Medewerker wijnbouw

 
BK-0048-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Medewerker wijnbouw

Definitie

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 1, 2013

Competenties

Opsomming competenties

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.