Asbestverwijderaar

 
BK-0105-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Asbestverwijderaar

Definitie

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2014

Competenties

Opsomming competenties

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.