geen vervuiling of schade aan omliggende oppervlakken is toegebracht
 • Corrigeert indien nodig de onvolmaaktheden
 • Meldt aanpassingen van de werkzaamheden aan de leidinggevende schriftelijk
 • Gaat, na de eigen controle, de uitvoering van de opdracht na samen met de klant
 • Meldt schade (schriftelijk) aan de klant
 • Meldt schade (schriftelijk) aan de leidinggevende
 • Meldt opmerkingen van de klant die hij zelf niet kan oplossen schriftelijk aan zijn leidinggevende
 • Meldt defecten aan het materieel aan de leidinggevende en neemt het uit circulatie

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende
 • Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Stuurt de werkzaamheden bij afhankelijk van de wisselende omstandigheden ter plaatse

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Maakt de schoonmaakproducten en het materieel (aftrekker, stang, ladder, …) klaar
 • Beschermt de omgeving van de interventiezone
 • Brengt het reinigingsmiddel aan met spons of inwasapparaat
 • Bewerkt de oppervlakken mechanisch*
 • Maakt de oppervlakken snel en efficiënt droog met de raamtrekker
 • Werkt de imperfecties af met zeem of microvezeldoek
 • Ruimt de werkplek op
 • Bezorgt de klant relevante documenten, indien nodig
 • Reinigt gebruikte materieel (materialen, gereedschappen en apparatuur)
 • Bergt het gebruikte materieel op
 • Gebruikt hulpmiddelen (telescoopsteel, rolstelling, (schuif)ladder, hoogwerker, …) volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
 • Vervoert ladders volgens veiligheidsvoorschriften en de verkeersreglementen
 • Monteert, demonteert en gebruikt rolstellingen volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
 • Bedient een hoogwerker conform de instructies en veiligheidsvoorschriften
 • Maakt gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals harnassen en levenslijnen waar de toegepaste techniek het vereist
 • Maakt gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) zoals vermeld in de risicoanalyse

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt op verplaatsing uitgevoerd
 • Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de beroepsbeoefenaar onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen
 • Dit beroep wordt zowel in teamverband als individueel uitgevoerd
 • De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt
 • De schoonmaaksector kent reglementeringen, procedures,… inzake kwaliteit, veiligheid, welzijn en gezondheid
 • De ruitenwasser komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega’s, klanten)

Handelingscontext

 • De ruitenwasser moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door met zorg te werken
 • De ruitenwasser moet rekening houden met de economische beperkingen opgelegd door zijn onderneming
 • De ruitenwasser gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met andere actoren
 • De ruitenwasser stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve of gevarieerde handelingen
 • De ruitenwasser heeft aandacht voor gevaarlijke situaties
 • De ruitenwasser moet zorgvuldig gebruik maken van materieel
 • De ruitenwasser moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren
 • De ruitenwasser gebruikt de hulpmiddelen voor het uitvoeren van werken op hoogte die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van zijn opdracht
 • De ruitenwasser moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen
 • De ruitenwasser moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplaats
 • het voorbereiden en uitvoeren van eigen werkzaamheden
 • het controleren en indien nodig het bijsturen van de ruitenwastechnieken
 • het zelfstandig controleren van eigen werk
 • het reinigen van het materieel
 • het bijhouden, laten in orde maken en afleveren van de werkdocumenten
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits-, milieuvoorschriften en procedures
 • afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden
 • instructies van de leidinggevende
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies
 • gespecialiseerde professionals voor occasioneel gebruik van hoogwerker
 • derden voor praktische zaken (ophalen van rolluiken, openen van deuren, …)

Verantwoordelijkheid

 • Werkt individueel en in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Volgt instructies van de leidinggevende op
 • Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
 • Voert reinigingswerken uit aan afwasbare oppervlakken, van verschillende afmetingen en hoogten, met de basistechniek
 • Controleert de eigen prestatie
 • Controleert de prestatie samen met de klant en informeert de klant over storingen of beschadigingen
 • Reinigt en onderhoudt schoonmaakmaterieel
 • Gebruikt de hulpmiddelen voor het uitvoeren van werken op hoogte die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van zijn opdracht

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.