Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

 
BK-0083-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

Definitie

Het uitvoeren van een aantal routinematige productiehandelingen (kleven en/of stikken en/of thermisch lassen, stikautomaten bedienen of kleine strijkbewerkingen of kleine herstellingen,…) bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering in een productieopstelling met behulp van verschillende al dan niet programmeerbare industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken onderdelen, het gereedschap en de hulpgoederen
  • Leest de productieorder en/of technische fiche
  • Leest codes en symbolen
  • Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
  • Beoordeelt de netheid van de werkpost
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Competentie 2:
  Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma
  • Zet de machine/apparatuur aan en uit
  • Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
  • Controleert de werking van de machine/apparatuur
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 3:
  Verwerkt/bewerkt de productenonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
  • Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
  • Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
  • Controleert de eigen bewerkingen
  • Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten van de machine
  • Voorkomt productieonderbrekingen en opstoppingen
  • Ondersteunt medewerkers in probleemsituaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Basiskennis van productietechnieken kleding en confectie
  • Basiskennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 4:
  Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)
  • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Basiskennis van het productieproces
 • Competentie 5:
  Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Vervangt onderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 6:
  Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Neemt een goede ergonomische houding aan
  • Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Competentie 7:
  Maakt de machine startklaar
  • Bedraadt de machine
  • Stelt de draadspanning af
  • Meet het aantal steken per cm
  • Controleert, indien nodig, de draadafsnijder
  • Controleert, indien nodig, de aanwezigheid van een spoel op de machine
  • Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van machinale stiktechnieken
  • Kennis van stik- en snijgereedschap
 • Competentie 8:
  Maakt de te verwerken onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering klaar voor verwerking
  • Herkent de geknipte onderdelen
  • Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar volgens de specificaties van de fiche
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen
  • Basiskennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie
 • Competentie 9:
  Verwerkt de stukken en onderdelen van de kleding, confectie en meubelstoffering
  • Stikt enkelvoudige en gecombineerde bewerkingen
  • Voert occasionele tussenstrijk uit
  • Bedient industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering
  • Bedient stikautomaten
  • Controleert de vorige bewerkingen
  • Voert kleine herstelling uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van kenmerken van garen
  • Basiskennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van machinale stiktechnieken
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie
  • Kennis van stik- en snijgereedschap
 • Competentie 10:
  Werkt de stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering af
  • Zet ringen, haken, gespen, trenzen, knopen en drukknopen aan
  • Knipt draadjes af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie
 • Competentie 11:
  Voert een controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering
  • Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie
 • Competentie 12:
  Onderhoudt de machine
  • Vervangt naalden en spoelen
  • Herstelt de draadspanning en draadbreuken
  • Herstelt de druk van de persvoet
  • Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat
  • Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van onderhoud van de stikmachine
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generiek
 • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen
 • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
 • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
 • Basiskennis van productietechnieken kleding en confectie
 • Basiskennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Basiskennis van het productieproces
 • Basiskennis van werking en bediening van de machine
Specifiek
 • Basiskennis van onderhoud van de stikmachine
 • Basiskennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen
 • Basiskennis van kenmerken van garen
 • Kennis van machinale stiktechnieken
 • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie
 • Kennis van stik- en snijgereedschap

Cognitieve vaardigheden

 • Leest de productieorder en/of technische fiche
 • Leest codes en symbolen
 • Beoordeelt de netheid van de werkpost
 • Controleert de werking van de machine/apparatuur
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
 • Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
 • Controleert de eigen bewerkingen
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Vervangt onderdelen
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
 • Stelt de draadspanning af
 • Meet het aantal steken per cm
 • Controleert, indien nodig, de draadafsnijder
 • Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine
 • Herkent de geknipte onderdelen
 • Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar volgens de specificaties van de fiche
 • Controleert de vorige bewerkingen
 • Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten
 • Herstelt de draadspanning en draadbreuken
 • Herstelt de druk van de persvoet
 • Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine
 • Voert kleine herstelling uit

Probleemoplossende vaardigheden

 • Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
 • Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten van de machine
 • Voorkomt productieonderbrekingen en opstoppingen
 • Ondersteunt medewerkers in probleemsituaties

Motorische vaardigheden

 • Zet de machine/apparatuur aan en uit
 • Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Neemt een goede ergonomische houding aan
 • Bedraadt de machine
 • Controleert, indien nodig, de aanwezigheid van een spoel op de machine
 • Stikt enkelvoudige en gecombineerde bewerkingen
 • Voert occasionele tussenstrijk uit
 • Bedient industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering
 • Bedient stikautomaten
 • Zet ringen, haken, gespen, trenzen, knopen en drukknopen aan
 • Knipt draadjes af
 • Vervangt naalden en spoelen
 • Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken die artikelen in kleding, confectie en meubelstoffering produceren
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Dit beroep wordt eerder in een constante, vertrouwde en enkelvoudige context uitgeoefend
 • De werkcontext is gestructureerd met tijdsdruk

Handelingscontext

 • Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product
 • De medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en met de machineveiligheidsinstructies
 • De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van opgestelde taken en in het oplossen van eenvoudige machinestoringen
Is gebonden aan
 • de technische fiche en aan zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende, het melden van het einde van de opdracht aan de leidinggevende
Doet beroep op
 • de leidinggevende indien er zich problemen en/of onregelmatigheden stellen bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden

Verantwoordelijkheid

 • Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken onderdelen, het gereedschap en de hulpgoederen
 • Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma
 • Verwerkt/bewerkt de productenonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
 • Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)
 • Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit
 • Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Maakt de machine startklaar
 • Maakt de te verwerken onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering klaar voor verwerking
 • Voert een controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering
 • Onderhoudt de machine
 • Verwerkt de stukken en onderdelen van de kleding, confectie en meubelstoffering
 • Werkt de stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering af

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.