Assistent-opticien

 
BK-0587-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Assistent-opticien

Definitie

De assistent-opticien verkoopt, meet, monteert, onderhoudt, herstelt en vervangt, in opdracht van de opticien, een beperkt aantal optische artikelen en optische medische hulpmiddelen

Afbakening

De assistent-opticien bezit geen RIZIV-nummer.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2023

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt samen met andere actoren
  • Communiceert en overlegt gepast met alle actoren ( collega’s, klanten, leveranciers, …)
  • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Past zich flexibel aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Hanteert strikte hygiënische normen
  • Werkt economisch
  • Werkt duurzaam en ecologisch
  • Werkt conform de procedures
  • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
  • Leert nieuwe technieken en past ze toe
  • Werkt strikt volgens een kwaliteitskader
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wetgevingen en reglementeringen
  • Kennis van duurzaamheid in de optieksector
  • Kennis van kostenbesparend werken
  • Kennis van chemie in verband met veiligheid en milieu
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van de kwaliteitsnormen
  • Kennis van het gebruik van procedures
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
 • Competentie 3:
  Handelt volgens de professionele gedragscodes
  • Communiceert klantgericht met alle betrokken actoren
  • Respecteert de wettelijke en zakelijke omgangsvormen
  • Zorgt voor een verzorgd voorkomen
  • Draagt beschermingsmiddelen indien nodig
  • Maakt zich kenbaar aan de klant
  • Informeert en past taalgebruik aan de klant aan
  • Stelt de behoefte van de klant voorop
  • Volgt het klantendossier op
  • Engageert zich elke klant te helpen en stelt zich hiervoor open op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van zakelijke communicatie
  • Basiskennis van persoonlijke en gemeenschappelijke beschermingsmiddelen
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van het gebruik van bedrijfsspecifieke (kantoor)software
  • Kennis van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van GDPR
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Schoolt zich bij en implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
  • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen samen met de opticien
  • Volgt de actuele technische en technologische ontwikkelingen op binnen het vakgebied
  • Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
  • Raadpleegt relevante informatiebronnen
  • Gebruikt en begrijpt de taal die men in het kader van het beroep hanteert, op voldoende deskundige wijze
  • Wisselt onderling ervaringen en vakkennis uit met collega’s
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vakgerelateerde (vakliteratuur, bijscholingen, congressen, …) bronnen
  • Basiskennis van reflectietechnieken
  • Kennis van typologie van klanten
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van communicatie in Standaardnederlands (kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar woorden te moeten zoeken.)
 • Competentie 5:
  Identificeert de vraag van de klant en informeert hem conform zijn bevoegdheid
  • Verwelkomt de klant en herkent het type klant
  • Voert een gesprek en analyseert de noden van de klant
  • Verzamelt gegevens, geeft advies en informatie binnen zijn bevoegdheid
  • Stelt op basis van de verzamelde informatie een oplossing voor aan de klant binnen zijn bevoegdheid
  • Verwijst naar de opticien door indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wetgevingen en reglementeringen
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
 • Competentie 6:
  Monteert de glazen en past het montuur aan
  • Gebruikt optische meetapparaten, slijpmachines en montagemateriaal
  • Controleert het ongeslepen glas op de voorgeschreven eigenschappen van het glas
  • Controleert de sterkte van de glazen en markeert asrichting en optisch middelpunt
  • Tracet het montuur of de mal
  • Blokt het glas
  • Slijpt de brilglazen op maat en facetteert ze in functie van het montuur en de sterkte
  • Plaatst een tegenfacet en maakt indien nodig een groef of boorgaatjes in het glas
  • Monteert de glazen in het montuur
  • Controleert de bril op de kwaliteitseisen en richt de gemonteerde bril uit
  • Vervangt neuspads, stelt veren bij, past oortips aan indien nodig
  • Werkt volgens de veiligheidsregels zoals het gebruik van een veiligheidsbril bij het slijpen en handschoenen bij gebruik toxische producten
  • Voert herstellingen en aanpassingen uit op het montuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van chemie in verband met veiligheid en milieu
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
  • Kennis van hersteltechnieken
 • Competentie 7:
  Adviseert de klant over de optische artikelen en accessoires en verkoopt deze
  • Verkoopt accessoires zoals etuis, brilkoordjes, brilstaander, zonneclips, etc.
  • Adviseert de cliënt hoe een bril optimaal te reinigen en verkoopt onderhoudsproducten zoals vloeistof en doekjes
  • Geeft informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de optische artikelen en accessoires
  • Begeleidt de klant bij zijn keuze
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
 • Competentie 8:
  Levert een herhalingsaankoop af zonder RIZIV-tussenkomst
  • Verkoopt optische contactlenzen
  • Verkoopt contactlensvloeistoffen en kunsttranen
  • Verkoopt occluders
  • Verwijst de klant bij vragen naar de opticien door
  • Attendeert de cliënt op regelmatige basis voor een controle, evaluatie, opvolging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van types van optische contactlenzen, contactlensvloeistoffen, kunsttranen en occluders
  • Basiskennis van oculaire anatomie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
 • Competentie 9:
  Volgt de productvoorraad op en maakt bestellingen op
  • Gebruikt software voor voorraadbeheer en zorgt dat de voorraad conform de regelgeving wordt opgeslagen (cfr. MDR)
  • Controleert de staat en de omvang van de voorraad
  • Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
  • Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
  • Volgt bestellingen op en controleert de levering
  • Presenteert en prijst de artikelen
  • Plaatst promotiemateriaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van contactologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van materiovigilantie
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
  • Kennis van het gebruik van bedrijfsspecifieke (kantoor)software
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van dagelijkse klant- en bedrijfsadministratieve taken
  • Kennis van voorraadbeheer
 • Competentie 10:
  Voert de administratie uit
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
  • Registreert gegevens in het cliëntdossier
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van zakelijke communicatie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van het gebruik van bedrijfsspecifieke (kantoor)software
  • Kennis van dagelijkse klant- en bedrijfsadministratieve taken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van wetgevingen en reglementeringen
 • Basiskennis van vakgerelateerde (vakliteratuur, bijscholingen, congressen, …) bronnen
 • Basiskennis van reflectietechnieken
 • Basiskennis van types van optische contactlenzen, contactlensvloeistoffen, kunsttranen en occluders
 • Basiskennis van oculaire anatomie
 • Basiskennis van contactologie
 • Basiskennis van zakelijke communicatie
 • Basiskennis van persoonlijke en gemeenschappelijke beschermingsmiddelen
 • Kennis van sociale vaardigheden
 • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Kennis van verkooptechnieken
 • Kennis van typologie van klanten
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van duurzaamheid in de optieksector
 • Kennis van kostenbesparend werken
 • Kennis van chemie in verband met veiligheid en milieu
 • Kennis van materiovigilantie
 • Kennis van ergonomische principes
 • Kennis van de kwaliteitsnormen
 • Kennis van het gebruik van procedures
 • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
 • Kennis van het gebruik van bedrijfsspecifieke (kantoor)software
 • Kennis van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van optische technologie
 • Kennis van meetkundige en fysische optica
 • Kennis van hersteltechnieken
 • Kennis van dagelijkse klant- en bedrijfsadministratieve taken
 • Kennis van GDPR
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van communicatie in Standaardnederlands (kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar woorden te moeten zoeken.)

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert en overlegt gepast met alle actoren ( collega’s, klanten, leveranciers, …)
 • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Hanteert strikte hygiënische normen
 • Werkt economisch
 • Werkt duurzaam en ecologisch
 • Werkt conform de procedures
 • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Leert nieuwe technieken en past ze toe
 • Werkt strikt volgens een kwaliteitskader
 • Communiceert klantgericht met alle betrokken actoren
 • Respecteert de wettelijke en zakelijke omgangsvormen
 • Maakt zich kenbaar aan de klant
 • Informeert en past taalgebruik aan de klant aan
 • Stelt de behoefte van de klant voorop
 • Volgt het klantendossier op
 • Engageert zich elke klant te helpen en stelt zich hiervoor open op
 • Schoolt zich bij en implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
 • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen samen met de opticien
 • Volgt de actuele technische en technologische ontwikkelingen op binnen het vakgebied
 • Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
 • Raadpleegt relevante informatiebronnen
 • Gebruikt en begrijpt de taal die men in het kader van het beroep hanteert, op voldoende deskundige wijze
 • Wisselt onderling ervaringen en vakkennis uit met collega’s
 • Verwelkomt de klant en herkent het type klant
 • Voert een gesprek en analyseert de noden van de klant
 • Verzamelt gegevens, geeft advies en informatie binnen zijn bevoegdheid
 • Verwijst naar de opticien door indien nodig
 • Controleert de sterkte van de glazen en markeert asrichting en optisch middelpunt
 • Controleert de bril op de kwaliteitseisen en richt de gemonteerde bril uit
 • Werkt volgens de veiligheidsregels zoals het gebruik van een veiligheidsbril bij het slijpen en handschoenen bij gebruik toxische producten
 • Verkoopt accessoires zoals etuis, brilkoordjes, brilstaander, zonneclips, etc.
 • Adviseert de cliënt hoe een bril optimaal te reinigen en verkoopt onderhoudsproducten zoals vloeistof en doekjes
 • Geeft informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de optische artikelen en accessoires
 • Begeleidt de klant bij zijn keuze
 • Verkoopt optische contactlenzen
 • Verkoopt contactlensvloeistoffen en kunsttranen
 • Verkoopt occluders
 • Verwijst de klant bij vragen naar de opticien door
 • Attendeert de cliënt op regelmatige basis voor een controle, evaluatie, opvolging
 • Gebruikt software voor voorraadbeheer en zorgt dat de voorraad conform de regelgeving wordt opgeslagen (cfr. MDR)
 • Controleert de staat en de omvang van de voorraad
 • Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
 • Volgt bestellingen op en controleert de levering
 • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
 • Registreert gegevens in het cliëntdossier
 • Controleert het ongeslepen glas op de voorgeschreven eigenschappen van het glas

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan
 • Stelt op basis van de verzamelde informatie een oplossing voor aan de klant binnen zijn bevoegdheid

Motorische vaardigheden

 • Zorgt voor een verzorgd voorkomen
 • Draagt beschermingsmiddelen indien nodig
 • Gebruikt optische meetapparaten, slijpmachines en montagemateriaal
 • Tracet het montuur of de mal
 • Blokt het glas
 • Slijpt de brilglazen op maat en facetteert ze in functie van het montuur en de sterkte
 • Plaatst een tegenfacet en maakt indien nodig een groef of boorgaatjes in het glas
 • Monteert de glazen in het montuur
 • Vervangt neuspads, stelt veren bij, past oortips aan indien nodig
 • Voert herstellingen en aanpassingen uit op het montuur
 • Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
 • Presenteert en prijst de artikelen
 • Plaatst promotiemateriaal

Omgevingscontext

 • Delen van dit beroep worden uitgeoefend in teamverband of individueel, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is bij een aantal handelingen noodzakelijk
 • De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt
 • De uitoefening van het beroep vereist een respectvolle houding tegenover de klanten, de collega’s en de leidinggevende(n)
 • De sector kent reglementeringen, inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en milieu
 • De uitoefening van het beroep vraagt een kwaliteitsbewustzijn
 • Dit beroep vereist het afstemmen van de dienstverlening op de wensen en noden van de klanten
 • De uitoefening van dit beroep vergt esthetische bekwaamheid
 • De uitoefening van dit beroep vereist zorgvuldigheid en nauwkeurigheid

Handelingscontext

 • De assistent-opticien gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • De assistent-opticien stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, handelingen binnen zijn bevoegdheid
 • De assistent-opticien kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren
 • De assistent-opticien moet buiten zijn competenties doorverwijzen naar de assistent-opticien
 • De assistent-opticien moet initiatief nemen
 • De assistent-opticien moet zijn eigen werkzaamheden kunnen organiseren
 • De assistent-opticien moet zorgvuldig gebruik maken van materieel
 • De assistent-opticien moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren
 • De assistent-opticien moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van opleidingen
 • De assistent-opticien moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door met zorg te werken
 • De assistent-opticien moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen
 • De assistent-opticien moet op een serene en empathische wijze omgaan met de klanten
 • De assistent-opticien moet georganiseerd en gestructureerd kunnen werken

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het controleren van eigen werk
 • het meewerken aan de activiteiten van de organisatie
 • het uitvoeren van alle stadia voor het correct monteren van glazen en het montuur
 • het uitvoeren van bestellingen
 • het opvolgen van stockbeheer
 • het gebruiken van apparatuur en uitrusting
 • het onderhouden en herstellen van monturen
 • het toepassen van de wettelijke bepalingen inzake fabricage en montage (ISO-norm)
 • het informeren van de klant aangaande de prijzen
 • het meewerken aan basisadministratie
Is gebonden aan
 • het opvolgen van veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • de procedures van de organisatie
 • de nationale en internationale wetgeving
 • het medisch voorschrift
 • het orthoptisch of optometrisch voorschrift
Doet beroep op
 • de leidinggevende om zaken te bespreken voor de optimalisering van de dagelijkse werking
 • externen voor praktische zaken (afhalen van pakjes, …)
 • de collega’s voor het ondersteunen van de activiteiten

Verantwoordelijkheid

 • Werkt samen met andere actoren
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Handelt volgens de professionele gedragscodes
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Identificeert de vraag van de klant en informeert hem conform zijn bevoegdheid
 • Monteert de glazen en past het montuur aan
 • Adviseert de klant over de optische artikelen en accessoires en verkoopt deze
 • Levert een herhalingsaankoop af zonder RIZIV-tussenkomst
 • Volgt de productvoorraad op en maakt bestellingen op
 • Voert de administratie uit

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.