Operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering

 
BK-0087-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering

Definitie

De operator voert meerdere productiehandelingen uit met manuele en/of automatisch opleg- en snijapparatuur en is inzetbaar bij het opleggen van de stoffen als bij het uitknippen van de stoffen, bij het identificeren en sorteren van de gesneden onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde de continuïteit van de productie te garanderen.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken productonderdelen, het gereedschap en de hulpgoederen
  • Leest de productieorder en/of technische fiche
  • Leest codes en symbolen
  • Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
  • Beoordeelt de netheid van de werkpost
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 2:
  Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma
  • Zet de machine/apparatuur aan en uit
  • Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
  • Controleert de werking van de machine/apparatuur
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 3:
  Verwerkt/bewerkt de productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
  • Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
  • Controleert de eigen bewerkingen
  • Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
  • Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten van de machine
  • Voorkomt productieonderbrekingen en opstoppingen
  • Ondersteunt medewerkers in probleemsituaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 4:
  Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)
  • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 5:
  Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Vervangt onderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 6:
  Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Neemt een goede ergonomische houding aan
  • Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Competentie 7:
  Voert de voorbereidende activiteiten uit
  • Maakt (manueel of via computer) snijplannen
  • Voorziet de werkpost van de te snijden stoffen
  • Spreidt (manueel of machinaal) de verschillende lagen van de productiestof volgens het productieorder en de toegestane toleranties
  • Snijdt de stoflagen op de juiste lengte af volgens het productieorder, spreidingsmethode en de toegestane toleranties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Basiskennis van computergebruik
  • Kennis van snijgereedschap
 • Competentie 8:
  Snijdt of stanst (manueel) onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering
  • Brengt het snijplan op de productiestof aan volgens de instructiefiche
  • Snijdt de productiestof volgens het snijplan met de beschikbare manuele snijapparatuur
  • Identificeert en sorteert de gesneden onderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Basiskennis van computergebruik
  • Kennis van snijgereedschap
 • Competentie 9:
  Snijdt (automatisch ) onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering
  • Voorziet de snijtafel van de te snijden productiestof
  • Stuurt het snijplan elektronisch door naar de snijmachine
  • IJkt de machine
  • Raapt de gesneden onderdelen uit en/of bindt ze samen
  • Identificeert en sorteert de gesneden onderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Basiskennis van computergebruik
  • Kennis van snijgereedschap
 • Competentie 10:
  Controleert het uitzicht van het materiaal (ontbreken van plooi, uniformiteit van de tint, ...) en duidt de plaatsen met onregelmatigheden en fouten aan
  • Duidt onregelmatigheden en fabricatiefouten aan
  • Voorkomt dat de gebreken zich in de uitgesneden stukken bevinden
  • Beoordeelt zintuiglijk de kwaliteit van het materiaal
  • Onderscheidt kleuren (regelmatigheid, ...) van het materiaal
  • Controleert de gesneden en gestanste stukken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generiek
 • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen
 • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
 • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
 • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
 • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Kennis van het productieproces
specifiek
 • Basiskennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Basiskennis van computergebruik
 • Kennis van snijgereedschap

Cognitieve vaardigheden

 • Leest de productieorder en/of technische fiche
 • Leest codes en symbolen
 • Beoordeelt de netheid van de werkpost
 • Controleert de werking van de machine/apparatuur
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
 • Controleert de eigen bewerkingen
 • Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Vervangt onderdelen
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
 • Maakt (manueel of via computer) snijplannen
 • Spreidt (manueel of machinaal) de verschillende lagen van de productiestof volgens het productieorder en de toegestane toleranties
 • Snijdt de stoflagen op de juiste lengte af volgens het productieorder, spreidingsmethode en de toegestane toleranties
 • Brengt het snijplan op de productiestof aan volgens de instructiefiche
 • Snijdt de productiestof volgens het snijplan met de beschikbare manuele snijapparatuur
 • Identificeert en sorteert de gesneden onderdelen
 • Voorziet de snijtafel van de te snijden productiestof
 • Stuurt het snijplan elektronisch door naar de snijmachine
 • IJkt de machine
 • Identificeert en sorteert de gesneden onderdelen
 • Voorkomt dat de gebreken zich in de uitgesneden stukken bevinden
 • Beoordeelt zintuiglijk de kwaliteit van het materiaal
 • Onderscheidt kleuren (regelmatigheid, ...) van het materiaal
 • Controleert de gesneden en gestanste stukken

Probleemoplossende vaardigheden

 • Duidt onregelmatigheden en fabricatiefouten aan
 • Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten van de machine
 • Voorkomt productieonderbrekingen en opstoppingen
 • Ondersteunt medewerkers in probleemsituaties
 • Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten

Motorische vaardigheden

 • Zet de machine/apparatuur aan en uit
 • Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Neemt een goede ergonomische houding aan
 • Voorziet de werkpost van de te snijden stoffen
 • Raapt de gesneden onderdelen uit en/of bindt ze samen

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken voor het produceren van artikelen in kleding, confectie en meubelstoffering
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Dit beroep wordt eerder in een zeer afwisselende, vertrouwde en meervoudige context uitgeoefend
 • De werkcontext is in zeker mate gestructureerd met tijdsdruk

Handelingscontext

 • Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product en de nodige flexibiliteit en polyvalentie bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden
 • De operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en de machineveiligheidsinstructies
 • De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van opgestelde taken en in het oplossen van eenvoudige machinestoringen, probeert problemen en/of onregelmatigheden die zich voordoen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden zelf op te lossen
Is gebonden aan
 • zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende
Doet beroep op
 • de leidinggevende bij het einde van de opdracht
 • de leidinggevende indien er zich problemen en/of onregelmatigheden stellen bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden

Verantwoordelijkheid

 • Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken productonderdelen, het gereedschap en de hulpgoederen
 • Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma
 • Verwerkt/bewerkt de productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
 • Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)
 • Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit
 • Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Voert de voorbereidende activiteiten uit
 • Snijdt of stanst (manueel) onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering
 • Snijdt (automatisch ) onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering
 • Controleert het uitzicht van het materiaal (ontbreken van plooi, uniformiteit van de tint, ...) en duidt de plaatsen met onregelmatigheden en fouten aan

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.