Zetelstoffeerder automobiel

 
BK-0132-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Zetelstoffeerder automobiel

Deze benaming wordt niet gebruikt in de Competent-fiche B180601 Stoffeerder (m/v). De overeenkomstige titel in de Competent-fiche is ‘Garnierder’. ‘Garnierder’ is echter een verouderde term.

Definitie

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen, het aanbrengen van vul- en afdekmateriaal op het karkas, het aanbrengen en dichtnaaien van naden van het bekledingsmateriaal en bij het herstofferen het verwijderen van oude bekleding, afdekmateriaal, vulling teneinde zitmeubels zoals auto- en buszetels, salons en het interieur van het voertuig te (her)stofferen met stof of leder.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 1, 2014

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en/of derden
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
* PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Beperkt stofemissie
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Volgt de planning op
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of ontwerpen
  • Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
  • Neemt de planning door
  • Meet op (bekleding , vulling, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … )
  • Houdt de voorraad op peil
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, tekorten …)
  • Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
  • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Neemt levering(en) in ontvangst en controleert de levering(en)
  • Selecteert, controleert en hanteert materialen / gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  (De)monteert karkassen van (zit)meubelen
  • Houdt zich aan de werkopdracht
  • (De)monteert indien nodig de onderdelen van het (zit)meubel
  • Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Gebruikt gereedschap en hulpmiddelen om (zit)meubels te (de)monteren
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Bedient en stelt machines in om vulmateriaal te bewerken
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
  • Bepaalt de te gebruiken machines
  • Stelt de machine (parameters, geleiders, naald, draad,…) in
  • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
  • Controleert de beveiliging voor het opstarten
  • Start, stopt en de bedient de machine
  • Maakt een proefstuk/-bewerking
  • Bewerkt vul- en bekledingsmateriaal conform de werkopdracht
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
  • Gebruikt meet- en controlegereedschap
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Voorstoffeert de (zit)meubelen (grijswerk)
  • Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
  • Bepaalt de optimale werkvolgorde, eventueel in overleg met de leidinggevende
  • Brengt singels of veren met de juiste spanning aan op de (zit)meubels/karkassen/salons
  • Brengt vulmaterialen aan op de meubels
  • Brengt veren- en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, … aan op de meubels/karkassen/salons
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
  • Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Gebruikt stoffeergereedschappen
  • Gebruikt een lijmpistool
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Brengt bekledingsmateriaal aan
  • Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
  • Trekt bekledingsmateriaal over de te stofferen onderdelen
  • Spant bekledingsmaterialen aan
  • Zet bekledingsmaterialen vast of naait de open naden dicht
  • Brengt materialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
  • Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Gebruikt stoffeergereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Werkt gestoffeerde (zit)meubelen af
  • Vergaart onderdelen volgens een logische volgorde
  • Brengt biesnaad, meubelkoord … aan
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
  • Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Gebruikt stoffeergereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Reinigt en bergt machines en gereedschappen zorgvuldig op
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
  • Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Transporteert intern grondstoffen en materialen
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Gebruikt interne transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Vult kussens op
  • Vult manueel of machinaal kussens op
  • Naait of ritst de open naden dicht
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Ontmantelt (zit)meubelen om te herstofferen
  • Houdt zich aan de werkopdracht
  • Ontmantelt (zit)meubels
  • Maakt de meubels klaar om te herstofferen
  • Gebruikt gereedschap en hulpmiddelen om meubels te ontmantelen
  • Signaleert verborgen gebreken aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Restaureert en herstoffeert
  • Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
  • Vervangt voorstoffering/grijswerk indien nodig
  • Brengt nieuw bekledingsmateriaal aan
  • Brengt afwerkingen aan
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
  • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis naaitechnieken
 • Basiskennis hout en plaatmaterialen
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van rapporteren
 • Basiskennis van het sorteren van afval
 • Basiskennis van opvolging van voorraad
 • Basiskennis van onderhoudswerkzaamheden aan de eigen machines/gereedschappen
 • Kennis van informatiebronnen
 • Kennis van de ergonomie van het zitten
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van werkdocumenten en tekeningen
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van grondstoffen: Bekledingsmaterialen, Vulmaterialen, Afdekmaterialen, Leer en kunstleer, Veren en singels, Bevestigingsmaterialen, Lijmen, Onderhoudsmaterialen
 • Kennis van de opbouw van een karkas
 • Kennis van stoffeertechnieken
 • Kennis van bevestigingstechnieken voor bekleding
 • Kennis van bevestigingstechnieken voor afwerking
 • Kennis van montagetechnieken
 • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Kennis van stoffeergereedschap
 • Kennis van machines
 • Kennis van knip- ,snij- en zaagtechnieken in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
 • Kennis van interne transportmiddelen
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van procedures en (bedrijfs)voorschriften
 • Kennis van het stapelen van materialen

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en deze gegevens vertalen naar de eigen werkzaamheden
 • Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega’s en derden
 • Het kunnen identificeren van verschillende grondstoffen ( bekledings-, vul- en afdekmateriaal, singels, veren, … )
 • Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen, de voorschriften en productfiches
 • Het kunnen raadplegen van technische bronnen en het afleiden van (productie)gegevens uit o.a. werktekeningen en plannen
 • Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en eindproducten
 • Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van materiaal en het productieverloop
 • Het kunnen instellen van machines, voor meubelstofferen
 • Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de machines voor meubelstofferen om een zo efficiënt mogelijke productie te realiseren
 • Het kunnen bewerken van materialen voor meubelstofferen
 • Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Het kunnen uitvoeren van preventief basisonderhoud
 • Het kunnen toepassen van kwaliteitscontroles met de geschikte instrumenten

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek, rekening houdend met de voorschriften/procedures
 • Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden
 • Het kunnen bijstellen van de machines voor meubelstofferen bij afwijkingen aan de bewerkte werkstukken
 • Het kunnen aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden
 • Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico’s rekening houdend met de voorschriften/procedures
 • Het kunnen oplossen van routinematige problemen m.b.t. de eigen activiteiten

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen bedienen van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Het kunnen hanteren van handgereedschap
 • Het kunnen in- en omstellen van machines voor meubelstofferen
 • Het kunnen bedienen van de machines voor meubelstofferen
 • Het kunnen ontmantelen en (de)monteren van (zit)meubelen
 • Het kunnen aanbrengen van bekledings-, vul- en afdekmateriaal, singels, veren, … volgens voorschriften van de fabrikant
 • Het kunnen aanbrengen van bekledingsmateriaal (stof, leder)
 • Het kunnen gebruiken van toestellen voor goederentransport

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats of de productieruimte van auto- en autobusbedrijven of toeleveringsbedrijven voor autozetels in de automobielsector.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.
 • De sector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaamheid.
 • Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • et bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

 • De werkzaamheden zijn van fysieke aard en vragen lichamelijke inspanningen aan de zetelstoffeerder automobiel : tillen, sjouwen, werken onder een hoek, werken in moeilijke houdingen en omstandigheden
 • Gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie, …
 • De zetelstoffeerder automobiel heeft oog voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken
 • De zetelstoffeerder automobiel moet op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uitwisselen met klanten, collega’s en derden
 • De zetelstoffeerder automobiel heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert veiligheidssignalisatie op de werkplek en gebruikt en onderhoudt PBM’s en CBM’s met zorg
 • De zetelstoffeerder automobiel gaat omzichtig om met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften
 • De zetelstoffeerder automobiel moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines, gereedschappen en materialen
 • De zetelstoffeerder automobiel moet constant bewust zijn van de mogelijke impact van zijn handelingen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • (volgens de planning en de werkopdracht en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de leidinggevende)
 • het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het uitvoeren van de werkzaamheden, voorbereiden, (de)monteren, het bewerken, voorstofferen, stofferen, afwerken en controleren
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen
Doet beroep op
 • leidinggevende voor de werkopdracht, (productie)gegevens, planning, melden van problemen/storingen, bijkomende instructies en voor advies wanneer door omstandigheden of in bepaalde situaties de uitvoering van zijn werk bemoeilijkt of belemmerd worden
 • (onderhouds)technicus en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan de machines

Verantwoordelijkheid

 • Efficiënte functionering binnen een onderneming
 • Milieubewuste, kwalitatieve en veilige uitvoering van opdrachten
 • Een veilige en ordelijke werkplek
 • Gecontroleerde grondstoffenvoorraad en materialen in functie van de werkopdracht
 • (De)montering van karkassen voor (zit)meubelen
 • Ingestelde machines voor meubelstoffering en bewerking van materialen
 • Voorstoffering van de (zit)meubelen (grijswerk)
 • Aangebracht bekledingsmateriaal
 • Afgewerkte en gestoffeerde (zit)meubelen
 • Zorgvuldig gereinigde en opgeborgen machines en gereedschappen
 • Het transport van grondstoffen, constructie-onderdelen en materialen
 • Opgevulde kussens
 • Ontmantelde (zit)meubelen om te herstofferen
 • Restauratie en herstoffering

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.