Visfileerder-bewerker

 
BK-0166-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Visfileerder-bewerker

De benamingen worden afzonderlijk gebruikt in de Competent-fiche D110501 Bereider van vis (m/v). Ze worden hier samen in één titel gebruikt om de volledige omvang van het beroep weer te geven.

Definitie

‘Fileert, portioneert, bewerkt en versnijdt vis teneinde een stuk vis af te leveren, klaar voor consumptie.’

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Controleert de vis bij ontvangst
  • Beoordeelt de versheid zintuiglijk (huid, ogen, slijm, kieuwen, textuur, insnijding, smaak, geur)
  • Gaat na of er parasieten, bloedvlekken of skeletvormingen en vreemde voorwerpen (hout, metaal) aanwezig zijn
  • Verwijdert onmiddellijk producten die verontreinigd zijn met parasieten
  • Controleert de traceerbaarheidslabels
  • Controleert of de goederen voldoen aan de hygiënische voorschriften
  • Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
  • Meldt afwijkingen of onregelmatigheden
  • Houdt producten/leveringen die niet voldoen aan de richtwaarden tegen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de anatomie en leefomgeving van de vis
  • Basiskennis van meetapparatuur (reometer, kunstneus,…)
  • Kennis van regelgeving en kwaliteitsafwijkingen
  • Kennis van visvariëteiten (platvissen, rondvissen,…)
  • Kennis van productspecificaties (versheid, houdbaarheid, uiterlijk en kwaliteit)
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van kwaliteitskenmerken van vis
  • Kennis van traceerbaarheidslabels
 • Competentie 2:
  Maakt de productieruimte gereed
  • Zet alle gereedschappen en materialen klaar
  • Zorgt dat er zo weinig mogelijk tijd en materiaal wordt verspild
  • Zet alle producten klaar zodat de productie zonder onderbrekingen kan verlopen
  • Zorgt dat alle messen proper en gedesinfecteerd zijn
  • Respecteert de veiligheidsvoorschriften
  • Controleert of alle oppervlakten die in contact komen met de visproducten proper zijn
  • Respecteert de koudeketen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het bewaren van voedingswaren
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur (ontvelmachine, ….)
  • Kennis van reinigen en desinfecteren van materiaal
  • Kennis van reinigen en desinfecteren van ruimtes
  • Kennis van reinigen en desinfecteren van machines
 • Competentie 3:
  Volgt de productieorder op
  • Leest en interpreteert de gegevens van de productiefiche
  • Controleert de eigen productenstroom aan de hand van de opdracht
  • Gebruikt hygiënische uitrusting
  • Bewaakt de voortgang ten opzichte van de deadlines en de gestelde doelen
  • Voorkomt kwaliteitsverlies
  • Functioneert goed en efficiënt op piekmomenten
  • Past de richtlijnen voor voedselveiligheid, hygiëne en kruisbesmetting toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van (bedrijfs)voorschriften
  • Kennis van kwaliteitskenmerken van vis
  • Kennis van productiefiches
 • Competentie 4:
  Maakt de vis schoon
  • Controleert de versheid en de kwaliteit van producten voor gebruik
  • Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
  • Spoelt een eerste maal de vis
  • Gebruikt het juiste materieel (messen, scharen, borstels, pincetten,…)
  • Verwijdert de ingewanden
  • Vermijdt kruisbesmetting
  • Snijdt de kop af
  • Ontvint en ontschubt
  • Spoelt de vis
  • Respecteert de koudeketen
  • Sorteert en stockeert afval volgens de voorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de anatomie en leefomgeving van de vis
  • Kennis van productspecificaties (versheid, houdbaarheid, uiterlijk en kwaliteit)
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur (ontvelmachine, ….)
  • Kennis van de juiste snijtechnieken
  • Kennis van afvalsortering volgens regelgeving
 • Competentie 5:
  Wast de vis opnieuw
  • Zorgt er voor dat alle ingewanden, bloed, resterend slijm en schubben verwijderd zijn
  • Spoelt de vis grondig onder stromend water of wast in een bad via onderdompeling
  • Laat de vis grondig uitlekken
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
 • Competentie 6:
  Bewerkt de vis
  • Controleert de versheid en de kwaliteit van producten voor gebruik
  • Respecteert de traceerbaarheidsvoorschriften
  • Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
  • Verwijdert onmiddellijk producten die verontreinigd zijn met parasieten
  • Doet een visuele controle op een representatief aantal stalen
  • Gebruikt de juiste snijwerktuigen
  • Gebruikt de voorgeschreven snijtechniek(en) en houdt daarbij rekening met de kwetsbaarheid en bederfelijkheid van het voedingsproduct
  • Werkt nauwkeurig en vermijdt verspilling
  • Versnijdt de vis volgens instructies op een economische verantwoorde en kwaliteitsvolle manier
  • Vermijdt kruisbesmetting
  • Gebruikt de digitale weegschaal
  • Respecteert de koudeketen
  • Verpakt en herkoelt de visproducten zo snel mogelijk na bewerking
  • Gebruikt de correcte verpakking
  • Sorteert en stockeert afval volgens de voorschriften
  • Houdt de messen op snee
  • Werkt klantgericht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van regelgeving en kwaliteitsafwijkingen
  • Kennis van het bewaren van voedingswaren
  • Kennis van productspecificaties (versheid, houdbaarheid, uiterlijk en kwaliteit)
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van (bedrijfs)voorschriften
  • Kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur (ontvelmachine, ….)
  • Kennis van de juiste snijtechnieken
  • Kennis van de werking van een digitale weegschaal
  • Kennis van traceerbaarheidslabels
  • Kennis van verpakkingsmaterialen
  • Kennis van afvalsortering volgens regelgeving
 • Competentie 7:
  Portioneert de vis
  • Controleert de versheid en de kwaliteit van producten voor gebruik
  • Respecteert de traceerbaarheidsvoorschriften
  • Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
  • Gebruikt de juiste snijwerktuigen
  • Portioneert de vis volgens gewicht, op een economisch verantwoorde en kwaliteitsvolle manier
  • Vermijdt kruisbesmetting
  • Gebruikt de digitale weegschaal
  • Respecteert de koudeketen
  • Sorteert en stockeert afval volgens de voorschriften
  • Houdt de messen op snee
  • Werkt klantgericht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van productspecificaties (versheid, houdbaarheid, uiterlijk en kwaliteit)
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van (bedrijfs)voorschriften
  • Kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur (ontvelmachine, ….)
  • Kennis van de juiste snijtechnieken
  • Kennis van traceerbaarheidslabels
  • Kennis van afvalsortering volgens regelgeving
 • Competentie 8:
  Fileert de vis
  • Controleert de versheid en de kwaliteit van producten voor gebruik
  • Respecteert de traceerbaarheidsvoorschriften
  • Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
  • Gebruikt snijwerktuigen (snijmessen, fileermessen, scharen,…)
  • Fileert en snijdt in moten
  • Past de juiste fileertechniek toe volgens instructies en vissoort
  • Vermijdt kruisbesmetting
  • Gebruikt de digitale weegschaal
  • Verwerkt producten zodat ze panklaar zijn
  • Draagt hygiënische kledij volgens de regelgeving
  • Neemt veiligheidsmaatregelen bij gebruik van messen
  • Past de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid toe
  • Respecteert de koudeketen
  • Sorteert en stockeert afval volgens de voorschriften
  • Houdt de messen op snee
  • Werkt klantgericht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van productspecificaties (versheid, houdbaarheid, uiterlijk en kwaliteit)
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur (ontvelmachine, ….)
  • Kennis van fileertechnieken
  • Kennis van de werking van een digitale weegschaal
  • Kennis van traceerbaarheidslabels
  • Kennis van afvalsortering volgens regelgeving
  • Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Competentie 9:
  Slacht paling op een hygiënische en verantwoorde manier
  • Bedwelmt het dier via elektrocutie van het water alvorens tot slachten over te gaan
  • Doodt het dier met de geëigende slachttechniek door een eenvoudige, snel uitgevoerde snede achter de kieuwen aan te brengen
  • Spoelt de vis
  • Koelt het visvlees zo snel mogelijk na het slachten tot een temperatuur die deze van smeltend ijs benadert
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de anatomie en leefomgeving van de vis
  • Basiskennis visteelt en visvangst
  • Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur
  • Kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur (ontvelmachine, ….)
 • Competentie 10:
  IJst onverpakte, verse visproducten om deze te bewaren op de reglementaire plaats
  • Verlaagt de temperatuur van de vis om de groei van ziekmakende en bederfbacteriën te verminderen en de bewaartermijn te verlengen
  • Gebruikt proper water en ijs
  • Gebruikt korrelijs, schilferijs of fijngemalen ijs en vermijdt beschadiging van de visproducten
  • Gebruikt voldoende ijs: onder, boven en langsheen de vis
  • Gebruikt gereinigde en ontsmette recipiënten die bestemd zijn voor opslag van onverpakte, bewerkte, onder ijs bewaarde verse visproducten
  • Zorgt dat het smeltwater niet in contact komt met de visproducten
  • Vervangt regelmatig het ijs
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de verschillende soorten ijs en gebruik
  • Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur
  • Kennis van de toegelaten reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en -procedures
  • Kennis van het ijsen van vis
 • Competentie 11:
  Verpakt de visproducten na bewerking
  • Voorkomt verontreiniging of bevuiling van filets en moten en houdt de bewerkte visproducten gescheiden van andere visproducten
  • Verpakt de visproducten zo snel mogelijk na de bewerking
  • Legt de vissen kop aan staart in de juiste recipiënten
  • Legt de stripzijde van de gegutte vis naar beneden zodat er geen water achter blijft
  • Verwijdert onverpakte producten die met de grond in aanraking zijn gekomen (met uitzondering van nog niet bewerkte gehele vissen)
  • Gebruikt wettelijk toegelaten verpakkingsmateriaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het bewaren van voedingswaren
  • Kennis van visvariëteiten (platvissen, rondvissen,…)
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van gewichten en hoeveelheden
  • Kennis van verpakkingsmaterialen
* Gutten van vis : de ingewanden verwijderen bij de vis
 • Competentie 12:
  Slaat de vis op in koeling volgens hygiënische richtlijnen
  • Past de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid en hygiëne toe
  • Slaat de goederen op volgens het ‘First In, First Out’-principe
  • Respecteert de traceerbaarheidsnorm
  • Respecteert de koudeketen
  • Controleert eventueel de verpakking en het etiket
  • Onderneemt actie bij onregelmatigheden
  • Gebruikt (eventueel) kantoorsoftware
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis kantoorsoftware
  • Kennis van regelgeving en kwaliteitsafwijkingen
  • Kennis van het FIFO-principe (First In, First Out-principe)
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van gewichten en hoeveelheden
  • Kennis van traceerbaarheidslabels
  • Kennis van sorteer- en stockeertechnieken
 • Competentie 13:
  Gebruikt interne transportmiddelen
  • Gebruikt een transportmiddel dat gemakkelijk kan gereinigd en ontsmet worden
  • Reinigt en desinfecteert dagelijks
  • Voorkomt kruisbesmetting bij vervoer van producten
  • Onderneemt onmiddellijk actie bij panne of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van de toegelaten reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en -procedures
  • Kennis van (interne) transportsystemen
 • Competentie 14:
  Respecteert de persoonlijke hygiëne
  • Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
  • Wast de handen alvorens de visproducten aan te raken
  • Bedekt eventuele wonden
  • Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke hygiëne
 • Competentie 15:
  Maakt het werkblad, het gereedschap en de ruimtes schoon en houdt ze hygiënisch
  • Werkt ordelijk
  • Controleert de staat van het materieel en slijpt messen waar nodig
  • Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
  • Gebruikt schoonmaakmaterieel
  • Gebruikt een hoeveelheid product volgens het oppervlak en de vervuiling
  • Reinigt onmiddellijk alle oppervlakten die met de visproducten in contact komen
  • Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen
  • Volgt de richtlijnen voor voedselveiligheid en hygiëne op
  • Sorteert en behandelt afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert de milieuvoorschriften
  • Past hef- en tiltechnieken toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van hef- en tiltechnieken
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van de toegelaten reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en -procedures
  • Kennis van afvalsortering volgens regelgeving
  • Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Kennis van reinigen en desinfecteren van materiaal
  • Kennis van reinigen en desinfecteren van ruimtes
  • Kennis van reinigen en desinfecteren van machines

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis kantoorsoftware
 • Basiskennis van de anatomie en leefomgeving van de vis
 • Basiskennis visteelt en visvangst
 • Basiskennis van de verschillende soorten ijs en gebruik
 • Basiskennis van meetapparatuur (reometer, kunstneus,…)
 • Kennis van regelgeving en kwaliteitsafwijkingen
 • Kennis van het FIFO-principe (First In, First Out-principe)
 • Kennis van het bewaren van voedingswaren
 • Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur
 • Kennis van visvariëteiten (platvissen, rondvissen,…)
 • Kennis van productspecificaties (versheid, houdbaarheid, uiterlijk en kwaliteit)
 • Kennis van regels voor voedselveiligheid en- hygiëne
 • Kennis van (bedrijfs)voorschriften
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur (ontvelmachine, ….)
 • Kennis van de juiste snijtechnieken
 • Kennis van fileertechnieken
 • Kennis van gewichten en hoeveelheden
 • Kennis van de werking van een digitale weegschaal
 • Kennis van kwaliteitskenmerken van vis
 • Kennis van traceerbaarheidslabels
 • Kennis van sorteer- en stockeertechnieken
 • Kennis van verpakkingsmaterialen
 • Kennis van hef- en tiltechnieken
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van de toegelaten reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en -procedures
 • Kennis van afvalsortering volgens regelgeving
 • Kennis van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van (interne) transportsystemen
 • Kennis van productiefiches
 • Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Kennis van het ijsen van vis
 • Kennis van reinigen en desinfecteren van materiaal
 • Kennis van reinigen en desinfecteren van ruimtes
 • Kennis van reinigen en desinfecteren van machines

Cognitieve vaardigheden

 • Beoordeelt de versheid zintuiglijk (huid, ogen, slijm, kieuwen, textuur, insnijding, smaak, geur)
 • Gaat na of er parasieten, bloedvlekken of skeletvormingen en vreemde voorwerpen (hout, metaal) aanwezig zijn
 • Controleert de traceerbaarheidslabels
 • Controleert of de goederen voldoen aan de hygiënische voorschriften
 • Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
 • Houdt producten/leveringen die niet voldoen aan de richtwaarden tegen
 • Zorgt dat er zo weinig mogelijk tijd en materiaal wordt verspild
 • Respecteert de veiligheidsvoorschriften
 • Controleert of alle oppervlakten die in contact komen met de visproducten proper zijn
 • Respecteert de koudeketen
 • Leest en interpreteert de gegevens van de productiefiche
 • Controleert de eigen productenstroom aan de hand van de opdracht
 • Bewaakt de voortgang ten opzichte van de deadlines en de gestelde doelen
 • Past de richtlijnen voor voedselveiligheid, hygiëne en kruisbesmetting toe
 • Controleert de versheid en de kwaliteit van producten voor gebruik
 • Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
 • Gebruikt het juiste materieel (messen, scharen, borstels, pincetten,…)
 • Respecteert de koudeketen
 • Sorteert en stockeert afval volgens de voorschriften
 • Controleert de versheid en de kwaliteit van producten voor gebruik
 • Respecteert de traceerbaarheidsvoorschriften
 • Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
 • Doet een visuele controle op een representatief aantal stalen
 • Gebruikt de juiste snijwerktuigen
 • Gebruikt de voorgeschreven snijtechniek(en) en houdt daarbij rekening met de kwetsbaarheid en bederfelijkheid van het voedingsproduct
 • Versnijdt de vis volgens instructies op een economische verantwoorde en kwaliteitsvolle manier
 • Respecteert de koudeketen
 • Gebruikt de correcte verpakking
 • Sorteert en stockeert afval volgens de voorschriften
 • Werkt klantgericht
 • Controleert de versheid en de kwaliteit van producten voor gebruik
 • Respecteert de traceerbaarheidsvoorschriften
 • Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
 • Gebruikt de juiste snijwerktuigen
 • Portioneert de vis volgens gewicht, op een economisch verantwoorde en kwaliteitsvolle manier
 • Respecteert de koudeketen
 • Sorteert en stockeert afval volgens de voorschriften
 • Werkt klantgericht
 • Controleert de versheid en de kwaliteit van producten voor gebruik
 • Respecteert de traceerbaarheidsvoorschriften
 • Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
 • Past de juiste fileertechniek toe volgens instructies en vissoort
 • Neemt veiligheidsmaatregelen bij gebruik van messen
 • Past de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid toe
 • Respecteert de koudeketen
 • Sorteert en stockeert afval volgens de voorschriften
 • Werkt klantgericht
 • Koelt het visvlees zo snel mogelijk na het slachten tot een temperatuur die deze van smeltend ijs benadert
 • Verlaagt de temperatuur van de vis om de groei van ziekmakende en bederfbacteriën te verminderen en de bewaartermijn te verlengen
 • Gebruikt wettelijk toegelaten verpakkingsmateriaal
 • Past de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid en hygiëne toe
 • Slaat de goederen op volgens het ‘First In, First Out’-principe
 • Respecteert de traceerbaarheidsnorm
 • Respecteert de koudeketen
 • Controleert eventueel de verpakking en het etiket
 • Gebruikt (eventueel) kantoorsoftware
 • Werkt ordelijk
 • Controleert de staat van het materieel en slijpt messen waar nodig
 • Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen
 • Volgt de richtlijnen voor voedselveiligheid en hygiëne op
 • Sorteert en behandelt afval volgens de richtlijnen
 • Respecteert de milieuvoorschriften
 • Past hef- en tiltechnieken toe

Probleemoplossende vaardigheden

 • Verwijdert onmiddellijk producten die verontreinigd zijn met parasieten
 • Meldt afwijkingen of onregelmatigheden
 • Verwijdert onmiddellijk producten die verontreinigd zijn met parasieten
 • Onderneemt onmiddellijk actie bij panne of problemen
 • Onderneemt actie bij onregelmatigheden

Motorische vaardigheden

 • Zet alle gereedschappen en materialen klaar
 • Zet alle producten klaar zodat de productie zonder onderbrekingen kan verlopen
 • Zorgt dat alle messen proper en gedesinfecteerd zijn
 • Gebruikt hygiënische uitrusting
 • Voorkomt kwaliteitsverlies
 • Functioneert goed en efficiënt op piekmomenten
 • Spoelt een eerste maal de vis
 • Verwijdert de ingewanden
 • Vermijdt kruisbesmetting
 • Snijdt de kop af
 • Ontvint en ontschubt
 • Spoelt de vis
 • Zorgt er voor dat alle ingewanden, bloed, resterend slijm en schubben verwijderd zijn
 • Spoelt de vis grondig onder stromend water of wast in een bad via onderdompeling
 • Laat de vis grondig uitlekken
 • Werkt nauwkeurig en vermijdt verspilling
 • Vermijdt kruisbesmetting
 • Gebruikt de digitale weegschaal
 • Verpakt en herkoelt de visproducten zo snel mogelijk na bewerking
 • Houdt de messen op snee
 • Vermijdt kruisbesmetting
 • Gebruikt de digitale weegschaal
 • Houdt de messen op snee
 • Gebruikt snijwerktuigen (snijmessen, fileermessen, scharen,…)
 • Fileert en snijdt in moten
 • Vermijdt kruisbesmetting
 • Gebruikt de digitale weegschaal
 • Verwerkt producten zodat ze panklaar zijn
 • Draagt hygiënische kledij volgens de regelgeving
 • Houdt de messen op snee
 • Bedwelmt het dier via elektrocutie van het water alvorens tot slachten over te gaan
 • Doodt het dier met de geëigende slachttechniek door een eenvoudige, snel uitgevoerde snede achter de kieuwen aan te brengen
 • Spoelt de vis
 • Gebruikt proper water en ijs
 • Gebruikt korrelijs, schilferijs of fijngemalen ijs en vermijdt beschadiging van de visproducten
 • Gebruikt voldoende ijs: onder, boven en langsheen de vis
 • Gebruikt gereinigde en ontsmette recipiënten die bestemd zijn voor opslag van onverpakte, bewerkte, onder ijs bewaarde verse visproducten
 • Zorgt dat het smeltwater niet in contact komt met de visproducten
 • Vervangt regelmatig het ijs
 • Voorkomt verontreiniging of bevuiling van filets en moten en houdt de bewerkte visproducten gescheiden van andere visproducten
 • Verpakt de visproducten zo snel mogelijk na de bewerking
 • Legt de vissen kop aan staart in de juiste recipiënten
 • Legt de stripzijde van de gegutte vis naar beneden zodat er geen water achter blijft
 • Verwijdert onverpakte producten die met de grond in aanraking zijn gekomen (met uitzondering van nog niet bewerkte gehele vissen)
 • Gebruikt een transportmiddel dat gemakkelijk kan gereinigd en ontsmet worden
 • Reinigt en desinfecteert dagelijks
 • Voorkomt kruisbesmetting bij vervoer van producten
 • Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
 • Wast de handen alvorens de visproducten aan te raken
 • Bedekt eventuele wonden
 • Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen
 • Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
 • Gebruikt schoonmaakmaterieel
 • Gebruikt een hoeveelheid product volgens het oppervlak en de vervuiling
 • Reinigt onmiddellijk alle oppervlakten die met de visproducten in contact komen

Omgevingscontext

 • Het beroep kan uitgeoefend worden in traditionele viswinkels, industriële ondernemingen, in de afdeling verse vis van grote en middelgrote supermarkten, op markten
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, specifiek ingericht voor visverwerking
 • De visfileerder-bewerker komt in contact met leidinggevende(n)
 • De activiteit vindt plaats in een koele en vochtige omgeving
 • De activiteit vindt plaats in een omgeving waar er een specifieke geur aanwezig is
 • De visfileerder-bewerker gaat om met producten die een bijzondere aandacht vragen
 • Het respecteren van de tijdschema’s is noodzakelijk voor de voortgang van het productieproces en de kwaliteit van de producten
 • De visfileerder-bewerker werkt in teamverband en communiceert efficiënt met de collega’s

Handelingscontext

 • Het permanent naleven van de voedselveiligheids- en hygiënevoorschriften is verplicht
 • De beroepsbeoefenaar moet de principes van autocontrole toepassen
 • De beroepsuitoefening houdt langdurig rechtstaan in en is fysiek belastend: uitvoeren van repetitieve handelingen zijn belastend voor schouders, polsen, handen en ellebogen
 • De visfileerder-bewerker werkt onder toezicht van een verantwoordelijke en houdt zich aan de productiefiche, instructies en procedures
 • De visfileerder-bewerker heeft veel aandacht voor het verpakken en koelen van de visproducten
 • Het beroep kan het hanteren van lasten inhouden: het is aangewezen ergonomische hef- en tiltechnieken toe te passen
 • Het dragen van hygiënische kledij en beschermingsmiddelen is vereist
 • De visfileerder-bewerker moet zijn werkzaamheden uitvoeren binnen een bepaald tijdsbestek volgens een bepaald ritme: hij moet tegemoet komen aan de vraag van de klant(en) terwijl hij de beroepsactiviteiten in een relatief kort tijdsbestek uitvoert
 • De combinatie van specificaties, werkvoorschriften, voorschriften met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitoefening van de beroepswerkzaamheden
 • De beroepsbeoefenaar moet zich constant bewust zijn van de gevolgen van zijn handelingen
 • De visfileerder-bewerker gaat economisch en ecologisch om met de producten
 • De beroepsbeoefenaar moet omgaan met een verscheidenheid aan (gevaarlijke) machines en materieel: snijmachines, snijmessen, fileermessen, scharen, pincetten, …
 • De visfileerder-bewerker heeft constant aandacht voor de veiligheid bij het hanteren van gevaarlijk materieel en apparatuur

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het plannen van zijn eigen activiteiten op basis van de productfiche
Is gebonden aan
 • het toezicht en verantwoordelijkheid van de leidinggevende, de opdracht, de werkplanning, de autocontrolegids, de vigerende wetgeving met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne in de visindustrie, milieu en veiligheid
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de opdracht, de werkplanning en bij problemen

Verantwoordelijkheid

 • Controleert de vis bij ontvangst
 • Maakt de productieruimte gereed
 • Volgt de productieorder op
 • Maakt de vis schoon
 • Wast de vis opnieuw
 • Bewerkt de vis
 • Portioneert de vis
 • Fileert de vis
 • Slacht paling op een hygiënische en verantwoorde manier
 • IJst onverpakte, verse visproducten om deze te bewaren op de reglementaire plaats
 • Verpakt de visproducten na bewerking
 • Slaat de vis op in koeling volgens hygiënische richtlijnen
 • Gebruikt interne transportmiddelen
 • Respecteert de persoonlijke hygiëne
 • Maakt het werkblad, het gereedschap en de ruimtes schoon en houdt ze hygiënisch

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Visfileerder-bewerker’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Meldingsplicht ziekte of symptomen aan de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004, bijlage II, hoofdstuk VIII "Persoonlijke hygiëne"