Schoonmaker

 
BK-0215-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Schoonmaker

Definitie

‘Voert netheids- en schoonmaakwerkzaamheden uit van oppervlakken en ruimtes, uitrustingen van verschillende publieke en private gebouwen en terreinen teneinde de gevraagde locatie kwaliteitsvol te reinigen conform de opdracht.’

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband en individueel
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …)
  • Wisselt informatie uit met collega’s, klant(en) en leidinggevende(n)
  • Rapporteert aan de leidinggevende(n)
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
  • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
  • Past zijn/haar voorkomen en kledij aan conform de taakuitvoering
  • Gaat op ethische wijze om met informatie
  • Respecteert, indien aanwezig, de deontologische code van de werkgever en/of klant
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt conform voorgeschreven procedures
  • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Meldt problemen, mondeling en/of schriftelijk, aan de leidinggevende
  • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
  • Verplaatst zich op efficiënte wijze tussen de verschillende werkplekken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economisch werken
  • Basiskennis ecologisch werken
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Kennis van hygiëne- en netheidsprocedures
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 3:
  Plant en bereidt eigen werkzaamheden voor
  • Plant de dagelijkse werkzaamheden
  • Begrijpt de gegeven opdracht
  • Maakt materieel en reinigingsproducten gebruiksklaar
  • Vult eventueel een materieelwagen aan
  • Plaatst indien nodig waarschuwingstekens
  • Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economisch werken
  • Basiskennis ecologisch werken
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van hygiëne- en netheidsprocedures
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van basisschoonmaaktechnieken
  • Kennis van schoonmaakproducten
  • Kennis van ontsmettingsproducten
  • Kennis van schoonmaakmateriaal
 • Competentie 4:
  Verwijdert ongevaarlijk afval (huishoudelijk, industrieel afval, …) en sorteert de vuilnisbakken en/of containers
  • Gebruikt de juiste zakken om het afval te verzamelen
  • Sorteert afval volgens richtlijnen
  • Verzamelt en verwijdert afval volgens de richtlijnen
  • Vervangt eventueel de vuilniszakjes
  • Plaatst de vuilnisbakken en/of containers voor afhaling
  • Plaatst de vuilnisbakken en/of containers na lediging op de juiste plaats
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economisch werken
  • Basiskennis ecologisch werken
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van soorten afval en afvalsortering
 • Competentie 5:
  Maakt oppervlakken, ruimtes en uitrustingen handmatig schoon
  • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (microvezeldoekjes, moppen, …)
  • Stemt de hoeveelheid product af op het oppervlak en de vervuiling
  • Gebruikt het materieel op correcte wijze
  • Respecteert het materieel
  • Ruimt de werkplek op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis ecologisch werken
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van hygiëne- en netheidsprocedures
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van basisschoonmaaktechnieken
  • Kennis van schoonmaakproducten
  • Kennis van ontsmettingsproducten
  • Kennis van schoonmaakmateriaal
  • Kennis van technieken om vloeren mechanisch te reinigen
  • Kennis van specifieke schoonmaaktechnieken
  • Kennis van schoonmaak van glazen oppervlakken
  • Kennis van kenmerken van textiel
  • Kennis van verschillende soorten oppervlakken
 • Competentie 6:
  Maakt het schoonmaakmaterieel schoon en onderhoudt het
  • Begrijpt de technische fiches
  • Controleert de staat van het materieel
  • Reinigt het materieel vooraleer het op te bergen
  • Stemt de techniek af op het te onderhouden schoonmaakmaterieel
  • Ruimt de bergplaats op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis ecologisch werken
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van hygiëne- en netheidsprocedures
  • Kennis van schoonmaakproducten
  • Kennis van ontsmettingsproducten
  • Kennis van onderhoud van schoonmaakmaterieel
 • Competentie 7:
  Houdt de werkdocumenten bij (uurroosters, plaats, …)en informeert de betrokkenen over afwijkingen
  • Vult formulieren in
  • Houdt gegevens bij over de uitvoering
  • Bezorgt de documenten volgens afspraak aan de leidinggevende
  • Informeert de betrokkene over afwijkingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van eenvoudige administratie
 • Competentie 8:
  Informeert de leidinggevende over onregelmatigheden of beschadigingen
  • Meldt schade (vandalisme, slijtage, …) aan de leidinggevende
  • Meldt opmerkingen van de klant die hij zelf niet kan oplossen aan zijn leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van eenvoudige administratie
 • Competentie 9:
  Werkt klantgericht
  • Meldt schade (vandalisme, slijtage, …) aan de klant
  • Werkt conform de noden van de klant rekening houdend met de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van eenvoudige administratie
  • Kennis van veiligheidsregels
 • Competentie 10:
  Maakt toiletten en keukens schoon en vult alle aanwezige recipiënten bij
  • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (microvezeldoekjes, …)
  • Stemt de hoeveelheid product af op het oppervlak en de vervuiling
  • Gebruikt apart materieel voor het toilet
  • Vult alle recipiënten aan indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economisch werken
  • Basiskennis ecologisch werken
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van hygiëne- en netheidsprocedures
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van schoonmaakproducten
  • Kennis van ontsmettingsproducten
  • Kennis van schoonmaakmateriaal
  • Kennis van soorten afval en afvalsortering
  • Kennis van technieken om vloeren mechanisch te reinigen
  • Kennis van specifieke schoonmaaktechnieken
  • Kennis van schoonmaak van glazen oppervlakken
  • Kennis van verschillende soorten oppervlakken
 • Competentie 11:
  Maakt oppervlakken machinaal schoon
  • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
  • Gebruikt de machine conform de gevolgde opleiding
  • Reinigt het toestel na gebruik en bergt het correct op
  • Respecteert het materieel
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van hygiëne- en netheidsprocedures
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van schoonmaakmateriaal
  • Kennis van technieken om vloeren mechanisch te reinigen
  • Kennis van verschillende soorten oppervlakken
 • Competentie 12:
  Voert het was- en droogproces van textiel machinaal uit
  • Sorteert het wasgoed volgens soort en kleur van de artikels en de aard van het textiel
  • Haalt de ongewenste voorwerpen uit het wasgoed
  • Begrijpt codes en symbolen en handelt conform deze voorschriften
  • Stemt de hoeveelheid product af op het soort textiel rekening houdend met de aard en graad van vervuiling
  • Gebruikt de was- en droogmachines zoals voorgeschreven
  • Vult en ledigt een was- en droogmachine op correcte wijze
  • Merkt afwijkingen op en meldt ze aan de leidinggevende
  • Bergt het textiel op, conform de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economisch werken
  • Basiskennis ecologisch werken
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van hygiëne- en netheidsprocedures
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kenmerken van textiel
  • Kennis van was- en droogmachines
  • Kennis van het was- en droogprocessen
 • Competentie 13:
  Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt bestellingen
  • Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
  • Bestelt tijdig de nodige producten en materialen bij de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van eenvoudige administratie
 • Competentie 14:
  Houdt toezicht op nieuwe werknemers en studenten
  • Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
  • Geeft zelf het goed voorbeeld
  • Stuurt bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van economisch werken
 • Basiskennis van eenvoudige administratie
 • Basiskennis ecologisch werken
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Kennis van ergonomisch werken
 • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
 • Kennis van hygiëne- en netheidsprocedures
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van beschermingsmiddelen
 • Kennis van basisschoonmaaktechnieken
 • Kennis van schoonmaakproducten
 • Kennis van ontsmettingsproducten
 • Kennis van schoonmaakmateriaal
 • Kennis van onderhoud van schoonmaakmaterieel
 • Kennis van soorten afval en afvalsortering
 • Kennis van technieken om vloeren mechanisch te reinigen
 • Kennis van specifieke schoonmaaktechnieken
 • Kennis van schoonmaak van glazen oppervlakken
 • Kennis van kenmerken van textiel
 • Kennis van was- en droogmachines
 • Kennis van het was- en droogprocessen
 • Kennis van verschillende soorten oppervlakken
 • Kennis van vakterminologie

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …)
 • Wisselt informatie uit met collega’s, klant(en) en leidinggevende(n)
 • Rapporteert aan de leidinggevende(n)
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
 • Gaat op ethische wijze om met informatie
 • Respecteert, indien aanwezig, de deontologische code van de werkgever en/of klant
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt economisch
 • Werkt conform voorgeschreven procedures
 • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • Plant de dagelijkse werkzaamheden
 • Begrijpt de gegeven opdracht
 • Gebruikt de juiste zakken om het afval te verzamelen
 • Sorteert afval volgens richtlijnen
 • Verzamelt en verwijdert afval volgens de richtlijnen
 • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (microvezeldoekjes, moppen, …)
 • Stemt de hoeveelheid product af op het oppervlak en de vervuiling
 • Respecteert het materieel
 • Begrijpt de technische fiches
 • Controleert de staat van het materieel
 • Stemt de techniek af op het te onderhouden schoonmaakmaterieel
 • Bezorgt de documenten volgens afspraak aan de leidinggevende
 • Informeert de betrokkene over afwijkingen
 • Meldt schade (vandalisme, slijtage, …) aan de leidinggevende
 • Meldt opmerkingen van de klant die hij zelf niet kan oplossen aan zijn leidinggevende
 • Meldt schade (vandalisme, slijtage, …) aan de klant
 • Werkt conform de noden van de klant rekening houdend met de opdracht
 • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (microvezeldoekjes, …)
 • Stemt de hoeveelheid product af op het oppervlak en de vervuiling
 • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
 • Respecteert het materieel
 • Begrijpt codes en symbolen en handelt conform deze voorschriften
 • Stemt de hoeveelheid product af op het soort textiel rekening houdend met de aard en graad van vervuiling
 • Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
 • Bestelt tijdig de nodige producten en materialen bij de leidinggevende
 • Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
 • Geeft zelf het goed voorbeeld
 • Stuurt bij indien nodig

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
 • Meldt problemen, mondeling en/of schriftelijk, aan de leidinggevende
 • Merkt afwijkingen op en meldt ze aan de leidinggevende
 • Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten

Motorische vaardigheden

 • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
 • Past zijn/haar voorkomen en kledij aan conform de taakuitvoering
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Verplaatst zich op efficiënte wijze tussen de verschillende werkplekken
 • Maakt materieel en reinigingsproducten gebruiksklaar
 • Vult eventueel een materieelwagen aan
 • Plaatst indien nodig waarschuwingstekens
 • Vervangt eventueel de vuilniszakjes
 • Plaatst de vuilnisbakken en/of containers voor afhaling
 • Plaatst de vuilnisbakken en/of containers na lediging op de juiste plaats
 • Gebruikt het materieel op correcte wijze
 • Ruimt de werkplek op
 • Reinigt het materieel vooraleer het op te bergen
 • Ruimt de bergplaats op
 • Vult formulieren in
 • Houdt gegevens bij over de uitvoering
 • Gebruikt apart materieel voor het toilet
 • Vult alle recipiënten aan indien nodig
 • Gebruikt de machine conform de gevolgde opleiding
 • Reinigt het toestel na gebruik en bergt het correct op
 • Sorteert het wasgoed volgens soort en kleur van de artikels en de aard van het textiel
 • Haalt de ongewenste voorwerpen uit het wasgoed
 • Gebruikt de was- en droogmachines zoals voorgeschreven
 • Vult en ledigt een was- en droogmachine op correcte wijze
 • Bergt het textiel op, conform de opdracht

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt eventueel op verplaatsing uitgevoerd en kan de nodige mobiliteit vergen.
 • Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de beroepsbeoefenaar kan onderhevig zijn aan (atmosferische) wijzigingen.
 • Dit beroep wordt zowel in teamverband als individueel uitgevoerd.
 • De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt.
 • De schoonmaaksector kent reglementeringen, procedures,… betreffende kwaliteit, veiligheid, welzijn en gezondheid.
 • De schoonmaker komt in contact met verschillende actoren (leidinggevenden, collega’s, klanten).

Handelingscontext

 • De schoonmaker moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door met zorg te werken.
 • De schoonmaker moet kostenbewust omgaan met materialen en producten.
 • De schoonmaker gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met andere actoren.
 • De schoonmaker stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve of gevarieerde handelingen.
 • De schoonmaker heeft aandacht voor gevaarlijke situaties en meldt deze aan de leidinggevende.
 • De schoonmaker moet zorgvuldig gebruik maken van materieel.
 • De schoonmaker moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren.
 • De schoonmaker moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen.
 • De schoonmaker moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplaats
 • het voorbereiden en uitvoeren van eigen werkzaamheden
 • het gebruiken en reinigen van het materieel
 • het bijhouden en afleveren van de opvolgdocumenten
 • het opvolgen van de voorraad
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • afspraken met betrekking tot de eigen werkzaamheden
 • instructies van de leidinggevende
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies
 • derden voor praktische zaken (ophalen van rolluiken, openen van deuren van beveiligde lokalen, …).

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband en individueel
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Plant en bereidt eigen werkzaamheden voor
 • Verwijdert ongevaarlijk afval (huishoudelijk, industrieel afval, …) en sorteert de vuilnisbakken en/of containers
 • Maakt oppervlakken, ruimtes en uitrustingen handmatig schoon
 • Maakt het schoonmaakmaterieel schoon en onderhoudt het
 • Houdt de werkdocumenten bij (uurroosters, plaats, …)en informeert de betrokkenen over afwijkingen
 • Informeert de leidinggevende over onregelmatigheden of beschadigingen
 • Werkt klantgericht
 • Maakt toiletten en keukens schoon en vult alle aanwezige recipiënten bij
 • Maakt oppervlakken machinaal schoon
 • Voert het was- en droogproces van textiel machinaal uit
 • Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt bestellingen
 • Houdt toezicht op nieuwe werknemers en studenten

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.