Operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

 
BK-0084-4
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

Definitie

Het uitvoeren van meerdere productiehandelingen en inzetbaar zijn op alle werkposten bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering in een productieopstelling met behulp van alle mogelijke industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde de continuïteit van de productie te garanderen.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 4, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken productonderdelen, het gereedschap en de hulpgoederen
  • Leest de productieorder en/of technische fiche
  • Leest codes en symbolen
  • Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
  • Beoordeelt de netheid van de werkpost
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 2:
  Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma
  • Zet de machine/apparatuur aan en uit
  • Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
  • Controleert de werking van de machine/apparatuur
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 3:
  Verwerkt/bewerkt de productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
  • Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
  • Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
  • Controleert de eigen bewerkingen
  • Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten van de machine
  • Voorkomt productieonderbrekingen en opstoppingen
  • Ondersteunt medewerkers in probleemsituaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 4:
  Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)
  • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 5:
  Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Vervangt onderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 6:
  Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Neemt een goede ergonomische houding aan
  • Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Competentie 7:
  Maakt de machine startklaar
  • Bedraadt de machine
  • Stelt de draadspanning af
  • Meet het aantal steken per cm
  • Controleert de draadafsnijder
  • Controleert de aanwezigheid van een spoel (indien nodig) op de machine
  • Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van machinale stiktechnieken
  • Kennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van stik- en snijgereedschap
 • Competentie 8:
  Maakt de te verwerken onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering klaar voor verwerking
  • Herkent de geknipte onderdelen
  • Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar volgens de specificaties van de fiche
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding en confectie
 • Competentie 9:
  Verwerkt de stukken en onderdelen van de kleding, confectie en meubelstoffering
  • Stikt in enkelvoudige en in gecombineerde bewerkingen
  • Voert occasionele tussenstrijk uit
  • Bedient industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering
  • Bedient stikautomaten
  • Voert kleine herstellingen uit
  • Controleert de vorige bewerkingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van kenmerken van garen
  • Kennis van machinale stiktechnieken
  • Kennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding en confectie
  • Kennis van stik- en snijgereedschap
 • Competentie 10:
  Werkt de stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering af
  • Zet ringen, haken, gespen, trenzen, knopen en drukknopen aan
  • Knipt draadjes af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding en confectie
 • Competentie 11:
  Voert een controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering
  • Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding en confectie
 • Competentie 12:
  Onderhoudt de machine
  • Vervangt naalden en spoelen
  • Herstelt de draadspanning en draadbreuken
  • Herstelt de druk van de persvoet
  • Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat
  • Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van onderhoud van de stikmachine
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
 • Competentie 13:
  Voert bijkomende bewerkingen uit
  • Snijdt occasioneel manueel onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van stik- en snijgereedschap
 • Competentie 14:
  Is multifunctioneel inzetbaar
  • Voert meerdere productiehandelingen uit in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering
  • Is inzetbaar op verschillende werkposten in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering
  • Bedient verschillende mogelijke industriële machines in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering
  • Houdt rekening met de productievereisten bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering in een productieopstelling
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
  • Kennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding en confectie
 • Competentie 15:
  Garandeert de continuïteit van de werking van verschillende werkposten in een productieopstelling
  • Treedt waar nodig op in het productieproces om de continuïteit van het productieproces te verzekeren.
  • Houdt rekening met de bepalingen uit de productieorder(s) en/of productfiche(s)
  • Merkt veiligheidsrisico’s binnen de eigen werkomgeving op en meldt deze aan de productieverantwoordelijke
  • Bewaakt de voortgang van de werking van de werkposten in de eigen productieopstelling
  • Registreert en rapporteert het verloop van de werking van de werkposten in de eigen productieopstelling aan de productieverantwoordelijke
  • Wisselt op een efficiënte manier informatie uit met medewerkers
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding en confectie
  • Kennis van het productieproces

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generiek
 • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen
 • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
 • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
 • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
 • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Kennis van het productieproces
Specifiek
 • Basiskennis van onderhoud van de stikmachine
 • Basiskennis van kenmerken van garen
 • Kennis van machinale stiktechnieken
 • Kennis van werking en bediening van de machine
 • Kennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen
 • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding en confectie
 • Kennis van stik- en snijgereedschap

Cognitieve vaardigheden

 • Leest de productieorder en/of technische fiche
 • Leest codes en symbolen
 • Beoordeelt de netheid van de werkpost
 • Controleert de werking van de machine/apparatuur
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
 • Controleert de eigen bewerkingen
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Vervangt onderdelen
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
 • Stelt de draadspanning af
 • Meet het aantal steken per cm
 • Controleert de draadafsnijder
 • Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine
 • Herkent de geknipte onderdelen
 • Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar volgens de specificaties van de fiche
 • Controleert de vorige bewerkingen
 • Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten
 • Herstelt de draadspanning en draadbreuken
 • Herstelt de druk van de persvoet
 • Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine
 • Snijdt occasioneel manueel onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering uit
 • Voert meerdere productiehandelingen uit in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering
 • Is inzetbaar op verschillende werkposten in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering
 • Bedient verschillende mogelijke industriële machines in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering
 • Houdt rekening met de productievereisten bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering in een productieopstelling
 • Treedt waar nodig op in het productieproces om de continuïteit van het productieproces te verzekeren.
 • Houdt rekening met de bepalingen uit de productieorder(s) en/of productfiche(s)
 • Merkt veiligheidsrisico’s binnen de eigen werkomgeving op en meldt deze aan de productieverantwoordelijke
 • Bewaakt de voortgang van de werking van de werkposten in de eigen productieopstelling
 • Registreert en rapporteert het verloop van de werking van de werkposten in de eigen productieopstelling aan de productieverantwoordelijke
 • Wisselt op een efficiënte manier informatie uit met medewerkers
 • Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
 • Voert kleine herstellingen uit

Probleemoplossende vaardigheden

 • Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
 • Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten van de machine
 • Voorkomt productieonderbrekingen en opstoppingen
 • Ondersteunt medewerkers in probleemsituaties

Motorische vaardigheden

 • Zet de machine/apparatuur aan en uit
 • Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Neemt een goede ergonomische houding aan
 • Stikt in enkelvoudige en in gecombineerde bewerkingen
 • Bedraadt de machine
 • Controleert de aanwezigheid van een spoel (indien nodig) op de machine
 • Voert occasionele tussenstrijk uit
 • Bedient industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering
 • Bedient stikautomaten
 • Zet ringen, haken, gespen, trenzen, knopen en drukknopen aan
 • Knipt draadjes af
 • Vervangt naalden en spoelen
 • Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken voor het produceren van artikelen in kleding, confectie en meubelstoffering
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Dit beroep wordt eerder in een zeer afwisselende, vertrouwde en meervoudige context uitgeoefend (meerdere productiehandelingen, meerdere werkposten, meerdere industriële machines)
 • De werkcontext is in zeker mate gestructureerd met tijdsdruk

Handelingscontext

 • Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product en de nodige flexibiliteit en polyvalentie bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden
 • De operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en de machineveiligheidsinstructies
 • De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het garanderen van de continuïteit van het werkproces door o.a. het uitvoeren van taken binnen meerdere werkposten, het oplossen van eenvoudige machinestoringen (probeert problemen en/of onregelmatigheden die zich voordoen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden zelf op te lossen), kwaliteitscontroles uit te voeren in de eigen productieomgeving en merkt veiligheidsrisico’s op en meldt deze aan de productieverantwoordelijke
Is gebonden aan
 • de technische fiche, zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende meldt aan de leidinggevende het finaliseren van de productieorder
Doet beroep op
 • e leidinggevende indien er zich problemen en/of onregelmatigheden stellen bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden

Verantwoordelijkheid

 • Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken productonderdelen, het gereedschap en de hulpgoederen
 • Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma
 • Verwerkt/bewerkt de productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
 • Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)
 • Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit
 • Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Maakt de machine startklaar
 • Maakt de te verwerken onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering klaar voor verwerking
 • Verwerkt de stukken en onderdelen van de kleding, confectie en meubelstoffering
 • Werkt de stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering af
 • Voert een controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering
 • Onderhoudt de machine
 • Voert bijkomende bewerkingen uit
 • Is multifunctioneel inzetbaar
 • Garandeert de continuïteit van de werking van verschillende werkposten in een productieopstelling

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.