Demonteur - Monteur carrosserie

 
BK-0123-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Demonteur - Monteur carrosserie

Definitie

De demonteur/monteur carrosserie doet de demontage en montage van de nodige onderdelen op een correcte manier in functie van de werkfiche en volgens de richtlijnen van de constructeur teneinde het herstelproces mogelijk te maken.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 3, 2019

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg
  • Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
  • Sorteert en/of stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften
  • Recupereert materialen
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Houdt rekening met het verband tussen de eigen werkzaamheden en risico’s verbonden aan het hogespanningssysteem van voertuigen (bijvoorbeeld elektrische, hybride, waterstof,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de opbouw en werking van hogespanningssystemen in voertuigen
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van eigenschappen van de gebruikte materialen
  • Kennis van het gebruik van apparatuur en gereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van milieuvoorschriften
 • Competentie 2:
  Voert de werkzaamheden uit op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een verantwoordelijke
  • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
  • Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
  • Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van constructeursvoorschriften of het opzoeken ervan
 • Competentie 3:
  Bereidt de werkplek en het voertuig voor
  • Interpreteert de werkfiche
  • Identificeert het voertuig
  • Zorgt dat voertuig verplaatst wordt naar de werkzone
  • Bereidt het gereedschap en de producten voor en zet ze klaar
  • Beschermt het voertuig (stoelhoes, stuurhoes, tapijtbescherming, …) en eventuele andere voertuigen in de buurt (gordijnen, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van eigenschappen van de gebruikte materialen
  • Kennis van eigenschappen van de te bewerken materialen
  • Kennis van het gebruik van apparatuur en gereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van voertuigtypes
  • Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van milieuvoorschriften
 • Competentie 4:
  Vult de opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
  • Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
  • Registreert gebruikte hoeveelheden materialen
  • Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
  • Gebruikt bedrijfseigen software
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van constructeursvoorschriften of het opzoeken ervan
 • Competentie 5:
  Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties
  • Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug
  • Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
  • Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het gebruik van apparatuur en gereedschap
  • Kennis van onderhoudsproducten
  • Kennis van schoonmaaktechnieken
 • Competentie 6:
  Spoort fouten aan het voertuig op, doet eenvoudige herstellingen en meldt de nodige vervangingen aan een verantwoordelijke
  • Spoort defecten en schade op via observatie tijdens de demontagewerkzaamheden
  • Lijnt de wielen indien nodig uit met behulp van een uitlijntoestel
  • Spoort actieve en niet-actieve fouten op via de foutmeldingen op het instrumentenbord (display en controlelampjes)
  • Leest het foutgeheugen uit met test- en diagnoseapparatuur
  • Spoort een storing in een eenvoudige elektrische kring op
  • Lost de storing in een eenvoudige elektrische kring op
  • Meldt de vaststellingen aan een verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van auto-elektriciteit
  • Basiskennis van auto-elektronica
  • Kennis van diagnose-apparatuur
 • Competentie 7:
  Heeft oog voor defecten en schade die niet op de werkfiche staan
  • Merkt schade op en meldt de schade als die niet vermeld is op de werkfiche
  • Meldt de vaststellingen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van auto-elektriciteit
  • Basiskennis van auto-elektronica
  • Kennis van automechanica
  • Kennis van geometrie (uitlijnen)
 • Competentie 8:
  Voert smart-repair uit
  • Polijst krassen en lakfouten in plaatonderdelen
  • Verwijdert een sterretje uit een voorruit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van smart-repairtechnieken
 • Competentie 9:
  Demonteert, monteert en stelt verwijderbare carrosserie-elementen, uitrustingen, sluitingen en bekledingen af
  • Houdt zich aan de constructeursvoorschriften
  • Beschermt de elektronische voertuiguitrusting en elektrische kringen
  • Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen
  • Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
  • Demonteert onderdelen die het vaststellen van verborgen schade verhinderen
  • Demonteert onderdelen die het plaatwerken of spuiten verhinderen
  • Ledigt het koel- en klimaatbeheersingssysteem
  • Rangschikt de gedemonteerde onderdelen in volgorde van (de)montage
  • Monteert de gedemonteerde koetswerkelementen na de herstelling
  • Herstelt of vervangt beschadigde ruiten
  • Vult het koel- klimaatbeheersingssysteem
  • Herplaatst accessoires (spoiler, sensor, trekhaak,…)
  • Reset en initialiseert de elektrische kringen of elektronische componenten
  • Lijnt de wielen opnieuw uit na werken aan de ophanging
  • Controleert de functionaliteiten van het voertuig (lichten afstellen,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van plaatwerk
  • Basiskennis van richtwerk
  • Kennis van automechanica
  • Kennis van (de)montagetechnieken
  • Kennis van regels voor het hanteren van giftige producten
  • Kennis van roestwerende producten
  • Kennis van corrosiegevoelige componenten
  • Kennis van diagnose-apparatuur
  • Kennis van geometrie (uitlijnen)
 • Competentie 10:
  Demonteert en monteert de nodige onderdelen voor een technische keuring na ongeval
  • Verwijdert alle beschermingsplaten onderaan het voertuig
  • Verwijdert de eventuele wieldeksels en plastieken wielkuipen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van plaatwerk
  • Basiskennis van richtwerk
  • Kennis van automechanica
  • Kennis van (de)montagetechnieken
 • Competentie 11:
  Voert een algemene controle uit in functie van de herstelling
  • Controleert de werking van alle componenten
  • Controleert de plaatsing van alle onderdelen
  • Zorgt dat er een testrit uitgevoerd wordt
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van auto-elektriciteit
  • Basiskennis van auto-elektronica
  • Kennis van automechanica
  • Kennis van diagnose-apparatuur
 • Competentie 12:
  Reset en herinitialiseert het voertuig
  • Sluit diagnoseapparatuur aan
  • Leest gegevens van de diagnoseapparatuur zorgvuldig uit
  • Regelt voertuigsystemen en reset elektronische storingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van auto-elektriciteit
  • Basiskennis van auto-elektronica
  • Kennis van diagnose-apparatuur

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van bedrijfseigen software
 • Basiskennis van auto-elektriciteit
 • Basiskennis van auto-elektronica
 • Basiskennis van plaatwerk
 • Basiskennis van richtwerk
 • Basiskennis van de opbouw en werking van hogespanningssystemen in voertuigen
 • Kennis van ergonomie
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van eigenschappen van de gebruikte materialen
 • Kennis van eigenschappen van de te bewerken materialen
 • Kennis van het gebruik van apparatuur en gereedschap
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van onderhoudsproducten
 • Kennis van automechanica
 • Kennis van (de)montagetechnieken
 • Kennis van regels voor het hanteren van giftige producten
 • Kennis van roestwerende producten
 • Kennis van corrosiegevoelige componenten
 • Kennis van diagnose-apparatuur
 • Kennis van smart-repairtechnieken
 • Kennis van schoonmaaktechnieken
 • Kennis van voertuigtypes
 • Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Kennis van constructeursvoorschriften of het opzoeken ervan
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van geometrie (uitlijnen)

Cognitieve vaardigheden

 • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg
 • Sorteert en/of stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften
 • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Houdt rekening met het verband tussen de eigen werkzaamheden en risico’s verbonden aan het hogespanningssysteem van voertuigen (bijvoorbeeld elektrische, hybride, waterstof,…)
 • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
 • Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
 • Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)
 • Interpreteert de werkfiche
 • Identificeert het voertuig
 • Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Registreert gebruikte hoeveelheden materialen
 • Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
 • Gebruikt bedrijfseigen software
 • Spoort defecten en schade op via observatie tijdens de demontagewerkzaamheden
 • Spoort actieve en niet-actieve fouten op via de foutmeldingen op het instrumentenbord (display en controlelampjes)
 • Spoort een storing in een eenvoudige elektrische kring op
 • Meldt de vaststellingen aan een verantwoordelijke
 • Merkt schade op en meldt de schade als die niet vermeld is op de werkfiche
 • Meldt de vaststellingen aan de verantwoordelijke
 • Houdt zich aan de constructeursvoorschriften
 • Beschermt de elektronische voertuiguitrusting en elektrische kringen
 • Rangschikt de gedemonteerde onderdelen in volgorde van (de)montage
 • Controleert de functionaliteiten van het voertuig (lichten afstellen,…)
 • Controleert de werking van alle componenten
 • Controleert de plaatsing van alle onderdelen
 • Zorgt dat er een testrit uitgevoerd wordt
 • Leest gegevens van de diagnoseapparatuur zorgvuldig uit

Probleemoplossende vaardigheden

 • Lost de storing in een eenvoudige elektrische kring op

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
 • Recupereert materialen
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Zorgt dat voertuig verplaatst wordt naar de werkzone
 • Bereidt het gereedschap en de producten voor en zet ze klaar
 • Beschermt het voertuig (stoelhoes, stuurhoes, tapijtbescherming, …) en eventuele andere voertuigen in de buurt (gordijnen, …)
 • Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug
 • Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
 • Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, …)
 • Lijnt de wielen indien nodig uit met behulp van een uitlijntoestel
 • Leest het foutgeheugen uit met test- en diagnoseapparatuur
 • Polijst krassen en lakfouten in plaatonderdelen
 • Verwijdert een sterretje uit een voorruit
 • Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen
 • Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
 • Demonteert onderdelen die het vaststellen van verborgen schade verhinderen
 • Demonteert onderdelen die het plaatwerken of spuiten verhinderen
 • Ledigt het koel- en klimaatbeheersingssysteem
 • Monteert de gedemonteerde koetswerkelementen na de herstelling
 • Herstelt of vervangt beschadigde ruiten
 • Vult het koel- klimaatbeheersingssysteem
 • Herplaatst accessoires (spoiler, sensor, trekhaak,…)
 • Reset en initialiseert de elektrische kringen of elektronische componenten
 • Lijnt de wielen opnieuw uit na werken aan de ophanging
 • Verwijdert alle beschermingsplaten onderaan het voertuig
 • Verwijdert de eventuele wieldeksels en plastieken wielkuipen
 • Sluit diagnoseapparatuur aan
 • Regelt voertuigsystemen en reset elektronische storingen

Omgevingscontext

 • De demonteur/monteur carrosserie situeert zich in de autosector bij de schadeherstelbedrijven
 • Hij werkt alleen of samen met collega’s demonteur/monteur en plaatwerkers carrosserie
 • Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan lawaaihinder voorkomen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist
 • De activiteiten vinden plaats in de werkplaats zelf, hij gaat niet ter plaatse.
 • Het beroep wordt uitgeoefend binnen een aaneenschakeling van activiteiten in een herstelproces, waarbij de demonteur/monteur carrosserie een duidelijk afgebakende plaats inneemt
 • Het beroep is vrij gestructureerd, er is een logische volgorde bij het herstellen van de schade
 • De demonteur/monteur carrosserie dient efficiënt te werken zodat de planning en het gehele herstelproces geen vertraging oploopt
 • De uitoefening van het beroep varieert naar type, merk van auto en de omvang van de schade

Handelingscontext

 • De demonteur/monteur carrosserie dient tijdens zijn ganse dag aandachtig te zijn omdat zijn werk invloed kan hebben op de veiligheid van de wagen
 • Hij moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken
 • Hij moet aandacht hebben voor gevaarlijke situaties: vb. werken onder een hefbrug
 • Hij moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten rekening houdend met veiligheidsvoorschriften
 • Hij moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines en gereedschappen: hefbrug, hijsmaterieel

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het plannen van de eigen werkzaamheden binnen een voorgeschreven volgorde en op basis van de werkfiche
 • Het voorbereiden van zijn werkplek en het voertuig
 • Het bijdragen tot het bepalen welke onderdelen vervangen moeten worden
 • Het opsporen en melden van extra schade
 • Het demonteren, monteren en afstellen van verwijderbare carrosserie-elementen, uitrustingen, sluitingen en bekledingen
 • Het demonteren en monteren van de nodige onderdelen voor een eventuele keuring na ongeval
 • Het uitvoeren van een algemene controle
 • Het resetten en herinitialiseren van elektronica
 • Het invullen van opvolgdocumenten en informatie doorgeven aan de betrokkenen
Is gebonden aan
 • de voorschriften van de constructeur
 • de richtlijnen van zijn verantwoordelijke
 • milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • de werkfiche
Doet beroep op
 • de verantwoordelijke indien iets anders dient te gebeuren dan op de werkfiche aangegeven is (vb. vervangen i.p.v. herstellen)
 • de verantwoordelijke om samen te bepalen welke onderdelen vervangen dienen te worden bij schade niet vermeld op de werkfiche

Verantwoordelijkheid

 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Voert de werkzaamheden uit op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een verantwoordelijke
 • Bereidt de werkplek en het voertuig voor
 • Vult de opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
 • Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties
 • Spoort fouten aan het voertuig op, doet eenvoudige herstellingen en meldt de nodige vervangingen aan een verantwoordelijke
 • Heeft oog voor defecten en schade die niet op de werkfiche staan
 • Voert smart-repair uit
 • Demonteert, monteert en stelt verwijderbare carrosserie-elementen, uitrustingen, sluitingen en bekledingen af
 • Demonteert en monteert de nodige onderdelen voor een technische keuring na ongeval
 • Voert een algemene controle uit in functie van de herstelling
 • Reset en herinitialiseert het voertuig

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.