Chef de partie vis, schaal- en schelpdieren

 
BK-0424-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Chef de partie vis, schaal- en schelpdieren

Deze benaming wordt gebruikt in de Competent-fiche G160201 Keukenpersoneel (m/v).

Definitie

‘Bestelt en ontvangt voedingsmiddelen binnen de keuken, doet de noodzakelijke voorbereidingen, bereidt koude en warme maaltijden met vis, schaal- en schelpdieren volgens de gepaste culinaire technieken en/of volgens technische fiche, werkt de gerechten af en controleert de kwaliteit teneinde kwaliteitsvolle maaltijden af te leveren aan de gast.’

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Wisselt informatie uit met collega’s en eindverantwoordelijke
  • Rapporteert aan de eindverantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema…)
  • Meldt problemen, mondeling of schriftelijk, aan de leidinggevende
  • Deelt vakkennis
  • Vraagt zelf hulp of advies indien nodig
  • Toont respect voor elke collega, functie of taak
  • Draagt bij tot een aangename sfeer in het team
  • Verplaatst zich in de positie van een collega
  • Reageert gepast (hulp bieden, afstand houden, relativeren…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis communicatietechnieken
  • Basiskennis functionele communicatie met collega's in het Engels en het Frans
  • Kennis van keukenterminologie en vakjargon in het Frans en Engels
 • Competentie 2:
  Werkt kostenbewust met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch (past hef- en tiltechnieken toe)
  • Werkt economisch en vermijdt verspilling
  • Werkt conform voorgeschreven procedures en huisregels en vult de nodige documenten in
  • Past de veiligheids-, voedselveiligheids- en milieuvoorschriften toe
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Past nieuwe technieken toe en leert ze aan
  • Verplaatst zich op efficiënte wijze tussen de verschillende werkplekken
  • Werkt ordelijk en houdt zich aan de planning
  • Werkt zorgvuldig en met oog voor detail
  • Organiseert de eigen taken binnen de opgelegde werkvolgorde
  • Controleert het eigen werk en voorkomen en dat van de medewerkers
  • Past het voorkomen en bedrijfskledij aan conform de taakuitvoering
  • Draagt zorg voor materiaal, kledij, goederen…
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert de kostprijs van ingrediënten en producten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomie
  • Kennis foodcost, wastecost en prijszetting
  • Kennis van HACCP-normen*
  • Kennis van bedrijfsprocedures m.b.t. het eigen werk
  • Kennis van ordening van materialen, benodigdheden en keukentoestellen
  • Kennis van werking van machines of materieel
  • Kennis van functionele rekenvaardigheid in functie van klantgericht en economisch werken
  • Kennis van veiligheidsregels bij het gebruik van machines, snijmaterialen en onderhoud van toestellen
 • Competentie 3:
  Werkt volgens de regels van hygiëne en voedselveiligheid
  • Respecteert de persoonlijke hygiëne
  • Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
  • Bedekt eventuele wonden met wettelijk toegelaten middelen
  • Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen
  • Respecteert de zones binnen de keuken: koude/warme en vuile/schone
  • Haalt producten pas op het laatste moment uit de koelruimte om ze te verwerken
  • Controleert of producten voldoen aan de voedselveiligheid
  • Controleert kwaliteit en versheid van producten voor gebruik
  • Vermijdt kruisbesmetting
  • Koelt producten zo snel mogelijk na bewerking
  • Bewaart voedingsproducten conform de regels van voedselveiligheid
  • Registreert goederen en temperaturen
  • Respecteert mogelijke gevaren en allergenen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kantoorsoftware en eenvoudige registratietechnieken
  • Kennis van producten (assortiment, seizoenen, kwaliteitskenmerken, uitzicht, houdbaarheid, versheid)
  • Kennis van allergenen
  • Kennis van regeneratietechnieken
  • Kennis van HACCP-normen*
  • Kennis van de traceerbaarheid van producten
  • Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur
  • Kennis van opslag- en bewaartechnieken van voedingswaren (grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren...)
  • Kennis van besmettingsgevaar, micro-organismen, parasieten
  • Kennis van persoonlijke hygiëne
 • Competentie 4:
  Voert algemene keukenactiviteiten uit
  • Ontvangt en controleert de goederen
  • Slaat goederen op in een koelkamer of voorraadkamer
  • Voert de voorbereidende werkzaamheden uit voor de bereidingen
  • Wast groenten en fruit, maakt ze schoon en versnijdt ze
  • Maakt schoon, bewerkt, versnijdt en portioneert vlees, vis, gevogelte en andere basisproducten
  • Past de bereidingstechnieken toe voor het bereiden van hapjes, garnituren, sauzen, soepen, voorgerechten, bjigerechten, salades, deegwaren, rijstgerechten, aardappelbereidingen
  • Past diverse bereidingstechnieken toe voor het bereiden van vlees, gevogelte, visgerechten, vegetarische gerechten
  • Past diverse bereidingstechnieken toe voor het bereiden van zuivelbereidingen en nagerechten
  • Bereidt gerechten en maaltijden à la minute
  • Past diverse dressertechnieken toe op het bord
  • Zet het buffet klaar
  • Controleert regelmatig de temperatuur van de bereidingen, de bain-maries en koeltogen
  • Verpakt en etiketteert de bereidingen, producten en bergt ze op in de koelkamer, in de voorraadkamer
  • Voert controletests uit op de versheid van voedingsmiddelen, bereidingen en neemt stalen
  • Maakt het werkblad, het gereedschap en de ruimtes hygiënisch schoon
  • Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en geeft bestellingen door
  • Begeleidt keukenmedewerkers
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van alternatieven voor specifieke gasten met specifieke vereisten
  • Basiskennis vervanging van dierlijke ingrediënten door plantaardige
  • Basiskennis voorraadbeheer
  • Basiskennis van de principes van gastvriendelijkheid
  • Basiskennis van reinigingsschema’s
  • Basiskennis begeleiden van keukenmedewerkers
  • Kennis van producten (assortiment, seizoenen, kwaliteitskenmerken, uitzicht, houdbaarheid, versheid)
  • Kennis van de anatomie van dieren voor consumptie
  • Kennis van hapjes en amuses, voorgerechten, tussengerechten, hoofdgerechten…
  • Kennis van recepten
  • Kennis van functionele rekenvaardigheid m.b.t. het berekenen van hoeveelheden
  • Kennis van allergenen
  • Kennis van schillen en pellen van voedingsproducten
  • Kennis van snijtechnieken
  • Kennis van versnijdingsvormen (julienne, brunoise...)
  • Kennis van bereidingswijzen
  • Kennis van kooktechnieken
  • Kennis van dresseertechnieken
  • Kennis van voorschriften voor ontvangst en controle van goederen
  • Kennis van controletests en het nemen van stalen
  • Kennis van etikettering
  • Kennis van het FIFO- en FEFO-principe
  • Kennis van het slijpen van messen
  • Kennis van reinigingstechnieken en de toegelaten reinigings- en ontsmettingsmiddelen en procedures
  • Kennis van efficiënte werkorganisatie
  • Kennis van lezen, interpreteren en uitwerken van bestelbonnen
  • Kennis van het samenstellen en klaarzetten van buffetten
  • Kennis van keukenterminologie en vakjargon in het Frans en Engels
  • Kennis van opslag- en bewaartechnieken van voedingswaren (grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren...)
  • Kennis van bijgerechten, garnituren, salades, sauzen, soepen, deegwaren, rijstgerechten, aardappelgerechten...
  • Kennis van meetinstrumenten in de keuken (thermometer, digitale weegschaal...)
  • Kennis van het schoonmaken, versnijden en portioneren van vis, vlees, gevogelte en andere basisproducten
  • Kennis van nagerechten, desserten
  • Kennis van zuivelbereidingen, deegbereidingen
 • Competentie 5:
  Bereidt dieetmaaltijden
  • Bereidt suikervrije, zoutarme en vetloze gerechten
  • Respecteert bij de bereiding de invloed van temperatuur en licht
  • Gebruikt specifieke technieken van de dieetkeuken
  • Schrijft recepturen en technische fiches uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van dieetmaaltijden
  • Kennis van recepten
 • Competentie 6:
  Bereidt vegetarische en veganistische gerechten
  • Respecteert de voedingswaarden van vegetarische en veganistische ingrediënten
  • Past de principes van gezonde voeding toe
  • Zoekt volwaardige vervangproducten
  • Past specifieke bereidingstechnieken voor alternatieve voeding toe
  • Schrijft recepturen en technische fiches uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van alternatieven voor vis, schaal- en schelpdieren
  • Kennis van vegetarische en veganistische gerechten
  • Kennis van de combinatie van smaken en voedingsmiddelen
  • Kennis van recepten
  • Kennis van bereidingswijzen
 • Competentie 7:
  Adviseert bij het samenstellen van de kaart m.b.t. gerechten met vis, schaal- en schelpdieren
  • Overlegt met de keukenverantwoordelijke
  • Respecteert het soort keuken, de geografische regio en de bedrijfsstrategie
  • Respecteert nieuwe trends en producten, met nieuwe ontwikkelingen in de smaakleer, met streekgerechten, met duurzaamheid en met de kostprijs
  • Past nieuwe trends toe rond het gebruik van bijvangst, duurzaam gekweekte schaal- en schelpdieren, streekeigen riviervissen
  • Gebruikt inheemse en uitheemse producten
  • Respecteert de seizoenskalender voor vis, schaal- en schelpdieren
  • Respecteert het paarseizoen, plukseizoen, trek...
  • Respecteert de voedingswaarde van de producten
  • Respecteert de soorten, de plaats van herkomst en het voeder
  • Voert prijsberekeningen uit en stelt speciale acties voor
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van nieuwe trends
  • Kennis van producten (assortiment, seizoenen, kwaliteitskenmerken, uitzicht, houdbaarheid, versheid)
  • Kennis van de kwaliteit en voedingswaarde van vis, schaal- en schelpdieren
  • Kennis van het beoordelen van de smaak van een product of bereiding
  • Kennis van de combinatie van smaken en voedingsmiddelen
  • Kennis van het doseren en mengen van ingrediënten
  • Kennis van samenstelling van (gezonde en uitgebalanceerde) gerechten
  • Kennis van de samenhang van een gerecht en de toepassingsmogelijkheden
  • Kennis van allergenen
  • Kennis foodcost, wastecost en prijszetting
  • Grondige kennis van de soorten, vis, schaal- en schelpdieren, hun plaats van herkomst en hun voeders
  • Grondige kennis van het paarseizoen, plukseizoen en de trek
 • Competentie 8:
  Stelt een aanbod samen voor de meest gangbare diëten en allergieën
  • Past algemene dieetrichtlijnen toe
  • Respecteert de meest voorkomende voedselallergieën en voedselintoleranties
  • Berekent de voedingswaarden van producten
  • Respecteert de soorten, de plaats van herkomst en het voeder
  • Past de principes van gezonde voeding toe bij bepaalde voedingspatronen en diëten
  • Zoekt volwaardige vervangproducten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de kwaliteit en voedingswaarde van vis, schaal- en schelpdieren
  • Kennis van dieetmaaltijden
  • Kennis van allergenen
  • Grondige kennis van de soorten, vis, schaal- en schelpdieren, hun plaats van herkomst en hun voeders
 • Competentie 9:
  Maakt schoon, bewerkt, versnijdt en portioneert vis, schaal- en schelpdieren
  • Fileert en versnijdt vissen en schaaldieren op een kwaliteitsvolle manier
  • Maakt schelpdieren open
  • Bereidt vullingen
  • Portioneert nauwkeurig en gaart eventueel voor
  • Gebruikt diverse marinades
  • Gebruikt de juiste kruiden en kruidenmengsels
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van de soorten, vis, schaal- en schelpdieren, hun plaats van herkomst en hun voeders
  • Grondige kennis van het fileren, versnijden en portioneren van vis, schaal- en schelpdieren
 • Competentie 10:
  Verwerkt organen van vis, schaal- en schelpdieren tot pasteien, terrines, salades...
  • Zoekt culinaire toepassingen voor hom, kuit, lever…
  • Respecteert de wettelijke temperatuur
  • Sorteert, bewerkt en bereidt de organen volgens bestemming en receptuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van de soorten, vis, schaal- en schelpdieren, hun plaats van herkomst en hun voeders
  • Grondige kennis van de verwerking van organen en resten
 • Competentie 11:
  Bereidt gerechten met vis, schaal- en schelpdieren uit de inheemse keuken en uit de wereldkeuken
  • Past specifieke bereidingen toe uit de inheemse keuken
  • Past specifieke bereidingen toe uit de wereldkeuken
  • Gebruikt de (deelstukken) van vis, schaal- en schelpdieren op de juiste wijze
  • Bereidt sauzen en garnituren voor gerechten met vis, schaal- en schelpdieren
  • Bereidt hapjes en soepen op basis van vis, schaal- en schelpdieren
  • Bereidt fonds, pasteien en geleibereidingen met vis, schaal- en schelpdieren
  • Verwerkt overgebleven resten
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van de seizoenskalender voor vis, schaal- en schelpdieren
  • Grondige kennis van het bereiden van (onderdelen van) vis, schaal- en schelpdieren
 • Competentie 12:
  Past diverse bereidingstechnieken toe voor vis, schaal- en schelpdieren
  • Past een breed scala aan klassieke en moderne technieken toe die recht doen aan het specifieke product
  • Kiest de juiste gaartechniek voor elk product en gerecht (pocheren, smoren, roken, rauw bakken, grillen...)
  • Kiest de juiste verwerkings- en bewaartechniek voor elk product (pekelen, roken, drogen...)
  • Gebruikt diverse apparaten en kooktoestellen (braadslee, steamer, grill, rookkist, wok, BBQ, vacuümtoestel…)
  • Kruidt gepast af
  • Schrijft recepturen en technische fiches uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van recepten
  • Grondige kennis van de seizoenskalender voor vis, schaal- en schelpdieren
  • Grondige kennis van gaartechnieken (pocheren, smoren, roken, grillen, bakken, rauw...)
  • Grondige kennis van verwerkings- en bewaartechnieken (pekelen, roken, drogen, marineren…)
 • Competentie 13:
  Blijft op de hoogte van nieuwe trends en producten rond vis, schaal- en schelpdieren
  • Zoekt op de binnen- en buitenlandse markt naar nieuwe trends en producten
  • Verbreedt constant zijn kennis omtrent trends en producten
  • Past nieuwe technieken toe
  • Experimenteert met smaakcombinaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van nieuwe trends
  • Kennis van smaken en aroma’s
  • Kennis van het beoordelen van de smaak van een product of bereiding
  • Kennis van de combinatie van smaken en voedingsmiddelen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van alternatieven voor specifieke gasten met specifieke vereisten
 • Basiskennis vervanging van dierlijke ingrediënten door plantaardige
 • Basiskennis voorraadbeheer
 • Basiskennis van kantoorsoftware en eenvoudige registratietechnieken
 • Basiskennis van nieuwe trends
 • Basiskennis van de principes van gastvriendelijkheid
 • Basiskennis van reinigingsschema’s
 • Basiskennis communicatietechnieken
 • Basiskennis functionele communicatie met collega's in het Engels en het Frans
 • Basiskennis van ergonomie
 • Basiskennis begeleiden van keukenmedewerkers
 • Kennis van producten (assortiment, seizoenen, kwaliteitskenmerken, uitzicht, houdbaarheid, versheid)
 • Kennis van de anatomie van dieren voor consumptie
 • Kennis van de kwaliteit en voedingswaarde van vis, schaal- en schelpdieren
 • Kennis van alternatieven voor vis, schaal- en schelpdieren
 • Kennis van hapjes en amuses, voorgerechten, tussengerechten, hoofdgerechten…
 • Kennis van vegetarische en veganistische gerechten
 • Kennis van dieetmaaltijden
 • Kennis van smaken en aroma’s
 • Kennis van het beoordelen van de smaak van een product of bereiding
 • Kennis van de combinatie van smaken en voedingsmiddelen
 • Kennis van het doseren en mengen van ingrediënten
 • Kennis van samenstelling van (gezonde en uitgebalanceerde) gerechten
 • Kennis van de samenhang van een gerecht en de toepassingsmogelijkheden
 • Kennis van recepten
 • Kennis van functionele rekenvaardigheid m.b.t. het berekenen van hoeveelheden
 • Kennis van gewichten en hoeveelheden in functie van portioneren
 • Kennis van allergenen
 • Kennis foodcost, wastecost en prijszetting
 • Kennis van schillen en pellen van voedingsproducten
 • Kennis van snijtechnieken
 • Kennis van versnijdingsvormen (julienne, brunoise...)
 • Kennis van bereidingswijzen
 • Kennis van kooktechnieken
 • Kennis van regeneratietechnieken
 • Kennis van dresseertechnieken
 • Kennis van HACCP-normen*
 • Kennis van voorschriften voor ontvangst en controle van goederen
 • Kennis van de traceerbaarheid van producten
 • Kennis van controletests en het nemen van stalen
 • Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur
 • Kennis van etikettering
 • Kennis van het FIFO- en FEFO-principe
 • Kennis van het slijpen van messen
 • Kennis van reinigingstechnieken en de toegelaten reinigings- en ontsmettingsmiddelen en procedures
 • Kennis van efficiënte werkorganisatie
 • Kennis van lezen, interpreteren en uitwerken van bestelbonnen
 • Kennis van bedrijfsprocedures m.b.t. het eigen werk
 • Kennis van ordening van materialen, benodigdheden en keukentoestellen
 • Kennis van het samenstellen en klaarzetten van buffetten
 • Kennis van keukenterminologie en vakjargon in het Frans en Engels
 • Kennis van werking van machines of materieel
 • Kennis van functionele rekenvaardigheid in functie van klantgericht en economisch werken
 • Kennis van veiligheidsregels bij het gebruik van machines, snijmaterialen en onderhoud van toestellen
 • Kennis van opslag- en bewaartechnieken van voedingswaren (grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren...)
 • Kennis van besmettingsgevaar, micro-organismen, parasieten
 • Kennis van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van bijgerechten, garnituren, salades, sauzen, soepen, deegwaren, rijstgerechten, aardappelgerechten...
 • Kennis van meetinstrumenten in de keuken (thermometer, digitale weegschaal...)
 • Kennis van het schoonmaken, versnijden en portioneren van vis, vlees, gevogelte en andere basisproducten
 • Kennis van nagerechten, desserten
 • Kennis van zuivelbereidingen, deegbereidingen
 • Grondige kennis van de soorten, vis, schaal- en schelpdieren, hun plaats van herkomst en hun voeders
 • Grondige kennis van het paarseizoen, plukseizoen en de trek
 • Grondige kennis van de seizoenskalender voor vis, schaal- en schelpdieren
 • Grondige kennis van het fileren, versnijden en portioneren van vis, schaal- en schelpdieren
 • Grondige kennis van het bereiden van (onderdelen van) vis, schaal- en schelpdieren
 • Grondige kennis van de verwerking van organen en resten
 • Grondige kennis van gaartechnieken (pocheren, smoren, roken, grillen, bakken, rauw...)
 • Grondige kennis van verwerkings- en bewaartechnieken (pekelen, roken, drogen, marineren…)

Cognitieve vaardigheden

 • Wisselt informatie uit met collega’s en eindverantwoordelijke
 • Rapporteert aan de eindverantwoordelijke
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Deelt vakkennis
 • Vraagt zelf hulp of advies indien nodig
 • Toont respect voor elke collega, functie of taak
 • Draagt bij tot een aangename sfeer in het team
 • Verplaatst zich in de positie van een collega
 • Werkt economisch en vermijdt verspilling
 • Werkt conform voorgeschreven procedures en huisregels en vult de nodige documenten in
 • Past de veiligheids-, voedselveiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Past nieuwe technieken toe en leert ze aan
 • Verplaatst zich op efficiënte wijze tussen de verschillende werkplekken
 • Werkt ordelijk en houdt zich aan de planning
 • Werkt zorgvuldig en met oog voor detail
 • Organiseert de eigen taken binnen de opgelegde werkvolgorde
 • Controleert het eigen werk en voorkomen en dat van de medewerkers
 • Past het voorkomen en bedrijfskledij aan conform de taakuitvoering
 • Draagt zorg voor materiaal, kledij, goederen…
 • Respecteert de kostprijs van ingrediënten en producten
 • Respecteert de persoonlijke hygiëne
 • Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen
 • Respecteert de zones binnen de keuken: koude/warme en vuile/schone
 • Haalt producten pas op het laatste moment uit de koelruimte om ze te verwerken
 • Controleert of producten voldoen aan de voedselveiligheid
 • Controleert kwaliteit en versheid van producten voor gebruik
 • Vermijdt kruisbesmetting
 • Koelt producten zo snel mogelijk na bewerking
 • Bewaart voedingsproducten conform de regels van voedselveiligheid
 • Registreert goederen en temperaturen
 • Respecteert mogelijke gevaren en allergenen
 • Ontvangt en controleert de goederen
 • Controleert regelmatig de temperatuur van de bereidingen, de bain-maries en koeltogen
 • Voert controletests uit op de versheid van voedingsmiddelen, bereidingen en neemt stalen
 • Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en geeft bestellingen door
 • Begeleidt keukenmedewerkers
 • Respecteert bij de bereiding de invloed van temperatuur en licht
 • Schrijft recepturen en technische fiches uit
 • Respecteert de voedingswaarden van vegetarische en veganistische ingrediënten
 • Past de principes van gezonde voeding toe
 • Zoekt volwaardige vervangproducten
 • Past specifieke bereidingstechnieken voor alternatieve voeding toe
 • Schrijft recepturen en technische fiches uit
 • Overlegt met de keukenverantwoordelijke
 • Respecteert het soort keuken, de geografische regio en de bedrijfsstrategie
 • Respecteert nieuwe trends en producten, met nieuwe ontwikkelingen in de smaakleer, met streekgerechten, met duurzaamheid en met de kostprijs
 • Past nieuwe trends toe rond het gebruik van bijvangst, duurzaam gekweekte schaal- en schelpdieren, streekeigen riviervissen
 • Gebruikt inheemse en uitheemse producten
 • Respecteert de seizoenskalender voor vis, schaal- en schelpdieren
 • Respecteert het paarseizoen, plukseizoen, trek...
 • Respecteert de voedingswaarde van de producten
 • Respecteert de soorten, de plaats van herkomst en het voeder
 • Voert prijsberekeningen uit en stelt speciale acties voor
 • Past algemene dieetrichtlijnen toe
 • Respecteert de meest voorkomende voedselallergieën en voedselintoleranties
 • Berekent de voedingswaarden van producten
 • Respecteert de soorten, de plaats van herkomst en het voeder
 • Past de principes van gezonde voeding toe bij bepaalde voedingspatronen en diëten
 • Zoekt volwaardige vervangproducten
 • Zoekt culinaire toepassingen voor hom, kuit, lever…
 • Respecteert de wettelijke temperatuur
 • Sorteert, bewerkt en bereidt de organen volgens bestemming en receptuur
 • Past specifieke bereidingen toe uit de inheemse keuken
 • Past specifieke bereidingen toe uit de wereldkeuken
 • Gebruikt de (deelstukken) van vis, schaal- en schelpdieren op de juiste wijze
 • Past een breed scala aan klassieke en moderne technieken toe die recht doen aan het specifieke product
 • Kiest de juiste gaartechniek voor elk product en gerecht (pocheren, smoren, roken, rauw bakken, grillen...)
 • Kiest de juiste verwerkings- en bewaartechniek voor elk product (pekelen, roken, drogen...)
 • Schrijft recepturen en technische fiches uit
 • Zoekt op de binnen- en buitenlandse markt naar nieuwe trends en producten
 • Verbreedt constant zijn kennis omtrent trends en producten
 • Past nieuwe technieken toe
 • Experimenteert met smaakcombinaties

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema…)
 • Meldt problemen, mondeling of schriftelijk, aan de leidinggevende
 • Reageert gepast (hulp bieden, afstand houden, relativeren…)

Motorische vaardigheden

 • Werkt ergonomisch (past hef- en tiltechnieken toe)
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
 • Bedekt eventuele wonden met wettelijk toegelaten middelen
 • Slaat goederen op in een koelkamer of voorraadkamer
 • Voert de voorbereidende werkzaamheden uit voor de bereidingen
 • Wast groenten en fruit, maakt ze schoon en versnijdt ze
 • Maakt schoon, bewerkt, versnijdt en portioneert vlees, vis, gevogelte en andere basisproducten
 • Past de bereidingstechnieken toe voor het bereiden van hapjes, garnituren, sauzen, soepen, voorgerechten, bjigerechten, salades, deegwaren, rijstgerechten, aardappelbereidingen
 • Past diverse bereidingstechnieken toe voor het bereiden van vlees, gevogelte, visgerechten, vegetarische gerechten
 • Past diverse bereidingstechnieken toe voor het bereiden van zuivelbereidingen en nagerechten
 • Bereidt gerechten en maaltijden à la minute
 • Past diverse dressertechnieken toe op het bord
 • Zet het buffet klaar
 • Verpakt en etiketteert de bereidingen, producten en bergt ze op in de koelkamer, in de voorraadkamer
 • Maakt het werkblad, het gereedschap en de ruimtes hygiënisch schoon
 • Bereidt suikervrije, zoutarme en vetloze gerechten
 • Gebruikt specifieke technieken van de dieetkeuken
 • Fileert en versnijdt vissen en schaaldieren op een kwaliteitsvolle manier
 • Maakt schelpdieren open
 • Bereidt vullingen
 • Portioneert nauwkeurig en gaart eventueel voor
 • Gebruikt diverse marinades
 • Gebruikt de juiste kruiden en kruidenmengsels
 • Bereidt sauzen en garnituren voor gerechten met vis, schaal- en schelpdieren
 • Bereidt hapjes en soepen op basis van vis, schaal- en schelpdieren
 • Bereidt fonds, pasteien en geleibereidingen met vis, schaal- en schelpdieren
 • Verwerkt overgebleven resten
 • Gebruikt diverse apparaten en kooktoestellen (braadslee, steamer, grill, rookkist, wok, BBQ, vacuümtoestel…)
 • Kruidt gepast af

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in diverse horecabedrijven (restaurant, brasserie, bistro, gastronomisch restaurant, feestzaal, traiteur, mobiele restauratie*, congrescentrum, hotel, grootkeuken/gemeenschapsrestauratie, e.d.). De chef de partie vis, schaal- en schelpdieren moet zich aanpassen aan de verscheidenheid in werkomgeving. Deze varieert naargelang de omvang van het bedrijf en de bedrijfsformule (eetgelegenheid ter plaatse, levering aan huis, koud/warm bewaren, grootkeuken/gemeenschapsrestauratie, industrie/bedrijfsrestaurant, traditionele keuken...)
 • Het beroep wordt uitgeoefend met flexibele uren: overdag, ’s nachts, tijdens het weekend en/of tijdens feestdagen, via onderbroken dienst (service-coupé) en met variabele roosters
 • De werkzaamheden worden enerzijds bepaald door contextspecifieke elementen zoals infrastructuur, type bedrijf, omgeving, beschikbare grondstoffen, budget, kwaliteit van grondstoffen, doelgroep. Anderzijds heeft de chef de partie te maken met een veelheid aan voorschriften en regelgeving waarmee hij rekening dient te houden (veiligheid, HACCP, milieuzorg, hygiëne, voedselveiligheid, autocontrole…)
 • De chef de partie vis, schaal- en schelpdieren werkt samen met collega’s die een verscheidenheid aan culturen en talen weerspiegelen
 • De uitoefening van het beroep vereist een respectvolle houding tegenover de gasten, de collega’s, de leveranciers en de hiërarchische meerderen en vereist het afstemmen van de dienstverlening op de wensen en noden van de gasten
 • De uitoefening van het beroep vraagt een correcte, duidelijke en doelgerichte communicatie met de gasten, de collega’s, de leveranciers en de hiërarchische meerderen
 • Het werk kan plaatsvinden in koude en warme ruimtes met verhoogde temperatuur
 • Het dragen van beroepskledij (kokskledij, veiligheidsschoenen…) is vereist
 • De chef de partie vis, schaal- en schelpdieren werkt binnen een hiërarchisch team. De chef de partie moet bovendien kunnen omgaan met verschillende personen en diensten (chef-kok, leveranciers, hygiënische diensten…) en samenwerking tussen het keukenpersoneel (kok, keukenpersoneel…) en het zaalpersoneel (kelners…) is vereist. Ook contact met klanten kan voorkomen: de chef de partie moet dan een klantvriendelijke houding kunnen aannemen.
 • De uitoefening van het beroep vereist een flexibele houding bij wisselende factoren: plotselinge ziekte van collega’s, piekmomenten m.b.t. het aantal gasten, problemen met gasten, problemen met de voorraad…
 • De chef de partie vis, schaal- en schelpdieren voert werkzaamheden uit die divers zijn en naast elkaar worden uitgevoerd (technisch, administratief, aansturend, controlerend…)
 • Het uitvoeren van de instructies en handelingen met respect voor het tijdsschema is belangrijk
 • De chef de partie vis, schaal- en schelpdieren heeft te maken met een verschillend werkritme: tijdens piekmomenten wordt de chef de partie geconfronteerd met een grote werkdruk en zal de chef de partie stressbestendig moeten zijn.

Handelingscontext

 • De chef de partie vis, schaal- en schelpdieren moet voortdurend aandacht hebben voor voedselveiligheid en hygiëne. De chef de partie moet efficiënt kunnen handelen in kritische situaties in verband met voedselveiligheid en bij productafwijkingen.
 • De chef de partie vis, schaal- en schelpdieren is behendig in het versnijden en reinigen van voedingsproducten met het oog op de eigen veiligheid en het aanhouden van een strak werktempo
 • De chef de partie moet dienst- en tijdschema’s naleven en zorgen dat de werkplanning gerealiseerd wordt binnen de aangegeven tijdspanne
 • De chef de partie vis, schaal- en schelpdieren moet aandachtig zijn bij het gebruik van potentieel gevaarlijke apparatuur en materieel (messen, kookfornuizen, warme ovenschotels…) voor de eigen veiligheid en deze van anderen
 • Het beroep impliceert het langdurig rechtstaan en rondlopen
 • De chef de partie vis, schaal- en schelpdieren moet aandacht hebben voor ergonomische werkhoudingen
 • De chef de partie vis, schaal- en schelpdieren moet vaak dezelfde handelingen uitvoeren maar met permanente aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening
 • Het economisch (kostenbewust en -besparend) omgaan met voedingsproducten is vereist
 • De beroepsbeoefenaar moet kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het efficiënt uitvoeren van zijn eigen werkzaamheden:
 • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden in de keuken
 • het ontvangen, controleren en opslaan van goederen
 • het reinigen, bewerken, versnijden en portioneren van voedingsproducten
 • het bereiden van gerechten en maaltijden volgens de gepaste technieken en/of receptuurfiche
 • het afwerken van gerechten, het controleren van hun kwaliteit en het opslaan van voedingsmiddelen volgens de regels van voedselveiligheid
 • het opvolgen van de voorraad
 • het begeleiden van de werkzaamheden van de keukenmedewerkers
Is gebonden aan
 • de instructies van de eindverantwoordelijke
 • het respecteren van bedrijfsprocedures en -afspraken
 • regels met betrekking tot voedselveiligheid en -hygiëne
 • veiligheidsvoorschriften
 • milieuvoorschriften
 • principes van klantvriendelijkheid en etiquette
Doet beroep op
 • de eindverantwoordelijke voor:
 • het aanleveren van recepturen en technische fiches
 • het opmaken van werkplannen
 • het oplossen van operationele problemen (personeel, materieel, voedselveiligheid, voorraadtekorten)

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt kostenbewust met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Werkt volgens de regels van hygiëne en voedselveiligheid
 • Voert algemene keukenactiviteiten uit
 • Bereidt dieetmaaltijden
 • Bereidt vegetarische en veganistische gerechten
 • Adviseert bij het samenstellen van de kaart m.b.t. gerechten met vis, schaal- en schelpdieren
 • Stelt een aanbod samen voor de meest gangbare diëten en allergieën
 • Maakt schoon, bewerkt, versnijdt en portioneert vis, schaal- en schelpdieren
 • Verwerkt organen van vis, schaal- en schelpdieren tot pasteien, terrines, salades...
 • Bereidt gerechten met vis, schaal- en schelpdieren uit de inheemse keuken en uit de wereldkeuken
 • Past diverse bereidingstechnieken toe voor vis, schaal- en schelpdieren
 • Blijft op de hoogte van nieuwe trends en producten rond vis, schaal- en schelpdieren

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Chef de partie vis, schaal- en schelpdieren’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Meldingsplicht ziekte of symptomen aan de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004, bijlage II, hoofdstuk VIII "Persoonlijke hygiëne"