Assistent podiumtechnicus

 
BK-0230-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Assistent podiumtechnicus

Definitie

De assistent podiumtechnicus voert technische werkzaamheden uit op vlak van onder meer licht, beeld, geluid en podiummechanica teneinde een voorstelling, presentatie, concert, evenement, beurs,… op technisch vlak optimaal op te bouwen.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
  • Voert de werkzaamheden uit binnen de vooropgestelde planning
  • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
  • Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
  • Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
  • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt indien nodig bij
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
  • Basiskennis van tekstverwerking
  • Basiskennis van rekenbladen
  • Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
  • Basiskennis van internet – zoekmethodes
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Competentie 2:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
  • Heft en tilt ergonomisch verantwoord
  • Werkt veilig op hoogte
  • Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
  • Gebruikt PBM's waar nodig
  • Signaleert risico's
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
  • Kennis van de basisprincipes van risico’s en preventie
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
  • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
  • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
  • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 4:
  Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
  • Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
  • Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor
  • Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
  • Houdt zich aan de afspraak van de werkplek
  • Brengt CBM’s aan en gebruikt die waar nodig
  • Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
  • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen omtrent verven, vuurwerk,…)
  • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
  • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
  • Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid
 • Competentie 5:
  Vervoert het materiaal
  • Maakt materiaal transportklaar
  • Laadt en lost het materiaal
  • Gebruikt gepaste hulpmiddelen
  • Controleert de lading op volledigheid en schade
  • Beveiligt de lading
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 6:
  Richt de eigen werkplek in
  • Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
  • Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
  • Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
  • Brengt aanduidingen en markeringen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Competentie 7:
  Werkt op hoogte
  • Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
  • Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
  • Beveiligt zich waar nodig
  • Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
  • Zorgt dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
  • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
  • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 8:
  Plaatst en bedient de podiummechanica
  • Controleert de bevestiging van toestellen of onderdelen
  • Legt de tegengewichten in
  • Hangt de trekken op de goede hoogte (is bv. nodig om de spots te kunnen richten) en merkt ze (duidt aan tot waar ze moeten zakken of stijgen tijdens de voorstelling)
  • Bedient de trekken tijdens de voorstelling
  • Voert changementen uit (stukken weghalen, afhaken, wegrollen, naar de scène schuiven, …)
  • Monteert en plaatst zelfsteunende systemen
  • Monteert trussen
  • Slaat trussen aan
  • Plaatst podia en verhogen
  • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, opspannen, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
  • Kennis van methodes voor het changeren van decors
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van standaard aanwezige elementen (balletvloer, verhogen, schoren, …)
  • Kennis van ergonomische principes
 • Competentie 9:
  Monteert en demonteert de geluidsinstallatie
  • Leest geluidsdocumentatie (stageplan, priklijst,...) en werkt volgens de aanwijzingen ervan
  • Bevestigt en beveiligt componenten van de geluidsinstallatie aan vaste en bewegende ophangstructuren
  • Plaatst de componenten van de geluidsinstallatie
  • Legt de kabels en sluit die aan
  • Demonteert de geluidsinstallatie
  • Rolt kabels op
  • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, stekkers solderen,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van het technisch geluidsplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen en -bronnen
  • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van geluidskabels (eigenschappen, signalen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de meest voorkomende geluidsstekkers (eigenschappen, signalen, coderingen en aanduidingen)
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Competentie 10:
  Monteert en demonteert de belichting
  • Leest het technisch lichtplan en werkt volgens de aanwijzingen ervan
  • Bevestigt en beveiligt spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren
  • Legt alle noodzakelijke bekabeling
  • Sluit spots aan op de dimmerkast
  • Richt spots volgens instructies
  • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit aan conventionele lichtsystemen
  • Demonteert de belichting
  • Rolt kabels op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
  • Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de meettoestellen en hun gebruik
  • Kennis van DMX-apparatuur en netwerkapparatuur, -bekabeling, eisen en beperkingen
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
  • Kennis van tijdelijke bekabelingsmethodes en -technieken
  • Kennis van hard patch systemen en permanente installatie
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
  • Kennis van indeling lichtarmaturen en toebehoren
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van onderdelen van armaturen
  • Kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
  • Kennis van procedures voor het richten van spots
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Competentie 11:
  Voert de decormontage en -demontage uit
  • Plaatst en monteert decoronderdelen
  • Bevestigt decorstukken aan vaste en bewegende ophangstructuren
  • Plaatst standaardpodiummateriaal (praktikabels, trappen, balletvloer,…)
  • Knoopt doeken in
  • Vouwt doeken
  • Voert kleine herstellingen uit aan de decoronderdelen
  • Demonteert decoronderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van decorbouw (lijm-, en verftechnieken, houtverbindingen en metalen bevestigingsmiddelen)
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
  • Kennis van methodes voor het changeren van decors
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van doeken (eigenschappen, soorten, behandeling)
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
  • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van standaard aanwezige elementen (balletvloer, verhogen, schoren, …)
  • Kennis van decormontagetechnieken (opbouw)
 • Competentie 12:
  Installeert de elektrische mobiele installatie onder toezicht
  • Legt de kabels
  • Voorziet de aansluitingsmogelijkheden op het podium
  • Bewaakt de veiligheid (beschadiging, oververhitting, de verbindingen)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
  • Kennis van de meettoestellen en hun gebruik
  • Kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
  • Kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
  • Kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
  • Kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
  • Kennis van vermogensberekening monofasig
  • Kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Basiskennis
 • Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
 • Basiskennis van tekstverwerking
 • Basiskennis van rekenbladen
 • Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
 • Basiskennis van internet – zoekmethodes
 • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
 • Basiskennis van decorbouw (lijm-, en verftechnieken, houtverbindingen en metalen bevestigingsmiddelen)
Elektriciteit
 • Kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
 • Kennis van de meettoestellen en hun gebruik
 • Kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
 • Kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
 • Kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
 • Kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
 • Kennis van vermogensberekening monofasig
 • Kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)
Productie, opbouw en verloop
 • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
 • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
 • Kennis van de opbouw van een technische tekening
 • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
Licht
 • Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van DMX-apparatuur en netwerkapparatuur, -bekabeling, eisen en beperkingen
 • Kennis van tijdelijke bekabelingsmethodes en -technieken
 • Kennis van hard patch systemen en permanente installatie
 • Kennis van indeling lichtarmaturen en toebehoren
 • Kennis van onderdelen van armaturen
 • Kennis van procedures voor het richten van spots
Geluid
 • Kennis van het technisch geluidsplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen en -bronnen
 • Kennis van geluidskabels (eigenschappen, signalen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
 • Kennis van de meest voorkomende geluidsstekkers (eigenschappen, signalen, coderingen en aanduidingen)
Podiummechanica
 • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
 • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
 • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
 • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
 • Kennis van methodes voor het changeren van decors
 • Kennis van doeken (eigenschappen, soorten, behandeling)
 • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
 • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van standaard aanwezige elementen (balletvloer, verhogen, schoren, …)
 • Kennis van decormontagetechnieken (opbouw)
Veiligheid
 • Kennis van de basisprincipes van risico’s en preventie
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
 • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
 • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
 • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen omtrent verven, vuurwerk,…)
 • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
 • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van ergonomische principes
 • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
 • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
 • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
 • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid

Cognitieve vaardigheden

 • Voert de werkzaamheden uit binnen de vooropgestelde planning
 • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
 • Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
 • Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Communiceert gepast en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Gebruikt PBM's waar nodig
 • Signaleert risico's
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
 • Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
 • Houdt zich aan de afspraak van de werkplek
 • Brengt CBM’s aan en gebruikt die waar nodig
 • Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
 • Controleert de lading op volledigheid en schade
 • Beveiligt de lading
 • Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
 • Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
 • Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
 • Brengt aanduidingen en markeringen aan
 • Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
 • Beveiligt zich waar nodig
 • Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
 • Zorgt dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • Controleert de bevestiging van toestellen of onderdelen
 • Leest geluidsdocumentatie (stageplan, priklijst,...) en werkt volgens de aanwijzingen ervan
 • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, stekkers solderen,…)
 • Leest het technisch lichtplan en werkt volgens de aanwijzingen ervan
 • Richt spots volgens instructies
 • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit aan conventionele lichtsystemen
 • Voorziet de aansluitingsmogelijkheden op het podium
 • Bewaakt de veiligheid (beschadiging, oververhitting, de verbindingen)

Probleemoplossende vaardigheden

 • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt indien nodig bij
 • Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
 • Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor

Motorische vaardigheden

 • Heft en tilt ergonomisch verantwoord
 • Werkt veilig op hoogte
 • Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
 • Maakt materiaal transportklaar
 • Laadt en lost het materiaal
 • Gebruikt gepaste hulpmiddelen
 • Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
 • Legt de tegengewichten in
 • Hangt de trekken op de goede hoogte (is bv. nodig om de spots te kunnen richten) en merkt ze (duidt aan tot waar ze moeten zakken of stijgen tijdens de voorstelling)
 • Bedient de trekken tijdens de voorstelling
 • Voert changementen uit (stukken weghalen, afhaken, wegrollen, naar de scène schuiven, …)
 • Monteert en plaatst zelfsteunende systemen
 • Monteert trussen
 • Slaat trussen aan
 • Plaatst podia en verhogen
 • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, opspannen, …)
 • Bevestigt en beveiligt componenten van de geluidsinstallatie aan vaste en bewegende ophangstructuren
 • Plaatst de componenten van de geluidsinstallatie
 • Legt de kabels en sluit die aan
 • Demonteert de geluidsinstallatie
 • Rolt kabels op
 • Bevestigt en beveiligt spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren
 • Legt alle noodzakelijke bekabeling
 • Sluit spots aan op de dimmerkast
 • Demonteert de belichting
 • Rolt kabels op
 • Plaatst en monteert decoronderdelen
 • Bevestigt decorstukken aan vaste en bewegende ophangstructuren
 • Plaatst standaardpodiummateriaal (praktikabels, trappen, balletvloer,…)
 • Knoopt doeken in
 • Vouwt doeken
 • Voert kleine herstellingen uit aan de decoronderdelen
 • Demonteert decoronderdelen
 • Legt de kabels

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de podiumsector (theater, dans, muziek,…), op festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen. De werkomgeving is vaak artistiek/creatief.
 • De beroepsbeoefenaar werkt rechtstreeks voor de organisator of een toeleverancier.
 • De beroepsbeoefenaar kan verbonden zijn aan een vaste locatie. In andere gevallen werkt men op verplaatsing, in binnen- en buitenland waarbij soms dagelijks van locatie wordt gewisseld.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend. De samenstelling van de ploegen is wisselend, vaak wordt tijdelijk samengewerkt met meerdere kleine organisaties.
 • Flexibiliteit is belangrijk omdat de beroepsbeoefenaar zich moet kunnen aanpassen aan onregelmatige werkuren en wijzigingen van planning , team, omgeving en klimatologische omstandigheden.
 • De activiteiten worden veelal uitgeoefend tijdens de vrije tijd van het publiek (’s avonds, ‘s nachts, tijdens weekends, in de gebruikelijke vakantieperiodes).
 • De werkopdracht en het eindresultaat worden afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De beroepsbeoefenaar dient rekening te houden met de aanwezigheid van een publiek en werkt vaak tussen dat publiek. Daarbij dient rekening te worden gehouden met voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en welzijn.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken onder lasten, op hoogte en in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • De materialen en gereedschappen waarmee de beroepsbeoefenaar werkt veroorzaken elektrische en mechanische risico’s.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar moet oog hebben voor de tevredenheid van de opdrachtgever en het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • De beroepsbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.
 • Gedurende de werkzaamheden moet hij voortdurend informatie uitwisselen en rekening houden met de activiteiten van de verschillende disciplines (geluid, licht, beeld, podiummechanica,…).
 • De technische vereisten en de gewenste artistieke/creatieve concepten vragen extra aandacht en precisie.
 • Gedurende de werkzaamheden moet hij aandacht hebben voor risicovolle situaties (werken onder lasten en op hoogte, gevaarlijke producten, …) en de veiligheidsrisico’s voor zichzelf, collega’s, artiesten en publiek, voor, tijdens en na de voorstelling, het optreden, evenement,….
 • De beroepsuitoefening vergt extra aandacht voor materiaal en omgeving omdat er vaak wordt gewerkt in andermans infrastructuur en/of met gehuurd materiaal.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het organiseren van de eigen werkzaamheden
 • het organiseren en het inrichten van de eigen werkplek
 • het controleren of er in veilige omstandigheden kan gewerkt worden
 • de uitvoering en rapportering van de eigen werkzaamheden
 • het controleren van de kwaliteit van de eigen werkzaamheden
Is gebonden aan
 • de ontvangen instructies en tijdsplanning
 • de deadlines
 • lokale kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • wettelijke en technische voorschriften
 • afspraken met collega’s en derden
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies.
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.

Verantwoordelijkheid

 • Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
 • Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
 • Vervoert het materiaal
 • Richt de eigen werkplek in
 • Werkt op hoogte
 • Plaatst en bedient de podiummechanica
 • Monteert en demonteert de geluidsinstallatie
 • Monteert en demonteert de belichting
 • Voert de decormontage en -demontage uit
 • Installeert de elektrische mobiele installatie onder toezicht

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.