Oenoloog

 
BK-0051-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Oenoloog

Deze benaming wordt gebruikt in de Competent-fiche A141301 Ambachtelijk brouwer (m/v).

Definitie

Adviseert bij het proces van wijn maken teneinde de gewenste kwaliteit van de wijn te bekomen.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 1, 2013

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Maakt de eigen planning op
  • Beheert de eigen planning en stuurt deze bij indien noodzakelijk
  • Overlegt met klanten (wijnbouwers, wijnhandelaars)
  • Neemt de wensen van de klant als uitgangspunt voor het eigen handelen
  • Adviseert wijnbouwers en wijnhandelaars
  • Werkt in opdracht
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Volgt het persen van druiven, het filteren van de most (sap) en het kuipen voor de fermentatie op
  • Beoordeelt de kwaliteit van de druiven
  • Houdt zich aan het recept en de procedures
  • Beoordeelt de kwaliteit van de most
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Volgt de fermentatie op, voegt suikers en gist toe volgens basisgrondstoffen, de analyses en de degustatie en past hierbij de wettelijke voorschriften toe
  • Berekent de hoeveelheden
  • Weegt de ingrediënten af
  • Neemt stalen
  • Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes,…)
  • Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid,…)
  • Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
  • Beoordeelt het fermentatieproces (waarden, uitzicht, geur, smaak,…)
  • Bepaalt de wijntemperatuur
  • Stuurt de fermentatie bij indien nodig
  • Past de wettelijke voorschriften toe
  • Volgt en controleert (indien gewenst) het rijpingsproces in de kelder(s)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Houdt gegevens bij over de fermentatie
  • Houdt zich aan het recept en de procedures
  • Registreert gegevens (tijdstip, waarden,…)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Controleert de smaak
  • Stemt het tijdstip van het overhevelen en het aantal keer af op de smaak
  • Volgt de verdere klaring van de wijn op
  • Stemt de mate van oxidatie af op de smaak (toevoegen van lucht of CO2)
  • Controleert het einde van de droesemvorming
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Tapt de wijn na fermentatie af en werkt af (filteren, zuiveren, gist verwijderen)
  • Controleert het einde van het fermentatieproces op
  • Hevelt de wijn manueel of automatisch over
  • Verwijdert de droesem (gistafval) op de bodem van het vat of fles
  • Kan verschillende klaringstechnieken toepassen
  • Filtert de wijn
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Volgt productiestappen van alcoholische producten op en optimaliseert: wijn (wit, rood, rosé,…)
  • Voert of laat de volgende testen uitvoeren: sulfietbepaling, zuurbepaling, alcoholbepaling
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Voert chemische controles uit tijdens het fermentatieproces
  • Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes,…)
  • Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid,…)
  • Vult formulieren in (tijdstip, waarden,…)
  • Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
  • Beoordeelt zintuigelijk de waarde van een product (uitzicht, smaak,…)
  • Weegt de ingrediënten af
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Selecteert stalen tijdens de productiestappen (lekmost, persmost, sap,…) en werkt samenstelling en cuvees uit
  • Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes,…)
  • Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid,…)
  • Vult formulieren in (tijdstip, waarden,…)
  • Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
  • Bepaalt de hoeveelheid most en/of gefermenteerd sap voor een specificatie
  • Bepaalt een mix van most en/of gefermenteerd sap voor een specificatie
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van specifieke kenmerken voor opslag van wijnen
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen – Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
 • Kennis van wijnbouw
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van wijnstokvariëteiten (wijnstokkunde)
 • Kennis van voorschriften inzake wijnproductie
 • Kennis van voorschriften van het GOP (Gecontroleerde Oorsprongsbenaming)
 • Kennis van procedures voor staalname
 • Kennis van wijngaarden en benamingen
 • Kennis van specifieke kenmerken voor opslag van wijnen
 • Grondige kennis van oenologie
 • Grondige kennis van bereidingen
 • Grondige kennis van chemie
 • Grondige kennis van chemische analysetechnieken
 • Grondige kennis van vinificatietechnieken
 • Grondige kennis van principes van alcoholische fermentatie
 • Grondige kennis van het wijnbereidingsproces
 • Grondige kennis van technieken voor de samenstelling van wijnen

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen opmaken en controleren van de eigen planning
 • Het kunnen toepassen van gezondheids- , veiligheids- en hygiënerichtlijnen
 • Het kunnen berekenen van hoeveelheden en verhoudingen
 • Het kunnen vergelijken van stalen en testen met richtwaarden
 • Het kunnen selecteren van druiven
 • Het kunnen beoordelen van het fermentatieproces (waarden, uitzicht, geur, smaak, …)
 • Het kunnen registreren van gegevens
 • Het kunnen bepalen van de wijntemperatuur
 • Het kunnen opvolgen, controleren en optimaliseren van alle fasen van de productie
 • Het kunnen uitwerken van samenstellingen en cuvées
 • Het kunnen opvolgen en controleren van het rijpingsproces in de kelder(s)
 • Het kunnen verlenen van advies aan de wijnbouwer en de wijnhandelaar

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen bijsturen van het fermentatieproces bij problemen
 • Het kunnen beoordelen van de kwaliteit van de wijn
 • Het kunnen samenstellen van cuvées rekening houdend met de wensen en beoordelingen van de wijnbouwer/wijnhandelaar

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen persen van druiven, het filteren van most en het kuipen voor fermentatie
 • Het kunnen afwegen van ingrediënten
 • Het kunnen aftappen van de wijn
 • Het kunnen filteren van de wijn
 • Het kunnen verwijderen van droesem op de bodem van vaten of flessen
 • Het kunnen gebruiken van labomateriaal (voor sulfiet- en zuurbepaling)

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in een wijnbouwbedrijf, in een labo,…
 • De oenoloog werkt in opdracht van verschillende wijnbouwers en voor handelaars in wijn.
 • Het beroep houdt verplaatsingen in, ook over de landsgrenzen heen : de oenoloog kan gevraagd worden gaan wijnen samen te stellen in bv. Frankrijk of Spanje, in opdracht van één of meerdere wijnhandelaars
 • De beroepsbeoefenaar is afhankelijk van klimatologische factoren : zij oefenen hun invloed uit op het welslagen van de oogst. Hij is afhankelijk van de kwaliteit van de oogst en het ter beschikking zijnde oogstmateriaal
 • De activiteit varieert naar gelang de grootte van het wijnbouwbedrijf en de wijnhandelszaak
 • Tijdens het vinificatieproces wordt er gewerkt onder een zekere tijdsdruk : de oenoloog zal in die periode ook tijdens de weekends en op zon- en feestdagen moeten werken.
 • Het dragen van een hygiënische uitrusting is vereist

Handelingscontext

 • De oenoloog moet omgaan met een verscheidenheid aan labomaterieel en chemische producten
 • Het beroep wordt uitgeoefend in overleg met de wijnbouwer/wijnhandelaar
 • De oenoloog moet permanent aandacht hebben voor het naleven van een waaier aan reglementeringen
 • De oenoloog heeft aandacht voor het correct hanteren van chemische stoffen
 • Het permanent naleven van voedsel- en hygiëne voorschriften is cruciaal
 • De oenoloog moet voortdurend nieuwe cuvees kunnen creëren, in samenwerking met de wijnbouwer/wijnhandelaar
 • De beroepsbeoefenaar moet creativiteit aan boord leggen bij de ontwikkeling en samenstelling van de wijn
 • Hij moet ook aandacht hebben voor het opvolgen van de concurrentie
 • De oenoloog moet contactvaardig zijn
 • De opvolging van de verschillende productiestappen vereist bijzondere aandacht en concentratie in het belang van de kwaliteit van het eindproduct
 • Voorzichtige omgang met het product tijdens alle fasen van het productieproces is noodzakelijk
 • Het vraagt een permanente opvolging van alle gegevens met betrekking tot het product en het productieproces
 • De beroepsbeoefenaar moet efficiënt kunnen handelen in kritische situaties en bij productafwijkingen
 • De oenoloog is zich bewust van de impact van zijn handelingen op het productieproces en de kwaliteit van het eindproduct
 • Hij moet in alle omstandigheden kwaliteitsvol en klantgericht handelen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het plannen van de eigen activiteiten, het controleren en opvolgen van alle stadia van de wijnproductie
Is gebonden aan
 • de mening, wensen en eisen van de opdrachtgever, de regelgeving in verband met HACCP-normen, de vigerende wetgeving
Doet beroep op
 • labo’s voor de uitvoering van analyses

Verantwoordelijkheid

 • De eigen planning
 • Toegepaste gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen
 • Staalnames, testen en uitgevoerde controles bij alle stappen van het productieproces
 • Advies over en betrokkenheid bij het persen, filteren en kuipen van het druivensap
 • Opgevolgde kwaliteit van druiven
 • Advies over het fermentatieproces
 • Advies over de wijntemperatuur
 • Berekening van de hoeveelheden en verhoudingen
 • Geregistreerde gegevens
 • Advies met betrekking tot de afgewerkte wijn na fermentatieproces
 • Uitgewerkte samenstellingen en cuvées
 • Advies over alcoholmetingen en controles
 • Advies over de optimalisatie van het wijnproduct
 • Algemene adviesverlening met betrekking tot het vinificatieproces

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.