Betonmixerchauffeur

 
BK-0128-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Betonmixerchauffeur

Deze benaming wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel van het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid fvb - ffc constructiv. Deze benaming wordt algemeen gebruikt door de sector.

Definitie

De betonmixerchauffeur bestuurt een zelfrijdende betonmolen tussen de betoncentrale en een bouwplaats teneinde binnen een welbepaalde tijdspanne kwalitatief hoogstaande beton, mortel en/of gestabiliseerd zand aan de klant te leveren.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2014

Competenties

Opsomming competenties

Chauffeurs
 • Competentie 1:
  Plant de werkzaamheden
  • Controleert persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, …)
  • Controleert voertuiggebonden documenten (verzekeringsdocument, keuringsbewijs, technische fiche, ….)
  • Controleert ladinggebonden documenten (vrachtbrief/CMR, bestelbon, …..)
  • Bepaalt/Controleert de reisweg
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Controleert het voertuig vooraf aan het vertrek
  • Controleert alle noodzakelijke onderdelen van het voertuig
  • Controleert de laadruimte/vastzetting van de lading met inachtneming van de wettelijke voorschriften
  • Voorkomt criminaliteit en vervoer van illegale immigranten
  • Controleert op diefstal van goederen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Rijdt met het voertuig
  • Past de straatcode correct toe
  • Bestuurt het voertuig correct en volgens de regels
  • Respecteert rij- en rusttijden
  • Houdt rekening met de lading en de invloed ervan op het rijden en afremmen
  • Rijdt zuinig
  • Rijdt defensief
  • Stelt, bij pannes, de oorzaak vast
  • Maakt correct gebruik van de analoge en digitale tachograaf
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Treedt op bij ongevallen
  • Schat de situatie in
  • Voorkomt erger
  • Roept de hulpdiensten correct op en informeert ze (plaats, toestand, ….)
  • Biedt eerste hulp
  • Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen
  • Evacueert passagiers
  • Gaat om met agressie van betrokken personen
  • Vult een ongevallenformulier in
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Communiceert intern en extern
  • Gebruikt GSM en boordcomputer
  • Registreert de eigen werkzaamheden
  • Communiceert met het bedrijf/collega’s
  • Is klantvriendelijk (omgaan met klanten, …)
  • Drukt zich voldoende in een vreemde taal uit, wanneer noodzakelijk
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Ziet toe op veiligheid en gezondheid
  • Vermijdt fysieke risico’s (bij heffen en tillen van goederen,…)
  • Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag
  • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Kan omgaan met agressie van andere weggebruikers
 • met inbegrip van kennis:
Bouw
 • Competentie 7:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Werkt met oog voor kwaliteit
  • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Werkt ergonomisch
  • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, …), lawaai, brand en explosies
  • Werkt met oog voor energieprestaties van gebouwen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt energiestromen duurzaam
  • Beperkt geluidshinder
 • met inbegrip van kennis:
* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 10:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
  • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Ontvangt en begrijpt de opdracht
  • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt ladders en platformen volgens de veiligheidsregels
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Bereidt de werken met de betonmixer voor
  • Ontvangt en respecteert de veiligheidsvoorschriften van de bouwplaats
  • Controleert het leveringsadres
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Controleert de betonmixer
  • Voert de controles in stilstand uit aan de hand van een checklist
  • Voert de controles bij het starten van de motor uit aan de hand van een checklist
  • Controleert de netheid van de betonmixer
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Bereidt het laden van de betonmixer voor
  • Vraagt de leveringsbon op en checkt die
  • Meldt zich aan en stationeert de betonmixer
  • Controleert de kuip
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Laadt de betonmixer
  • Stelt het voertuig op onder de laadinstallatie
  • Stelt het draaien van de kuip in
  • Vult het waterreservoir
  • Slaat vezels en hulpstoffen in
  • Reinigt de buitenkant van de kuip
  • Past de draaisnelheid van de kuip aan het vervoer aan
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 17:
  Rondt de laadactiviteiten af
  • Vergelijkt het te leveren beton met de gegevens op de leveringsbon
  • Verifieert of het voertuig niet overladen werd
  • Verplaatst en stationeert de betonmixer
  • Spuit de vultrechter en het achterste gedeelte af
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 18:
  Rijdt met een betonmixer
  • Stapt veilig in en uit de cabine
  • Bestuurt een betonmixer rekening houdend met de bewegende lading
  • Volgt de uitgestippelde route binnen een beperkte tijdsduur
  • Blijft toezicht houden op de bewegende lading en het functioneren van de betonmixer
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 19:
  Vangt buitengewone omstandigheden op
  • Reageert gepast als schadevrij werken niet gegarandeerd kan worden, wanneer er geen overeenkomst kan bereikt worden met de bouwplaatsverantwoordelijke, of als de betonmixer zich heeft vastgereden op de bouwplaats
  • Reageert gepast bij oponthoud door ongevallen, panne, olieverlies of bij een moeilijk te vinden bouwplaats
  • Reageert gepast bij lange wachttijden bij de bouwplaats
  • Neemt contact op met de verantwoordelijke in de centrale
  • Voert indien nodig een noodlediging uit
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 20:
  Speelt in op de weersomstandigheden
  • Neemt gepaste maatregelen in functie van de weersomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 21:
  Levert de lading op de bouwplaats
  • Controleert de toegang en toestand van de bouwplaats
  • Schat de draagkracht van de ondergrond in
  • Vergelijkt het geleverde product met de gegevens op de leveringsbon
  • Wisselt de noodzakelijke informatie uit en voert controles uit met de bouwplaatsverantwoordelijke
  • Voegt hulpstoffen en vezels toe aan het beton
  • Voegt water toe
  • Zorgt ervoor dat de lading zo snel mogelijk gelost kan worden
  • Stelt het voertuig stabiel op
  • Assisteert bij de eventuele opstelling van een betonpomp
  • Monteert verlenggoten
  • Bevochtigt de stortgoot en eventuele verlenggoten met water
  • Past de draairichting en –snelheid van de kuip aan in functie van het lossen
  • Lost het product en vermijdt ontmenging
  • Staat in voor een vlotte communicatie met het bouwplaatspersoneel en/of klant
  • Stelt de centrale op de hoogte bij lange wachttijden
  • Registreert monsternames door derden
  • Blijft toezicht houden op het de betonmixer
 • met inbegrip van kennis:
* Water toevoegen mag enkel op vraag van de klant. Dit moet vermeld worden op de leveringsbon met een handtekening van de klant. In dit geval vervalt het Benor-keurmerk.
 • Competentie 22:
  Rondt de leveringsactiviteiten af
  • Past de draairichting en -snelheid van de kuip opnieuw aan
  • Reageert als er restbeton in de kuip blijft
  • Reinigt het achterste gedeelte van de mixer en de schuiven
  • Controleert en vult de leveringsbon aan
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 23:
  Verwerkt of verwijdert restproducten
  • Verwerkt of stort restbeton
  • Verwijdert of verwerkt spoelwater
  • Verwijdert restproducten en afval
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 24:
  Verzorgt en onderhoudt de betonmixer
  • Tankt brandstof bij
  • Houdt de cabine proper
  • Volgt onderhoudsvoorschriften van de betonmixer op
  • Neemt extra voorzorgsmaatregelen bij vorst
  • Voert periodieke controles en onderhoud uit
  • Reinigt de mengtrommel/mixerkuip dagelijks
  • Onderhoudt de kuip periodiek
  • Voert onderhoudswerken aan de trommelaandrijving uit
  • Voert onderhoudswerkzaamheden aan de slangen uit
  • Informeert de onderhoudsverantwoordelijke in de centrale
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 25:
  Voert de administratieve taken uit
  • Ontvangt en verwerkt de werkopdracht
  • Int bij contante betalingen
  • Houdt dagrapporten en rittenbladen bij en vult deze in
  • Handelt zijn eigen administratie af
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Chauffeur
 • Basiskennis van de technische onderdelen van de vrachtwagen
 • Basiskennis van Frans en Engels (kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken)
 • Kennis van de (nationale en internationale) straatcode
 • Kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik
 • Kennis van de koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor
 • Kennis van het optimaal gebruiksbereik toerenteller, dekkingsdiagrammen en overbrengingsverhoudingen
 • Kennis van de technische kenmerken en de werking van de remsystemen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
 • Kennis van de grenzen aan het gebruik van remmen en retarders
 • Kennis van de op rijdende voertuigen werkende krachten
 • Kennis van soorten verpakking en pallets
 • Kennis van de voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet
 • Kennis van het sociale klimaat van het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing
 • Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer
 • Kennis van de sancties op het niet gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de tachograaf
 • Kennis van de voortvloeiende verplichtingen uit standaardcontract voor goederenvervoer
 • Kennis van internationale transportvergunningen
 • Kennis van de goederen begeleidende speciale documenten
 • Kennis van de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen
 • Kennis van de statistieken van verkeersongevallen
 • Kennis van de soorten arbeidsongevallen in de vervoersector
 • Kennis van de gevolgen van ongevallen op menselijk, materieel en financieel vlak
 • Kennis van de wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de gevolgen voor de bestuurder bij vervoer van illegale immigranten
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van de beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding
 • Kennis van de effecten van alcohol, medicijnen of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden
 • Kennis van de symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress
 • Kennis van het fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust
 • Kennis van pictogrammen en behandelingslabels
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels in bedrijven
 • Kennis van de commerciële en financiële gevolgen van een geschil in het belang van de onderneming
 • Kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening: verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers), verschillende activiteiten in het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de voornaamste soorten vervoersondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens, koelwagens, enz.), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, railvervoer/wegvervoer, uitbesteding, enz.)
Betonmixerchauffeur
 • Basiskennis van wiskunde (inhoudsmaten, soortelijk gewicht, volumes,…)
 • Basiskennis van de EHBO-technieken
 • Basiskennis van de werking van een betonpomp
 • Kennis van de regelgeving over rij- en rusttijden en het gebruik van tachografen
 • Kennis van de bediening van een GPS en tachograaf
 • Kennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van de bouwplaatsorganisatie
 • Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van specifieke risico’s van kwartsstof en andere gevaarlijke producten
 • Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
 • Kennis van veilige en ergonomische hef-, til- en werktechnieken (driepuntsmethode bij in- en uitstappen)
 • Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Kennis van PBM’s en CBM’s
 • Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer
 • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
 • Kennis van technische voorschriften, productfiches en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten (controle vloeibaarheid van het beton, … )
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van de veiligheidsvoorschriften bij laden en lossen (signalisatie, afsluiting, orde en netheid)
 • Kennis van de onderdelen, bediening en de onderhoudsvoorschriften van de betonmixer
 • Kennis van persoonlijke documenten, boorddocumenten en werkdocumenten (rittenblad, dagrapport , Europees aanrijdingsformulier, ..)
 • Kennis van de aard en de kenmerken van de betonmixer (afmetingen, dode hoek, stabiliteit, ..)
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsvoorschriften bij tanken
 • Kennis van de te nemen maatregelen bij onvoorziene omstandigheden (ongevallen, panne op de openbare weg, file, …)
 • Kennis van de milieuvoorschriften en productprocedures (30-minuten regel voor herbestemming, voorwaarden voor het storten van restbeton, invloed van vers beton op grondwater en leefmilieu)
 • Kennis van de betonsamenstelling (cementsoorten, granulaten, toevoegsels, hulpstoffen, vezels en water)
 • Kennis van de karakteristieken van vers beton (W/C factor, ..) en betonspecificaties (druksterkte-, omgevings- en consistentieklassen, Dmax )
 • Kennis van de verschillende hulpstoffen (plastificeerders, bindingsvertragers en -versnellers, luchtbelvormers, …) en vezels, hun toepassingsgebied en hun effecten
 • Kennis van doseringen van de hulpstoffen en vezels en de nodige doormengtijden
 • Kennis van algemene eigenschappen, eisen en toepassingen voor specifieke betonsoorten (zelfverdichtend, wegenbeton, printbeton, uitgewassen beton, onderwaterbeton,…)
 • Kennis van de maximaal toegelaten massa, de gevolgen en de risico’s van overlading
 • Kennis van de vereiste draaisnelheden/- en richtingen van de kuip bij laden, lossen en vervoer
 • Kennis van de eisen aan de toegankelijkheid van de bouwplaats en de staat van de toegangsweg (draagkracht van de ondergrond, obstakels, doorrijhoogte)
 • Kennis van de risico’s en eerste hulptechnieken bij lichaamscontact met vers beton
 • Kennis van de gevolgen voor het BENOR keurmerk bij toevoeging van hulpstoffen, vezels of water op vraag van de klant
 • Kennis van de invloed van watertoevoeging op de W/C factor
 • Kennis van de technieken en veiligheidsmaatregelen bij de montage van verlenggoten
 • Kennis van de invloed van de valhoogte op de betonkwaliteit (ontmenging)
 • Kennis van de vereiste lossnelheden
 • Kennis van de momenten waarop monstername door derden kan gebeuren
 • Kennis van de techniek voor noodlediging
 • Kennis van het verbod op zoutzuur en zoutzuuroplossingen en de mogelijke vervangproducten voor de reiniging van de mengkuip
 • Kennis van de risico’s en de veiligheidsmaatregelen bij reiniging van de mengkuip (veilige toegang tot de mengkuip, onvoorziene kuipbewegingen)
 • Grondige kennis van grondig kennis van de invloed van de bewegende lading op de bestuurbaarheid van de mixer
 • Grondige kennis van de invloed van het tijdsinterval tussen laden en aankomst op de bouwplaats
 • Grondige kennis van de invloed van de gebruikte hulpmiddelen (kubel, trechter, buizen, verlenggoten,…) op de lostijd
PBM’s en CBM’s = Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Dmax = maximale korreldiameter van de granulaten

Cognitieve vaardigheden

Chauffeur
 • Het kunnen controleren van persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, …)
 • Het kunnen controleren van voertuiggebonden documenten (verzekeringsdocument, keuringsbewijs, technische fiche, …)
 • Het kunnen controleren van ladinggebonden documenten (vrachtbrief/CMR, bestelbon, …)
 • Het kunnen bepalen/controleren van de reisweg
 • Het kunnen controleren van alle noodzakelijke onderdelen van het voertuig
 • Het kunnen controleren van laadruimte/vastzetting van de lading met inachtneming van de wettelijke voorschriften
 • Het kunnen controleren op diefstal van goederen
 • Het kunnen controleren van de goederen/verpakking op beschadigingen
 • Het opstellen van een schaderapport/vermelding op vrachtbrief/CMR
 • Het correct kunnen opstellen van de vrachtbrief (juiste gegevens in het juiste vak, …)
 • Het correct kunnen toepassen van de straatcode
 • Het kunnen respecteren van rij- en rusttijden
 • Het kunnen zuinig rijden
 • Het kunnen defensief rijden
 • Het correct kunnen gebruik maken van de analoge en digitale tachograaf
 • Het kunnen gebruiken van hulpmiddelen om een route uit te stippelen
 • Het kunnen rekening houden met de voorziene en/of mogelijke tijdstippen om te laden en lossen
 • Het kunnen inschatten van de situatie bij ongevallen
 • Het correct kunnen oproepen en informeren van de hulpdiensten (plaats, toestand, ….)
 • Het kunnen bieden van de eerste hulp
 • Het kunnen gebruiken van brandbestrijdingsmiddelen
 • Het kunnen omgaan met agressie van betrokken personen
 • Het kunnen invullen van een ongevallenformulier
 • Het kunnen gebruiken van GSM en boordcomputer
 • Het kunnen registeren van de eigen werkzaamheden
 • Het kunnen communiceren met het bedrijf/collega’s
 • Het kunnen klantvriendelijk handelen (omgaan met klanten, …)
 • Het zich kunnen uitdrukken in een vreemde taal uit, wanneer noodzakelijk
 • Het kunnen inschatten van de risico’s van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag
 • Het kunnen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
Betonmixerchauffeur
 • Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren met de leidinggevende en/of de dispatcher
 • Het efficiënt kunnen communiceren met collega’s, klanten en derden: kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht en afstemmen van de eigen werkzaamheden op de activiteiten van anderen
 • Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en kunnen gebruiken van PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
 • Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico’s van gevaarlijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, …)
 • Het volgens de productveiligheidskaarten kunnen gebruiken van producten met gevaarlijke eigenschappen (oliën en vetten, onderhoudschemicaliën, reinigingsproducten, cement of vers beton…)
 • Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico’s zoals lawaai en trillingen
 • Het kunnen herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties, nemen van gepaste maatregelen bij ongelukken en melden van ongevallen en incidenten
 • Het kunnen opzoeken en raadplegen van beschikbare en betrouwbare informatiebronnen;
 • Het kunnen uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning en timing
 • Het kunnen bepalen van de benodigde materialen, gereedschappen en machines;
 • Het zorgzaam, efficiënt en veilig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen en machines
 • Het kunnen inrichten van de eigen werkplek volgens voorschriften en/of instructies en rekening houdend met de algemene bouwplaatsorganisatie en de logische werkvolgorde
 • Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen
 • Het kunnen controleren van de staat vande betonmixer
 • Het kunnen inschatten van vertragingen en het gevolg van de vertraging voor de lading;
 • Het kunnen informeren van de verantwoordelijke in de centrale bij onvoorziene omstandigheden of problemen op de bouwplaats
 • Het kunnen verwerken en opvolgen van instructies van de verantwoordelijke in de centrale
 • Het kunnen inschatten wanneer een document van overdracht van verantwoordelijkheden moet ondertekend worden;
 • Het kunnen opvolgen van wanneer de betonmixer een onderhoudsbeurt nodig heeft of naar de automobielinspectie moet en de onderhoudsverantwoordelijken hiervan op de hoogte stellen
 • Het kunnen voorkomen van negatieve invloeden van vorst op de betonmixer
 • Het inzicht kunnen hebben in de normale werking van de betonmixer en kunnen vaststellen van afwijkingen ervan
 • Het kunnen lozen en/of hergebruiken van spoelwater, afval, restbeton (in recyclage-installatie), .. volgens de vigerende regelgeving
 • Het kunnen vervolledigen en indienen van dagrapport/rittenblad aan het einde van de dag
 • Het kunnen noteren op de leveringsbon van eventuele monsternames van het vers beton door derden
 • Het kunnen voorkomen van overlading en de gevolgen ervan
 • Het kunnen controleren van het meedraaien van de looprollen
 • Het kunnen controleren en instellen van het gewenste toerental en de draairichting van de mengkuip, zowel tijdens het rijden als het lossen
 • Het kunnen signaleren van visueel vaststelbare afwijkingen aan het beton
 • Het kunnen uitvoeren van een controle van de vloeibaarheid
 • Het kunnen controleren dat er geen verlies van lading optreedt
 • Het kunnen beoordelen van de toegankelijkheid van de bouwplaats en de staat van de toegangsweg
 • Het er zich van kunnen vergewissen dat de nodige signalisatie is aangebracht bij lossen van de mixer vanop de openbare weg
 • Het samen met de bouwplaatsverantwoordelijke kunnen vaststellen van bestaande schade aan de bouwplaats en desgevallend de toestand van de bouwplaats in duidelijke termen omschrijven op de leveringsbon
 • Het kunnen schrappen van BENOR-merk op leveringsbon bij toevoeging van water op vraag van de klant
 • Het kunnen berichten over kwaliteit en waarschuwen van de klant en/of bouwplaatsverantwoordelijke voor de gevolgen van toevoeging van water en risico’s bij het werken met vers beton
 • Het kunnen duidelijk maken van het belang van korte wachttijden aan de bouwplaatsverantwoordelijke
 • Het instructies kunnen geven aan en ontvangen van de betonpompbediener met de gepaste communicatiemiddelen
 • Het kunnen inschatten en voorkomen van het risico op kanteling en beschadiging
 • Het kunnen vaststellen van afwijkingen van de lossnelheid
 • Het kunnen inschatten van de gevolgen van warm en koud weer
 • Het kunnen inschatten van de gevolgen van de risico’s bij werkzaamheden ter hoogte van de kuip of de trommelaandrijving en daar rekening mee houden
 • Het kunnen toepassen van de bedrijfsprocedures in verband met contante betalingen
 • Het kunnen controleren en vervangen van slangen
 • Het kunnen controleren van beschermingsrasters en platformen
 • Het kunnen rekening houden met de invloed van de valhoogte op betonspecie (ontmenging)
PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Beschermingsrasters = beschermingsgril ter hoogte van platform achteraan de mixer

Probleemoplossende vaardigheden

Chauffeur
 • Het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten
 • Het kunnen, bij pannes, vaststellen van de oorzaak en voorkomen van erger
 • Het kunnen rekening houden met de lading en de invloed ervan op het rijden en afremmen
 • Het zelfstandig of in samenspraak met de planner de route kunnen uitstippelen naargelang het voertuig, de lading en de planning
 • Het kunnen evacueren van passagiers
 • Het kunnen vermijden van fysieke risico’s (bij heffen en tillen van goederen,…)
 • Het kunnen omgaan met agressie van andere weggebruikers
Betonmixerchauffeur
 • Het kwalitatief en kwantitatief kunnen evalueren en desnoods bijsturen van zijn eigen werkzaamheden
 • Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures
 • Het kunnen bijstellen van de route bij vertragingen en onvoorziene omstandigheden
 • Het kunnen vermijden dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de cabine
 • Het kunnen voorzien van verse luchttoevoer in gesloten ruimten
 • Het droog kunnen reinigen indien geen toestemming voor het spoelen of geen geschikte plaats (openbare weg, boven riolering,…)
 • Het kunnen voorbereiden en uitvoeren van een noodlediging

Motorische vaardigheden

Chauffeur
 • Het correct en volgens de regels kunnen besturen van het voertuig
 • Het kunnen reinigen van de laadruimte volgens de wettelijke en bedrijfseigen bepalingen
 • Het kunnen proper en net houden van de cabine
Betonmixerchauffeur
 • Het kunnen toepassen van ergonomische hef-, til- en werktechnieken
 • Het kunnen gebruiken van ladders en steigers volgens de veiligheidsregels en herkennen en signaleren van gebreken
 • Het kunnen reinigen van platformen, ladders en leuningen in functie van de veiligheid
 • Het kunnen reinigen van de kuip en net houden van de betonmixer
 • Het onder alle omstandigheden en volgens de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels kunnen besturen van een betonmixer, rekening houdend met de aard en de beperkingen van het voertuig en zijn lading (variërend zwaartepunt)
 • Het snel en efficiënt hanteren van de spuitinstallatie zonder overdreven waterverbruik
 • Het kunnen uitvoeren van klein onderhoud van en kleine herstellingen aan het voertuig
 • Het op instructie van de centrale kunnen toevoegen van hulpstoffen aan de lading volgens de door de centrale voorgeschreven hoeveelheden
 • Het kunnen vullen van het waterreservoir tijdens het laden
 • Het kunnen inslaan van hulpstoffen en vezels tijdens het laden
 • Het volgens de voorschriften kunnen toevoegen en doormengen van de verschillende hulpstoffen en vezels
 • Het kunnen installeren van verlenggoten, rekening houdend met de risico’s die daarbij gepaard gaan (klemming)
 • Het kunnen uitvoeren van werkzaamheden aan en in de kuip onder veilige omstandigheden (geblokkeerde kuip, onder toezicht 2e persoon, voldoende verlicht, gebruik laagspanning, PBM’s,…)

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend op de openbare weg en op locatie in open en / of gesloten bouwplaatsen (woningbouw, utiliteitsbouw en wegenbouw).
 • Dit beroep wordt meestal individueel uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weers- en verkeersomstandigheden.
 • De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, het werken op hoogte, contact met gevaarlijke producten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • De betonmixerchauffeur komt in contact met de verantwoordelijke van de planning, de klant (of zijn vertegenwoordiger) en bij wet aangestelde personen (politie, inspectiediensten, …).

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten en collega’s (bouwplaatsverantwoordelijken, betonpompbedienaars, dispatchers).
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties.
 • Veiligheidssignalisatie op de bouwplaats respecteren.
 • PBM’s en CBM’s met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.
 • Gedurende het volledige leveringsproces duidelijk informatie en instructies uitwisselen.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.
 • Zich in het verkeer bewegen waarbij de betonmixerchauffeur een lang en zwaar voertuig bestuurt waarmee manoeuvreren niet gemakkelijk is.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitstippelen van de meest efficiënte route
 • het veilig rijden met een betonmixer
 • het beslissen of contact met de dispatcher aangewezen is
 • het inschatten van de draagkracht van de ondergrond
 • het veilig opstellen van een betonmixer
 • het veilig en ergonomisch hanteren en tillen van lasten
 • het veilig lossen van de lading
 • Het weigeren van een levering in onveilige situaties
 • het bijhouden van de werkadministratie
 • het verwijderen van restbeton en afval en het veilig en milieubewust werken
 • het controleren van de kwaliteit en kwantiteit van zijn werk
 • het reinigen en onderhouden van de betonmixer
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- , gezondheids- , kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches en verkeersregels
 • afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega’s en derden
 • instructies van de dispatcher
 • instructies van de bouwplaatsverantwoordelijke en/of klant
 • instructies van de betonpompbediener
Doet beroep op
 • de dispatcher bij aanpassingen aan de planning (onvoorziene vertragingen..)
 • de dispatcher bij problemen met de leveringen (gevaarlijke en/of onveilige situaties, onenigheid met de klant, …)
 • de dispatcher bij het toevoegen van bijkomende hulpstoffen indien nodig
 • (onderhouds)technieker en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan de betonmixer

Verantwoordelijkheid

 • Het plannen van de werkzaamheden
 • Het controleren van het voertuig vooraf aan het vertrek
 • Het rijden met het voertuig
 • Het optreden bij ongevallen
 • Het intern en extern communiceren
 • Het toezien op veiligheid en gezondheid
 • Het werken in teamverband
 • Het werken met oog voor kwaliteit
 • Het werken met oog voor welzijn, veiligheid en milieu
 • Het gebruiken van machines en gereedschappen
 • Het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplek
 • Het werken op hoogte
 • Het voorbereiden van de werken met de betonmixer
 • Het controleren van de betonmixer
 • Het voorbereiden van het laden van de betonmixer
 • Het laden van de betonmixer
 • Het afronden van de laadactiviteiten
 • Het rijden met een betonmixer
 • Het opvangen van buitengewone omstandigheden
 • Het inspelen op de weersomstandigheden
 • Het leveren van de lading op de bouwplaats
 • Het afronden van de leveringsactiviteiten
 • Het verwerken of verwijderen van restproducten
 • Het onderhouden en verzorgen van de betonmixer
 • Het uitvoeren van administratieve taken

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

- Beschikken over een attest van medische keuring groep 2. - Beschikken over een rijbewijs C1, C1 + E, C of C + E afhankelijk van het voertuig of de voertuigcombinatie. - Beschikken over een attest van basiskwalificatie (vakbekwaamheid voor chauffeurs) afhankelijk van het type voertuig en het type werkzaamheden. - Vakbekwaamheid voor chauffeurs is 5 jaar geldig en kan verlengd worden na het volgen van 35 uur les in de loop van 5 jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het attest.