Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging

 
BK-0088-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging

Definitie

Het uitvoeren van meerdere strijkhandelingen en inzetbaar zijn op alle strijkwerkposten bij het gedeeltelijk/volledig opstrijken van kleding- en confectieartikelen in een productieopstelling met behulp van alle mogelijke industriële strijkapparatuur, rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde de continuïteit van de productie te garanderen en een opgestreken eindproduct af te leveren.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken productonderdelen, het gereedschap en de hulpgoederen
  • Leest de productieorder en/of technische fiche
  • Leest codes en symbolen
  • Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
  • Beoordeelt de netheid van de werkpost
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 2:
  Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma
  • Zet de machine/apparatuur aan en uit
  • Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
  • Controleert de werking van de machine/apparatuur
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 3:
  Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
  • Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
  • Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
  • Controleert de eigen bewerkingen
  • Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten op de machine
  • Voorkomt productieonderbrekingen en opstoppingen
  • Ondersteunt medewerkers in probleemsituaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 4:
  Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)
  • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 5:
  Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Vervangt onderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 6:
  Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Neemt een goede ergonomische houding aan
  • Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Competentie 7:
  Brengt of strijkt het product in vorm
  • Kiest een apparaat in functie van het soort strijkgoed en het textielmateriaal
  • Stelt parameters in
  • Regelt parameters bij
  • Gebruikt een professioneel strijkijzer
  • Gebruikt de strijkpers of mangel
  • Gebruikt een stoom- en of strijkpop (mannequin)
  • Gebruikt strijktafel met afzuiging
  • Volgt het model van het strijkgoed zodat de vormen en de kenmerken ervan tijdens het strijken niet worden veranderd
  • Creëert of behoudt vormen in het strijkgoed
  • Verwijdert de kreuken uit het strijkgoed
  • Maakt indien nodig gebruik van de luchtcirculatie in de strijktafel zodat oneffenheden niet worden doorgestreken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van onderhoud van de strijkapparatuur
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van werking en bediening van de strijkapparatuur
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 8:
  Bekleeft/strijkt sluitings- en verstevigingselementen en aangebrachte markeringen in
  • Doet de voorstrijk van losse delen
  • Strijkt zomen in
  • Strijkt en/of bekleeft zakken, gulpen, kleppen,...
  • Houdt rekening met verschillen in tijd, druk, temperatuur
  • Strijkt plooien/markeringen in
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van werking en bediening van de strijkapparatuur
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 9:
  Voert controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding- en confectieartikelen
  • Controleert het opgestreken product op kwaliteit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
 • Competentie 10:
  Plaatst vormgevings- en presentatiematerialen (karton, ...) in het artikel en verpakt
  • Kiest de vorm en/of machine naargelang het te plooien artikel
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generiek
 • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen
 • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
 • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
 • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
 • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Kennis van het productieproces
Specifiek
 • Basiskennis van onderhoud van de strijkapparatuur
 • Kennis van werking en bediening van de strijkapparatuur

Cognitieve vaardigheden

 • Leest de productieorder en/of technische fiche
 • Beoordeelt de netheid van de werkpost
 • Controleert de werking van de machine/apparatuur
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
 • Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
 • Controleert de eigen bewerkingen
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Vervangt onderdelen
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
 • Kiest een apparaat in functie van het soort strijkgoed en het textielmateriaal
 • Regelt parameters bij
 • Volgt het model van het strijkgoed zodat de vormen en de kenmerken ervan tijdens het strijken niet worden veranderd
 • Creëert of behoudt vormen in het strijkgoed
 • Houdt rekening met verschillen in tijd, druk, temperatuur
 • Controleert het opgestreken product op kwaliteit
 • Kiest de vorm en/of machine naargelang het te plooien artikel
 • Leest codes en symbolen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
 • Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten op de machine
 • Voorkomt productieonderbrekingen en opstoppingen
 • Ondersteunt medewerkers in probleemsituaties

Motorische vaardigheden

 • Zet de machine/apparatuur aan en uit
 • Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Neemt een goede ergonomische houding aan
 • Stelt parameters in
 • Gebruikt een professioneel strijkijzer
 • Gebruikt de strijkpers of mangel
 • Gebruikt een stoom- en of strijkpop (mannequin)
 • Gebruikt strijktafel met afzuiging
 • Verwijdert de kreuken uit het strijkgoed
 • Maakt indien nodig gebruik van de luchtcirculatie in de strijktafel zodat oneffenheden niet worden doorgestreken
 • Doet de voorstrijk van losse delen
 • Strijkt zomen in
 • Strijkt en/of bekleeft zakken, gulpen, kleppen,...
 • Strijkt plooien/markeringen in

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken/ateliers voor het produceren/bewerken van kleding- en confectieartikelen
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Dit beroep wordt eerder in een afwisselende, vertrouwde en meervoudige context uitgeoefend
 • De werkcontext is in zeker mate gestructureerd met tijdsdruk

Handelingscontext

 • Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product en de nodige flexibiliteit en polyvalentie bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden
 • De operator strijkafdeling kleding- confectieartikelen/textielverzorging houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en de machineveiligheidsinstructies
 • De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van opgestelde taken en in het oplossen van eenvoudige machinestoringen, probeert problemen en/of onregelmatigheden die zich voordoen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden zelf op te lossen
Is gebonden aan
 • zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende
Doet beroep op
 • de leidinggevende om het einde van de opdracht te melden
 • de leidinggevende indien er zich problemen en/of onregelmatigheden stellen bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden

Verantwoordelijkheid

 • Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken productonderdelen, het gereedschap en de hulpgoederen
 • Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma
 • Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
 • Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)
 • Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit
 • Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Brengt of strijkt het product in vorm
 • Bekleeft/strijkt sluitings- en verstevigingselementen en aangebrachte markeringen in
 • Voert controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding- en confectieartikelen
 • Plaatst vormgevings- en presentatiematerialen (karton, ...) in het artikel en verpakt

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.