Medewerker florist

 
BK-0176-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Medewerker florist

Definitie

Verzorgt, verwerkt en verpakt bloemen en planten voor binnen (snijbloemen, boeketten en groene planten, bloemstukken, …) en buiten (beplantingen voor bloembakken, terrasplanten, bloembollen, …) volgens instructies teneinde een goed verzorgd product af te leveren.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Past de veiligheids-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften toe
  • Werkt conform de bedrijfsprocedure(s)
  • Werkt economisch en kostprijsbewust
  • Maakt schoon volgens onderhoudsplan en de bedrijfsprocedures
  • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, …)
  • Draagt werk- en beschermkledij volgens de (hygiënische) richtlijnen
  • Respecteert de persoonlijke hygiëne (handen wassen, wondbedekking, eetverbod, …)
  • Sorteert en behandelt het afval volgens de richtlijnen
  • Ruimt systematisch op
  • Vermijdt risico’s voor zichzelf en andere
  • Werkt ordelijk
  • Gaat op een veilige manier met de verschillende gereedschappen om
  • Meldt problemen i.v.m. veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn, aan de leidinggevende(n)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van veiligheidsvoorschriften
  • Basiskennis van bedrijfsprocedures
  • Basiskennis van het onderhoudsplan
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van schoonmaakmaterialen en -middelen
  • Kennis van hygiënische richtlijnen
  • Kennis van persoonlijke beschermkledij (PBM)
  • Kennis van milieubewust werken en omgaan met afval/afvalsortering
 • Competentie 2:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevende
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van (mondelinge) communicatietechnieken
  • Basiskennis van mondeling rapporteren
 • Competentie 3:
  Voert de werkopdrachten uit
  • Ontvangt de opdracht van de verantwoordelijke
  • Volgt de werkplanning op
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke bij problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mondeling rapporteren
  • Basiskennis van het lezen van een (dag/week/maand)planning
 • Competentie 4:
  Verwerkt de aangekochte bloemen en planten, accessoires volgens de gemaakte afspraken
  • Neemt de aangekochte bloemen en planten, accessoires aan
  • Maakt de recipiënten schoon op de juiste wijze
  • Maakt de aangekochte bloemen schoon en zet ze op water in het juiste recipiënt
  • Verdeelt de voorraad bloemen over het magazijn en verkoopruimte
  • Geeft de planten eventueel water en zet ze op de voorziene plaats
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de namen van courante bloemen en planten
  • Basiskennis van kwaliteitseisen voor producten
  • Basiskennis van specifieke kenmerken van plantenziektes
  • Kennis van schoonmaaktechnieken van bloemen en recipiënten
  • Kennis van schoonmaakmaterialen en -middelen
  • Kennis van de materialen en hun eigenschappen
  • Kennis van verzorgingsproducten voor bloemen en planten
 • Competentie 5:
  Verzorgt de voorraad
  • Vult de voorraad van de verkoopruimte en het magazijn aan
  • Onderhoudt de koelcel
  • Sorteert de producten in de koelcel
  • Controleert de voorraad regelmatig op kwaliteit
  • Let op afwijkingen door beschadigingen en/of derving van producten
  • Hanteert het “first-in first-out”-principe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mondeling rapporteren
  • Basiskennis van kwaliteitseisen voor producten
  • Basiskennis van het lezen van een (dag/week/maand)planning
  • Basiskennis van specifieke kenmerken van plantenziektes
  • Kennis van het “first-in, first-out”-principe
  • Kennis van condities voor optimaal bewaren van bloemen en planten
 • Competentie 6:
  Verzorgt producten en materialen
  • Maakt vazen, materialen en gereedschap schoon en desinfecteert
  • Kiest verzorgingsproducten en de recipiënten voor elke soort bloemen
  • Maakt de bloemen schoon en zet ze in de gepaste recipiënten
  • Herkent schade en afwijkingen aan de producten
  • Meldt de schade en afwijkingen aan de producten
  • Ververst producten
  • Gebruikt de gepaste voedingsstoffen in de juiste dosering
  • Schikt de bloemen in de winkel
  • Vult bij vanuit de voorraad
  • Sorteert het leeggoed
  • Herkent de belangrijkste ziekten die planten aantasten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van (mondelinge) communicatietechnieken
  • Basiskennis van de namen van courante bloemen en planten
  • Basiskennis van mondeling rapporteren
  • Basiskennis van kwaliteitseisen voor producten
  • Basiskennis van het lezen van een (dag/week/maand)planning
  • Basiskennis van specifieke kenmerken van plantenziektes
  • Kennis van het “first-in, first-out”-principe
  • Kennis van schoonmaaktechnieken van bloemen en recipiënten
  • Kennis van schoonmaakmaterialen en -middelen
  • Kennis van de materialen en hun eigenschappen
  • Kennis van verzorgingsproducten voor bloemen en planten
 • Competentie 7:
  Maakt het werkblad, het gereedschap en de (verkoop)ruimtes schoon en houdt ze hygiënisch
  • Onderhoudt de werkruimte
  • Controleert de staat van het materieel
  • Slijpt messen waar nodig
  • Gebruikt schoonmaakmaterieel
  • Gebruikt een hoeveelheid product volgens het oppervlak en de vervuiling
  • Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen en ruimt op
  • Ruimt aan het eind van de verkoopdag de werkruimte op
  • Helpt bij het klaarmaken van de verkoopruimte om klanten te ontvangen voor de openingstijd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het onderhoudsplan
  • Kennis van schoonmaakmaterialen en -middelen
  • Kennis van de materialen en hun eigenschappen
 • Competentie 8:
  Helpt de winkelpresentatie verzorgen
  • Voert delen van het presentatieplan uit volgens instructies
  • Verzamelt het nodige materieel en materiaal voor de opdracht
  • Stelt planten volgens opdracht ten toon
  • Voorziet de producten van een etiket met prijsaanduiding
  • Helpt bij het aankleden van de etalage
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van trends en ontwikkelingen in het vakgebied
  • Basiskennis van presentatietechnieken voor bloemen en planten
  • Basiskennis van de inhoud van een presentatieplan
  • Basiskennis van informatiebronnen m.b.t. trends en ontwikkelingen in het vakgebied
  • Basiskennis van het lezen van een (dag/week/maand)planning
  • Basiskennis van het kleurenpallet bij bloemen en planten
  • Basiskennis van kleuren en vormen van accessoires
  • Kennis van etikettering
 • Competentie 9:
  Stelt bloemwerk en plantenarrangementen samen
  • Maakt bloemwerk en plantenarrangementen volgens opdracht
  • Maakt bloemwerk op vaktechnische wijze conform de huisstijl
  • Verzamelt geschikte materialen volgens opdracht
  • Maakt boeketten vaktechnisch op volgens opdracht
  • Gebruikt het juiste materiaal, (hand)gereedschap, bindartikelen en bevestigingsmaterialen volgens opdracht
  • Past trends en technieken* toe volgens instructies en voorbeeld van de verantwoordelijke
  • Schaaft steekschuim aan
  • Werkt met verschillende materialen
  • Houdt rekening met de kwetsbaarheid van de producten
  • Gebruikt het gepaste recipiënt in functie van het te maken ontwerp
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van (mondelinge) communicatietechnieken
  • Basiskennis van trends en ontwikkelingen in het vakgebied
  • Basiskennis van het kleurenpallet bij bloemen en planten
  • Basiskennis van de prijzen van de producten
  • Kennis van het “first-in, first-out”-principe
  • Kennis van technieken voor het opmaken van boeketten
  • Kennis van vaktechnieken
  • Kennis van technieken voor bloemstukken
  • Kennis van etikettering
  • Kennis van de materialen en hun eigenschappen
  • Kennis van bloemen en planten
* Technieken: bloem- en blad op draad zetten, vastzetten van stelen, gebruik van ondergronden zoals steekschuim, korenschoofmethode, lineaire technieken, rijgen, klemmen, weven, vlechten, wikkelen, buigen, insnoeren, stapelen, vouwen, …
 • Competentie 10:
  Verpakt het product
  • Kiest het geschikte verpakkingsmateriaal uit
  • Verpakt de producten en bestellingen volgens de huisstijl, het gebruik, de aard of de bestemming
  • Past verschillende inpaktechnieken toe met de nodige handvaardigheid, volgens de huisstijl
  • Maakt bloemen, planten, boeketten, bloemstukken, bloembakken, accessoires, … klaar of verpakt ze, om deze op een verantwoorde manier te transporteren
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het bedrijfsconcept, huisstijl
  • Kennis van courante verpakkingstechnieken
  • Kennis van courante verpakkingsmaterialen m.b.t. het eigen product
  • Kennis van transporttechnieken voor het verplaatsen van boektetten, bloemstukken, planten, accessoires, …

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van (mondelinge) communicatietechnieken
 • Basiskennis van veiligheidsvoorschriften
 • Basiskennis van trends en ontwikkelingen in het vakgebied
 • Basiskennis van bedrijfsprocedures
 • Basiskennis van het onderhoudsplan
 • Basiskennis van de namen van courante bloemen en planten
 • Basiskennis van presentatietechnieken voor bloemen en planten
 • Basiskennis van de inhoud van een presentatieplan
 • Basiskennis van mondeling rapporteren
 • Basiskennis van informatiebronnen m.b.t. trends en ontwikkelingen in het vakgebied
 • Basiskennis van kwaliteitseisen voor producten
 • Basiskennis van het lezen van een (dag/week/maand)planning
 • Basiskennis van specifieke kenmerken van plantenziektes
 • Basiskennis van het kleurenpallet bij bloemen en planten
 • Basiskennis van de prijzen van de producten
 • Basiskennis van kleuren en vormen van accessoires
 • Basiskennis van het bedrijfsconcept, huisstijl
 • Kennis van het “first-in, first-out”-principe
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van technieken voor het opmaken van boeketten
 • Kennis van vaktechnieken
 • Kennis van technieken voor bloemstukken
 • Kennis van schoonmaaktechnieken van bloemen en recipiënten
 • Kennis van schoonmaakmaterialen en -middelen
 • Kennis van condities voor optimaal bewaren van bloemen en planten
 • Kennis van etikettering
 • Kennis van courante verpakkingstechnieken
 • Kennis van courante verpakkingsmaterialen m.b.t. het eigen product
 • Kennis van transporttechnieken voor het verplaatsen van boektetten, bloemstukken, planten, accessoires, …
 • Kennis van hygiënische richtlijnen
 • Kennis van persoonlijke beschermkledij (PBM)
 • Kennis van de materialen en hun eigenschappen
 • Kennis van milieubewust werken en omgaan met afval/afvalsortering
 • Kennis van verzorgingsproducten voor bloemen en planten
 • Kennis van bloemen en planten

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevende
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Ontvangt de opdracht van de verantwoordelijke
 • Volgt de werkplanning op
 • Verdeelt de voorraad bloemen over het magazijn en verkoopruimte
 • Controleert de voorraad regelmatig op kwaliteit
 • Let op afwijkingen door beschadigingen en/of derving van producten
 • Hanteert het “first-in first-out”-principe
 • Kiest verzorgingsproducten en de recipiënten voor elke soort bloemen
 • Herkent schade en afwijkingen aan de producten
 • Gebruikt de gepaste voedingsstoffen in de juiste dosering
 • Herkent de belangrijkste ziekten die planten aantasten
 • Controleert de staat van het materieel
 • Gebruikt een hoeveelheid product volgens het oppervlak en de vervuiling
 • Houdt rekening met de kwetsbaarheid van de producten
 • Kiest het geschikte verpakkingsmateriaal uit

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt problemen i.v.m. veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn, aan de leidinggevende(n)
 • Meldt de schade en afwijkingen aan de producten
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke bij problemen

Motorische vaardigheden

 • Past de veiligheids-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften toe
 • Werkt conform de bedrijfsprocedure(s)
 • Werkt economisch en kostprijsbewust
 • Maakt schoon volgens onderhoudsplan en de bedrijfsprocedures
 • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, …)
 • Draagt werk- en beschermkledij volgens de (hygiënische) richtlijnen
 • Respecteert de persoonlijke hygiëne (handen wassen, wondbedekking, eetverbod, …)
 • Sorteert en behandelt het afval volgens de richtlijnen
 • Ruimt systematisch op
 • Vermijdt risico’s voor zichzelf en andere
 • Werkt ordelijk
 • Gaat op een veilige manier met de verschillende gereedschappen om
 • Neemt de aangekochte bloemen en planten, accessoires aan
 • Maakt de recipiënten schoon op de juiste wijze
 • Maakt de aangekochte bloemen schoon en zet ze op water in het juiste recipiënt
 • Geeft de planten eventueel water en zet ze op de voorziene plaats
 • Vult de voorraad van de verkoopruimte en het magazijn aan
 • Onderhoudt de koelcel
 • Sorteert de producten in de koelcel
 • Maakt vazen, materialen en gereedschap schoon en desinfecteert
 • Maakt de bloemen schoon en zet ze in de gepaste recipiënten
 • Ververst producten
 • Schikt de bloemen in de winkel
 • Vult bij vanuit de voorraad
 • Sorteert het leeggoed
 • Onderhoudt de werkruimte
 • Slijpt messen waar nodig
 • Gebruikt schoonmaakmaterieel
 • Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen en ruimt op
 • Ruimt aan het eind van de verkoopdag de werkruimte op
 • Helpt bij het klaarmaken van de verkoopruimte om klanten te ontvangen voor de openingstijd
 • Voert delen van het presentatieplan uit volgens instructies
 • Verzamelt het nodige materieel en materiaal voor de opdracht
 • Stelt planten volgens opdracht ten toon
 • Voorziet de producten van een etiket met prijsaanduiding
 • Helpt bij het aankleden van de etalage
 • Maakt bloemwerk en plantenarrangementen volgens opdracht
 • Maakt bloemwerk op vaktechnische wijze conform de huisstijl
 • Verzamelt geschikte materialen volgens opdracht
 • Maakt boeketten vaktechnisch op volgens opdracht
 • Gebruikt het juiste materiaal, (hand)gereedschap, bindartikelen en bevestigingsmaterialen volgens opdracht
 • Past trends en technieken* toe volgens instructies en voorbeeld van de verantwoordelijke
 • Schaaft steekschuim aan
 • Werkt met verschillende materialen
 • Gebruikt het gepaste recipiënt in functie van het te maken ontwerp
 • Verpakt de producten en bestellingen volgens de huisstijl, het gebruik, de aard of de bestemming
 • Past verschillende inpaktechnieken toe met de nodige handvaardigheid, volgens de huisstijl
 • Maakt bloemen, planten, boeketten, bloemstukken, bloembakken, accessoires, … klaar of verpakt ze, om deze op een verantwoorde manier te transporteren

Omgevingscontext

 • De medewerker florist werkt in een bloemendetailhandel of in een ander bedrijf met een aparte bloemenafdeling (vb. een tuincenter).
 • De medewerker florist verricht zijn/haar beroepsactiviteiten in de winkel, in de ruimte waar het bloemwerk gemaakt wordt en/of in het magazijn.
 • Hij/zij voert diverse werkzaamheden uit: het maken van bloemwerk en plantenarrangementen volgens instructies, verzorgen, presenteren van winkel en product volgens opdracht, verzorgen van de voorraad. Hij/zij volgt standaardwerkwijzen op.
 • De medewerker florist werkt met levende, kwetsbare producten die een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. De verzorging van het levend product kent dus een hoge prioriteit t.o.v. de andere werkzaamheden.
 • De medewerker florist hanteert de afgesproken kwaliteitsnormen.
 • De medewerker florist werkt vaak onder wisselende omstandigheden en plotselinge omzetpieken.
 • De medewerker florist moet kwaliteitsbewust en nauwkeurig zijn en de trends en ontwikkelingen in het vakgebied opvolgen.
 • De medewerker florist werkt volgens de instructies van de leidinggevende en de procedures eigen aan het bedrijf.
 • De medewerker florist werkt in team.

Handelingscontext

 • De medewerker florist moet de opdracht volgen en heeft optimale aandacht voor de voortgang van de werkzaamheden.
 • De medewerker florist heeft zeer grote aandacht voor de verzorging van de “levende” producten.
 • De medewerker florist werkt zorgvuldig en vakkundig, met respect voor de producten en volgens de kwaliteitsnormen.
 • De medewerker florist is aandachtig voor het hanteren van de vereiste kwaliteitsnormen, het toepassen van hygiëne-, veiligheidsreglementering en het sorteren van afval volgens de voorschriften.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het volgen van opdrachten en instructies over de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij horende handelingen, het verzorgen van levende producten, het maken van boeketten, bloemwerk, plantenarrangementen voor diverse gelegenheden, het helpen bij de presentatie van de producten in winkel en etalage, het opvolgen van de kwaliteit van de producten.
Is gebonden aan
 • de opdracht, instructies van de florist en/of leidinggevende, hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de opdracht en bijhorende instructies, bij problemen i.v.m. de uitvoering van zijn/haar taken, om te rapporteren over de werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid

 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Werkt in teamverband
 • Voert de werkopdrachten uit
 • Verwerkt de aangekochte bloemen en planten, accessoires volgens de gemaakte afspraken
 • Verzorgt de voorraad
 • Verzorgt producten en materialen
 • Maakt het werkblad, het gereedschap en de (verkoop)ruimtes schoon en houdt ze hygiënisch
 • Helpt de winkelpresentatie verzorgen
 • Stelt bloemwerk en plantenarrangementen samen
 • Verpakt het product

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.