Dentaaltechnisch medewerker

 
BK-0181-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Dentaaltechnisch medewerker

Definitie

De dentaaltechnisch medewerker ontwerpt, vervaardigt, wijzigt, onderhoudt en herstelt dentaal medische hulpmiddelen naar maat en onder supervisie van een leidinggevende teneinde de werkgever in de mogelijkheid te stellen om de instructies van de voorschrijver uit te voeren

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast met alle actoren (leidinggevende, collega’s)
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
  • Rapporteert aan de leidinggevende
  • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie binnen eigen takenpakket
  • Grondige kennis van de nomenclatuur van het gebit (melkgebit en blijvend gebit)
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt duurzaam
  • Werkt conform de richtlijnen
  • Werkt opdrachten zorgvuldig af
  • Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende
  • Leert nieuwe technieken en past ze toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van duurzaam en kostenbewust handelen
  • Kennis van vakterminologie binnen eigen takenpakket
  • Kennis van preventiemaatregelen ter voorkoming van arbeidsongevallen
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van anatomie en fysiologie van het kauwstelsel
  • Kennis van gebruik van bedrijfseigen richtlijnen
  • Kennis van veiligheidsregels (beschermingsmiddelen, veiligheidspictogrammen, gevaarlijke stoffen, …)
  • Kennis van de bedrijfseigen softwareprogramma’s
 • Competentie 3:
  Ontwerpt *dentaal medisch hulpmiddelen
  • Ontwerpt dentaal medische hulpmiddelen onder supervisie
  • Kiest en ontwerpt de nodige retentiemiddelen volgens de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van vakterminologie binnen eigen takenpakket
  • Kennis van anatomie en fysiologie van het kauwstelsel
  • Kennis van morfologie van de tanden (melkgebit en blijvend gebit)
  • Kennis van anatomie en fysiologie van schedel, mond, kaakgewricht en kauwstelsel
  • Kennis van afneembare prothesen
  • Kennis van uitneembare apparaten voor orthodontie
  • Kennis van ontwerpen van dentaal medisch hulpmiddel (digitaal of analoog)
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur
  • Kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)
  • Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen
* Alle ontwerpen kunnen analoog of digitaal uitgevoerd worden
 • Competentie 4:
  Bereidt de realisatie van het dentaal medisch hulpmiddel voor
  • Ontsmet binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting
  • Vervaardigt analoog en digitaal studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen
  • Digitaliseert modellen voor CAD/CAM-technologie
  • Slijpt de modellen bij in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en afhankelijk van het te construeren hulpmiddel
  • Noteert de naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model
  • Vervaardigt individuele afdruklepels en beetplaten op de (voorlopige) modellen aangepast aan het te construeren hulpmiddel
  • Positioneert modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de patiëntgegevens bekomen met relatiebogen, en bootst de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit na
  • Werkt de maquette voor prothesen af op aanwijzing van de leidinggevende
  • Communiceert met de leidinggevende en stelt eventuele aanpassingen voor eenvoudig concrete problemen voor
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van morfologie van de tanden (melkgebit en blijvend gebit)
  • Kennis van afneembare prothesen
  • Kennis van ontwerpen van dentaal medisch hulpmiddel (digitaal of analoog)
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur
  • Kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)
  • Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen
  • Kennis van vaste prothese
  • Kennis van de soorten eenvoudige apparaten voor orthodontie
  • Grondige kennis van de nomenclatuur van het gebit (melkgebit en blijvend gebit)
 • Competentie 5:
  Vervaardigt *definitieve afneembare prothesen
  • Stelt de tanden op volgens het statisch systeem aangepast aan het te construeren hulpmiddel bepaald door de leidinggevende en maakt hierbij gebruik van de prothetische hulplijnen en gegevens van de patiënt
  • Modelleert prothese en/of prothesebasissen
  • Vervaardigt geplooide klemmen voor afneembare prothesen
  • Ontwerpt (onder supervisie), modelleert was- of kunststofpatronen voor afneembare metalen prothesebasissen volgens het aangereikte ontwerp Materialiseert de restauratie en werkt deze af
  • Werkt het werkstuk af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van morfologie van de tanden (melkgebit en blijvend gebit)
  • Kennis van afneembare prothesen
  • Kennis van ontwerpen van dentaal medisch hulpmiddel (digitaal of analoog)
  • Kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur
  • Kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)
  • Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen
  • Kennis van de statische opsteltechnieken voor tanden
  • Grondige kennis van de nomenclatuur van het gebit (melkgebit en blijvend gebit)
* Alle vervaardigingen kunnen analoog of digitaal uitgevoerd worden
 • Competentie 6:
  Vervaardigt *definitieve vaste prothesen
  • Modelleert de basismaquette voor de vaste prothese
  • Materialiseert de basisrestauraties
  • Soldeert of last metalen onderdelen aan elkaar
  • Bouwt kronen en bruggen rechtstreeks op in meerdere kleuren, in kunststof of porselein
  • Werkt het werkstuk af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van morfologie van de tanden (melkgebit en blijvend gebit)
  • Kennis van ontwerpen van dentaal medisch hulpmiddel (digitaal of analoog)
  • Kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur
  • Kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)
  • Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen
  • Kennis van vaste prothese
  • Kennis van de statische opsteltechnieken voor tanden
  • Grondige kennis van de nomenclatuur van het gebit (melkgebit en blijvend gebit)
* Vervaardigingen kunnen analoog of digitaal uitgevoerd worden
 • Competentie 7:
  Vervaardigt *uitneembare apparaten voor orthodontie
  • Vervaardigt geplooide klemmen, veren en bogen voor orthodontie
  • Bedt de maquette in
  • Werkt het werkstuk af
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van uitneembare orthodontische apparaten
  • Basiskennis van orthodontie
  • Kennis van morfologie van de tanden (melkgebit en blijvend gebit)
  • Kennis van ontwerpen van dentaal medisch hulpmiddel (digitaal of analoog)
  • Kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur
  • Kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)
  • Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen
  • Kennis van de statische opsteltechnieken voor tanden
  • Kennis van soldeertechnieken
  • Grondige kennis van de nomenclatuur van het gebit (melkgebit en blijvend gebit)
* Vervaardigingen kunnen analoog of digitaal uitgevoerd worden
 • Competentie 8:
  Herstelt en onderhoudt onderdelen van dentaal medische hulpmiddelen
  • Herstelt breuken van kunststof en metalen prothesebasissen op medisch voorschrift
  • Past onstabiele kunststofbasissen aan door aanbrengen van een nieuw slijmvliesvlak, door vervanging van de basis of het heropstellen van de tanden op medisch voorschrift
  • Reinigt en/of onderhoudt dentale hulpmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ontwerpen van dentaal medisch hulpmiddel (digitaal of analoog)
  • Kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur
  • Kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)
  • Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen
  • Kennis van de statische opsteltechnieken voor tanden
 • Competentie 9:
  Desinfecteert en ordent de werkpost en het materiaal en voert het afval af en vernietigt het
  • Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen in de daartoe bestemde recipiënten
  • Volgt de bedrijfsspecifieke richtlijnen bij het hanteren van schadelijke of toxische stoffen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsregels (beschermingsmiddelen, veiligheidspictogrammen, gevaarlijke stoffen, …)
  • Kennis van soorten afval en afvalsortering
 • Competentie 10:
  Controleert de werking van de apparaten, voert het basisonderhoud uit en signaleert tekortkomingen
  • Onderhoudt werkmateriaal en apparaten volgens de gemaakte afspraken
  • Merkt afwijkingen en storingen of de nood aan preventief onderhoud op en brengt de leidinggevende of de onderhoudsdienst hiervan op de hoogte
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsregels (beschermingsmiddelen, veiligheidspictogrammen, gevaarlijke stoffen, …)
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur
  • Kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van uitneembare orthodontische apparaten
 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van duurzaam en kostenbewust handelen
 • Basiskennis van orthodontie
 • Kennis van vakterminologie binnen eigen takenpakket
 • Kennis van preventiemaatregelen ter voorkoming van arbeidsongevallen
 • Kennis van ergonomische principes
 • Kennis van anatomie en fysiologie van het kauwstelsel
 • Kennis van gebruik van bedrijfseigen richtlijnen
 • Kennis van veiligheidsregels (beschermingsmiddelen, veiligheidspictogrammen, gevaarlijke stoffen, …)
 • Kennis van de bedrijfseigen softwareprogramma’s
 • Kennis van morfologie van de tanden (melkgebit en blijvend gebit)
 • Kennis van anatomie en fysiologie van schedel, mond, kaakgewricht en kauwstelsel
 • Kennis van afneembare prothesen
 • Kennis van uitneembare apparaten voor orthodontie
 • Kennis van ontwerpen van dentaal medisch hulpmiddel (digitaal of analoog)
 • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
 • Kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur
 • Kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)
 • Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen
 • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen
 • Kennis van vaste prothese
 • Kennis van de soorten eenvoudige apparaten voor orthodontie
 • Kennis van de statische opsteltechnieken voor tanden
 • Kennis van soldeertechnieken
 • Kennis van soorten afval en afvalsortering
 • Grondige kennis van de nomenclatuur van het gebit (melkgebit en blijvend gebit)

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert gepast met alle actoren (leidinggevende, collega’s)
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
 • Rapporteert aan de leidinggevende
 • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt duurzaam
 • Werkt conform de richtlijnen
 • Werkt opdrachten zorgvuldig af
 • Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Leert nieuwe technieken en past ze toe
 • Ontwerpt dentaal medische hulpmiddelen onder supervisie
 • Kiest en ontwerpt de nodige retentiemiddelen volgens de opdracht
 • Digitaliseert modellen voor CAD/CAM-technologie
 • Ontwerpt (onder supervisie), modelleert was- of kunststofpatronen voor afneembare metalen prothesebasissen volgens het aangereikte ontwerp Materialiseert de restauratie en werkt deze af
 • Volgt de bedrijfsspecifieke richtlijnen bij het hanteren van schadelijke of toxische stoffen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende
 • Merkt afwijkingen en storingen of de nood aan preventief onderhoud op en brengt de leidinggevende of de onderhoudsdienst hiervan op de hoogte
 • Communiceert met de leidinggevende en stelt eventuele aanpassingen voor eenvoudig concrete problemen voor

Motorische vaardigheden

 • Ontsmet binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting
 • Vervaardigt analoog en digitaal studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen
 • Slijpt de modellen bij in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en afhankelijk van het te construeren hulpmiddel
 • Noteert de naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model
 • Vervaardigt individuele afdruklepels en beetplaten op de (voorlopige) modellen aangepast aan het te construeren hulpmiddel
 • Positioneert modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de patiëntgegevens bekomen met relatiebogen, en bootst de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit na
 • Werkt de maquette voor prothesen af op aanwijzing van de leidinggevende
 • Stelt de tanden op volgens het statisch systeem aangepast aan het te construeren hulpmiddel bepaald door de leidinggevende en maakt hierbij gebruik van de prothetische hulplijnen en gegevens van de patiënt
 • Modelleert prothese en/of prothesebasissen
 • Vervaardigt geplooide klemmen voor afneembare prothesen
 • Werkt het werkstuk af
 • Modelleert de basismaquette voor de vaste prothese
 • Materialiseert de basisrestauraties
 • Soldeert of last metalen onderdelen aan elkaar
 • Bouwt kronen en bruggen rechtstreeks op in meerdere kleuren, in kunststof of porselein
 • Werkt het werkstuk af
 • Vervaardigt geplooide klemmen, veren en bogen voor orthodontie
 • Bedt de maquette in
 • Werkt het werkstuk af
 • Herstelt breuken van kunststof en metalen prothesebasissen op medisch voorschrift
 • Past onstabiele kunststofbasissen aan door aanbrengen van een nieuw slijmvliesvlak, door vervanging van de basis of het heropstellen van de tanden op medisch voorschrift
 • Reinigt en/of onderhoudt dentale hulpmiddelen
 • Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen in de daartoe bestemde recipiënten
 • Onderhoudt werkmateriaal en apparaten volgens de gemaakte afspraken

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in daarvoor ingericht atelier conform de wettelijk voorgeschreven werkomgeving
 • De dentaaltechnisch medewerker krijgt wisselende opdrachten en werkt onder supervisie
 • Dit beroep vereist van zijn werknemers de nodige flexibiliteit
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat om resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt
 • Deze sector kent wettelijke reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu, waarbij verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en duurzame omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een aantal handelingen is verplicht
 • De dentaaltechnisch medewerker moet in team kunnen samenwerken

Handelingscontext

 • De dentaaltechnisch medewerker moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor functionaliteit en esthetiek te werken
 • De dentaaltechnisch medewerker moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met collega’s
 • De dentaaltechnisch medewerker moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften
 • De dentaaltechnisch medewerker moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines, gereedschappen en materialen conform de veiligheidsvoorschriften. Het werken met elektrisch gereedschap kan gevaar inhouden voor het oplopen van verwondingen
 • De dentaaltechnisch medewerker moet steeds de wettelijke en organisatiegebonden veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren
 • De dentaaltechnisch medewerker moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van minstens de verplichte opleidingen
 • De dentaaltechnisch medewerker moet strikte geheimhouding hanteren voor bedrijfseigen informatie en moet de privacywetgeving naleven, ook na de beëindiging van een tewerkstellingscontract

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van eigen werkzaamheden
 • Het controleren van eigen werk
 • Het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplaats
 • Het ontwerpen van de aan hem toegewezen dentaal technische hulpmiddelen op analoge en/of digitale wijze
 • Het vervaardigen, modelleren, afwerken en herstellen van definitieve vaste en afneembare prothesen conform de richtlijnen
 • Vervaardigen, modelleren, afwerken en herstellen van apparaten voor uitneembare orthodontie conform de richtlijnen
 • Het controleren van de werking van de apparatuur
Is gebonden aan
 • De werkopdracht en tijdsplanning
 • Instructies, richtlijnen van en werkafspraken met de leidinggevende
 • Veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
Doet beroep op
 • De leidinggevende voor de werkopdracht, verkrijgen van bijkomende gegevens, melden van problemen, hulp bij gevaarlijke situaties en bijkomende instructies
 • Collega’s voor hulp bij de vervaardiging van delen van de dentaal medische hulpmiddelen
 • Het medisch voorschrift voor het vervaardigen van onderdelen van het dentaal medisch hulpmiddel

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Ontwerpt *dentaal medisch hulpmiddelen
 • Bereidt de realisatie van het dentaal medisch hulpmiddel voor
 • Vervaardigt *definitieve afneembare prothesen
 • Vervaardigt *definitieve vaste prothesen
 • Vervaardigt *uitneembare apparaten voor orthodontie
 • Herstelt en onderhoudt onderdelen van dentaal medische hulpmiddelen
 • Desinfecteert en ordent de werkpost en het materiaal en voert het afval af en vernietigt het
 • Controleert de werking van de apparaten, voert het basisonderhoud uit en signaleert tekortkomingen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.