Heftruckchauffeur

 
BK-0052-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Heftruckchauffeur

Deze benaming wordt gebruikt in de Competent-fiche N110101 ‘Bestuurder van hefwerktuigen’.

Definitie

Bestuurt een heftruck en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften teneinde laad- en loswerkzaamheden, opslag- en bevoorradingswerkzaamheden en werkzaamheden met betrekking tot het transporteren van ladingen uit te voeren.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Past steeds de veiligheidsvoorschriften toe
  • Volgt pictogrammen en behandelingslabels op
  • Past de veiligheidsregels toe
  • Meldt onveilige situaties aan de verantwoordelijke
  • Gebruikt het veiligheidssyteem
  • Gebruikt PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen zoals bv. veiligheidsschoenen,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de technische onderdelen van de machine
  • Kennis van veiligheidsregels
 • Competentie 2:
  Controleert de toestand van de heftruck
  • Voert een controle uit van de machine bij het starten en beëindigen van de dagtaak
  • Detecteert defecten
  • Voert een visuele controle van de heftruckonderdelen uit op vloeistoflekken en materiele schade
  • Controleert de remmen met een noodstop bij de start
  • Controleert de meters, controlelichten en foutcodes op het instrumentenbord
  • Controleert de lichten en geluidssignalen door ze aan en uit te zetten
  • Vult de checklist met de uitgevoerde controles in
  • Meldt defecten aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de technische onderdelen van de machine
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van de eigenschappen van laad- en lostoestellen
 • Competentie 3:
  Laadt en lost de goederen in en uit een extern transportmiddel overeenkomstig de opdracht
  • Past de manoeuvres (rijden, laden, lossen, …) aan de werkinstructies, het gebruikte externe transportmiddel (vrachtwagen, …), de aard van de lading en de ruimte aan
  • Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging volgens opdracht
  • Meldt schade en afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Controleert of het extern transportmiddel geblokkeerd is alvorens te laden en/of te lossen
  • Controleert de stabiliteit van de vloer van het extern transportmiddel alvorens de lading binnen te rijden
  • Controleert of het extern transportmiddel recht en volledig tegen de laadkaai gepositioneerd staat
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de organisatie van een opslaglocatie (circulatieplan, ...)
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van de eigenschappen van laad- en lostoestellen
 • Competentie 4:
  Verplaatst goederen van en naar diverse locaties volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures
  • Past de snelheid van de heftruck aan de lading, manoeuvreerruimte en ondergrond aan
  • Rijdt zichtbare obstakels of infrastructuur niet aan
  • Positioneert de heftruck in één beweging voor de stapelruimte
  • Rijdt achteruit wanneer het zicht vooruit beperkt is door de lading
  • Kijkt steeds in de rijrichting
  • Draait enkel met een geladen heftruck wanneer de vorken zich op minder dan 1 meter hoogte bevinden
  • Respecteert een veilige afstand met de voorganger in functie van een noodstop
  • Matigt zijn snelheid en claxonneert bij het naderen van kruispunten, onoverzichtelijke bochten en ingangen
  • Rijdt op de voorziene plaatsen in de aangeduide rijrichting
  • Geeft voorrang aan zwakke weggebruikers
  • Leest en interpreteert locatiecodes
  • Houdt de werkplek ordelijk en net
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de organisatie van een opslaglocatie (circulatieplan, ...)
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van de eigenschappen van laad- en lostoestellen
 • Competentie 5:
  Stapelt, ontstapelt goederen op diverse hoogten
  • Stapelt en ontstapelt maximaal wat voorgeschreven is in het laaddiagram
  • Stapelt en ontstapelt de goederen zonder ze te beschadigen
  • Stapelt en ontstapelt de goederen zonder de stapelruimte te beschadigen
  • Plaatst de lading evenwichtig verdeeld in de stapelruimte
  • Neemt enkel stabiele ladingen en onbeschadigde pallets op
  • Stapelt enkel als de voorziene stapelruimte groot genoeg is
  • Houdt de werkplek ordelijk en net
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van stabilisatieprincipes van ladingen
  • Kennis van de eigenschappen van laad- en lostoestellen
 • Competentie 6:
  Parkeert de heftruck
  • Zet na het parkeren steeds de parkeerrem op (indien van toepassing)
  • Plaatst de vorken vlak op de grond
  • Plaatst de wielen recht
  • Zet het contact af
  • Parkeert de heftruck nooit voor een doorgang of veiligheidsuitrusting
  • Voorziet de heftruck van de benodigde energie bij het einde van de dagtaak
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van de eigenschappen van laad- en lostoestellen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de technische onderdelen van de machine
 • Kennis van de organisatie van een opslaglocatie (circulatieplan, ...)
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van stabilisatieprincipes van ladingen
 • Kennis van de eigenschappen van laad- en lostoestellen

Cognitieve vaardigheden

 • Volgt pictogrammen en behandelingslabels op
 • Past de veiligheidsregels toe
 • Voert een controle uit van de machine bij het starten en beëindigen van de dagtaak
 • Voert een visuele controle van de heftruckonderdelen uit op vloeistoflekken en materiele schade
 • Controleert de meters, controlelichten en foutcodes op het instrumentenbord
 • Vult de checklist met de uitgevoerde controles in
 • Past de manoeuvres (rijden, laden, lossen, …) aan de werkinstructies, het gebruikte externe transportmiddel (vrachtwagen, …), de aard van de lading en de ruimte aan
 • Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging volgens opdracht
 • Controleert de stabiliteit van de vloer van het extern transportmiddel alvorens de lading binnen te rijden
 • Controleert of het extern transportmiddel recht en volledig tegen de laadkaai gepositioneerd staat
 • Past de snelheid van de heftruck aan de lading, manoeuvreerruimte en ondergrond aan
 • Respecteert een veilige afstand met de voorganger in functie van een noodstop
 • Leest en interpreteert locatiecodes
 • Stapelt en ontstapelt maximaal wat voorgeschreven is in het laaddiagram
 • Plaatst de lading evenwichtig verdeeld in de stapelruimte
 • Neemt enkel stabiele ladingen en onbeschadigde pallets op
 • Stapelt enkel als de voorziene stapelruimte groot genoeg is
 • Parkeert de heftruck nooit voor een doorgang of veiligheidsuitrusting

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt onveilige situaties aan de verantwoordelijke
 • Detecteert defecten
 • Meldt defecten aan de verantwoordelijke
 • Meldt schade en afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Controleert of het extern transportmiddel geblokkeerd is alvorens te laden en/of te lossen

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt het veiligheidssyteem
 • Gebruikt PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen zoals bv. veiligheidsschoenen,…)
 • Controleert de remmen met een noodstop bij de start
 • Controleert de lichten en geluidssignalen door ze aan en uit te zetten
 • Rijdt zichtbare obstakels of infrastructuur niet aan
 • Positioneert de heftruck in één beweging voor de stapelruimte
 • Rijdt achteruit wanneer het zicht vooruit beperkt is door de lading
 • Kijkt steeds in de rijrichting
 • Draait enkel met een geladen heftruck wanneer de vorken zich op minder dan 1 meter hoogte bevinden
 • Matigt zijn snelheid en claxonneert bij het naderen van kruispunten, onoverzichtelijke bochten en ingangen
 • Rijdt op de voorziene plaatsen in de aangeduide rijrichting
 • Geeft voorrang aan zwakke weggebruikers
 • Houdt de werkplek ordelijk en net
 • Stapelt en ontstapelt de goederen zonder ze te beschadigen
 • Stapelt en ontstapelt de goederen zonder de stapelruimte te beschadigen
 • Houdt de werkplek ordelijk en net
 • Zet na het parkeren steeds de parkeerrem op (indien van toepassing)
 • Plaatst de vorken vlak op de grond
 • Plaatst de wielen recht
 • Zet het contact af
 • Voorziet de heftruck van de benodigde energie bij het einde van de dagtaak
Met neiging wordt bedoeld
1) het naar achter of naar voor brengen van de mast opdat de vorken bij het plaatsen van de lading horizontaal zouden zijn;
2) het naar achter brengen van de mast opdat de lading bij het verplaatsen ervan achterover lijkt te leunen, zodat bij het remmen de lading niet voorover gaat hangen;
3) in geval de mast niet kan achteruit of vooruit kan neigen -dit komt meestal voor bij reachtruck- is de neiging van toepassing op de vorken met dezelfde bedoeling als in punt 1 en 2.

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in opslagplaatsen, logistieke platformen, magazijnen, vrachtzones, goederenstations, (lucht)havens, fabrieken, grootwinkelbedrijven, ...
 • Het beroep kan worden uitgeoefend met aangepaste werktijden, in shifts (volcontinu, twee- of drieploegensysteem,…), tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts.
 • De activiteit kan in een lawaaierige omgeving, in een vries-, koelzone of een erg warme zone (metaalgieterij,…) plaatsvinden. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. veiligheidsschoenen, handschoenen, helm, ...) is verplicht.
 • De beroepsbeoefenaar komt in contact met de magazijnier, magazijnmedewerkers
 • De activiteiten vinden plaats binnen een strikt tijdsschema.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren.
 • De beroepsbeoefenaar stelt, afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve of gevarieerde handelingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van het transport van goederen
Is gebonden aan
 • een werkschema/werkopdracht/werkinstructies en aan de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
Doet beroep op
 • zijn/haar directe leidinggevende bij problemen

Verantwoordelijkheid

 • Past steeds de veiligheidsvoorschriften toe
 • Controleert de toestand van de heftruck
 • Laadt en lost de goederen in en uit een extern transportmiddel overeenkomstig de opdracht
 • Verplaatst goederen van en naar diverse locaties volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures
 • Stapelt, ontstapelt goederen op diverse hoogten
 • Parkeert de heftruck

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Heftruckchauffeur’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Gezondheidsbeoordeling voor het uitvoeren van een veiligheidsfunctie zoals bepaald in Codex over het welzijn op het werk. (BS 2 juni 2017)