Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia

 
BK-0036-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia

Deze benaming wordt niet gebruikt in de Competent-fiche E130401 Drukafwerker, maar de sector wenst deze term te hanteren omdat dit binnen de sector een meer gangbare en hedendaagse term is.

Definitie

Het uitvoeren van routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de machine, het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op
  • Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil in noodgevallen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
 • Competentie 2:
  Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Raadpleegt de productieplanning
  • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 3:
  Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie
  • Houdt gegevens bij over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 4:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,…)
  • Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van materialen
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van toestellen voor goederentransport
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 5:
  Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van milieuvoorschriften
 • Competentie 6:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 7:
  Start, bedient en stopt de machine(straat), -lijn volgens de instructies
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen op
  • Start de machine(straat), -lijn op
  • Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
  • Bedient de machine(straat), -lijn
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Voert de geproduceerde goederen af
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de machine(straat), -lijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Competentie 8:
  Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Doet controles/controlerondes
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 9:
  Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Competentie 10:
  Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere specifieke machines: Bindmachine, Naaibrocheermachine, Rilmachine (Groefmachine), Nietmachine, Ponsmachine, Boormachine (Wire-O machine), Vouwmachine, Snijmachine, Thermo-bindmachine, Verzamelmachine, Verzamelhechter, Lamineermachine
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het grafisch productieproces
  • Basiskennis van druktechnieken
  • Basiskennis van pagina- en drukvormmontage
  • Basiskennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de (half)afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid)
  • Basiskennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
  • Basiskennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
  • Basiskennis van het instellen en het bewaren van snij- of vouwprogramma’s
  • Basiskennis van de beoordelingscriteria van het product aan de hand van het model of proefexemplaar
  • Kennis van één of meerdere online en offline afwerkingstechnieken (snijden, vouwen, perforeren, boren, verzamelen, verzamelhechten, binden, nieten, lijmen, naaien, rillen, pregen, kappen/stansen, afronden, afhoeken, typo, lamineren, plastificeren, vergulden, vernissen, frankeren, cacheren, onder omslag brengen, etiketteren, banderen, onder folie brengen, wegen, inpakken, stapelen op palet …)
  • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van lijmen, nietdraad en andere (hulp)grondstoffen
  • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC…
  • Kennis van de van de (de)montage van onderdelen van machines voor afwerking (walsen, messen, tassensectie, …)
  • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen,…)
  • Kennis van de snij- en vouwschema’s en de snij, vouw- en aanlegtekens
  • Kennis van de behandeling en het gebruik van messen in functie van de te hanteren techniek (boren, stansen, uitkappen, ritsen, rillen en perforeren)
 • Competentie 11:
  Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere specifieke machines met continue werking: Snijstraat, Verzamellijn, Bindstraat
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het instellen en het bewaren van snij- of vouwprogramma’s
  • Basiskennis van de beoordelingscriteria van het product aan de hand van het model of proefexemplaar
  • Kennis van één of meerdere online en offline afwerkingstechnieken (snijden, vouwen, perforeren, boren, verzamelen, verzamelhechten, binden, nieten, lijmen, naaien, rillen, pregen, kappen/stansen, afronden, afhoeken, typo, lamineren, plastificeren, vergulden, vernissen, frankeren, cacheren, onder omslag brengen, etiketteren, banderen, onder folie brengen, wegen, inpakken, stapelen op palet …)
  • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van lijmen, nietdraad en andere (hulp)grondstoffen
  • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC…
  • Kennis van de van de (de)montage van onderdelen van machines voor afwerking (walsen, messen, tassensectie, …)
  • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen,…)
  • Kennis van de snij- en vouwschema’s en de snij, vouw- en aanlegtekens
  • Kennis van de behandeling en het gebruik van messen in functie van de te hanteren techniek (boren, stansen, uitkappen, ritsen, rillen en perforeren)
 • Competentie 12:
  Gebruikt één of meerdere specifieke technieken voor gedrukte producten - drukwerkveredeling: Lamineren, Plastificering, Snijden, Boren, Afronden, Afhoeken, Pregen - blinddruk, Hoogdrukafwerking - typografie*, Vergulden - gouddruk, Vernissen, Kapvormen (invormen)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het grafisch productieproces
  • Basiskennis van druktechnieken
  • Basiskennis van pagina- en drukvormmontage
  • Basiskennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de (half)afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid)
  • Basiskennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
  • Basiskennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
  • Basiskennis van de beoordelingscriteria van het product aan de hand van het model of proefexemplaar
  • Kennis van één of meerdere online en offline afwerkingstechnieken (snijden, vouwen, perforeren, boren, verzamelen, verzamelhechten, binden, nieten, lijmen, naaien, rillen, pregen, kappen/stansen, afronden, afhoeken, typo, lamineren, plastificeren, vergulden, vernissen, frankeren, cacheren, onder omslag brengen, etiketteren, banderen, onder folie brengen, wegen, inpakken, stapelen op palet …)
  • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van lijmen, nietdraad en andere (hulp)grondstoffen
  • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC…
  • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen,…)
  • Kennis van de behandeling en het gebruik van messen in functie van de te hanteren techniek (boren, stansen, uitkappen, ritsen, rillen en perforeren)
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
* *Een degelpers is een drukpers die volgens het hoogdruk-principe werkt. Hierbij worden alleen de hoogst gelegen gedeelten van de drukvorm met inkt ingerold en afgedrukt. De drukvorm kan bestaan uit loden of houten letters, lijnen en/of afbeeldingen. Een afbeelding kan een cliché, houtsnede, linosnede zijn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Degelpers
 • Competentie 13:
  Voert één of meerdere voorsorteerhandelingen uit op: Frankeermachine voor brieven en pakketten, Vouw- en lijmmachine voor dozen, Cacheermachine (vel papier op karton strijken), Inktjet, Omslagmachine (groot en klein formaat), Etiketteermachine, Bandeermachine, Foliestraat (drukwerk onder folie brengen), Krimpmachine, Mailcovermachine, Palletinpakmachine, Automatische palletstapelaar, Weegmachine
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het grafisch productieproces
  • Basiskennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de (half)afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid)
  • Kennis van één of meerdere online en offline afwerkingstechnieken (snijden, vouwen, perforeren, boren, verzamelen, verzamelhechten, binden, nieten, lijmen, naaien, rillen, pregen, kappen/stansen, afronden, afhoeken, typo, lamineren, plastificeren, vergulden, vernissen, frankeren, cacheren, onder omslag brengen, etiketteren, banderen, onder folie brengen, wegen, inpakken, stapelen op palet …)
  • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van lijmen, nietdraad en andere (hulp)grondstoffen
  • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC…
  • Kennis van de van de (de)montage van onderdelen van machines voor afwerking (walsen, messen, tassensectie, …)
  • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen,…)
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 14:
  Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines: Lift, Triltafel, Aanrijtafel, Snijtafel, Oplaadtafel, Takel,…
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van één of meerdere online en offline afwerkingstechnieken (snijden, vouwen, perforeren, boren, verzamelen, verzamelhechten, binden, nieten, lijmen, naaien, rillen, pregen, kappen/stansen, afronden, afhoeken, typo, lamineren, plastificeren, vergulden, vernissen, frankeren, cacheren, onder omslag brengen, etiketteren, banderen, onder folie brengen, wegen, inpakken, stapelen op palet …)
  • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen,…)
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 15:
  Controleert, stapelt en verpakt de (half)afgewerkte producten op de voorgeschreven wijze zodat deze veilig en zonder kwaliteitsverlies kunnen getransporteerd worden
  • Schudt papier of katernen op
  • Gebruikt verpakkingstoestellen
  • Stapelt losse of verpakte producten volgens de paletbrief
  • Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften
  • Brengt de paletfiche of paletbon aan
  • Splitst zendingen correct uit
  • Verplaatst afgewerkte paletten naar de afhaalzone of ophaalplaats
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van toestellen voor goederentransport
  • Kennis van verpakkingstechnieken en -materialen
  • Kennis van verzendingstechnieken en -procedures
  • Kennis van etikettering en productidentificatie

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van ICT in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van materialen
 • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
 • Basiskennis van het productieproces
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van toestellen voor goederentransport
 • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
 • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
 • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (inclusief opstart- en stopprocedures)
 • Basiskennis van het grafisch productieproces
 • Basiskennis van druktechnieken
 • Basiskennis van pagina- en drukvormmontage
 • Basiskennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de (half)afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid)
 • Basiskennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
 • Basiskennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
 • Basiskennis van het instellen en het bewaren van snij- of vouwprogramma’s
 • Basiskennis van de beoordelingscriteria van het product aan de hand van het model of proefexemplaar
 • Kennis van één of meerdere online en offline afwerkingstechnieken (snijden, vouwen, perforeren, boren, verzamelen, verzamelhechten, binden, nieten, lijmen, naaien, rillen, pregen, kappen/stansen, afronden, afhoeken, typo, lamineren, plastificeren, vergulden, vernissen, frankeren, cacheren, onder omslag brengen, etiketteren, banderen, onder folie brengen, wegen, inpakken, stapelen op palet …)
 • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van lijmen, nietdraad en andere (hulp)grondstoffen
 • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC…
 • Kennis van de van de (de)montage van onderdelen van machines voor afwerking (walsen, messen, tassensectie, …)
 • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen,…)
 • Kennis van de snij- en vouwschema’s en de snij, vouw- en aanlegtekens
 • Kennis van de behandeling en het gebruik van messen in functie van de te hanteren techniek (boren, stansen, uitkappen, ritsen, rillen en perforeren)
 • Kennis van verpakkingstechnieken en -materialen
 • Kennis van verzendingstechnieken en -procedures

Cognitieve vaardigheden

 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Legt de productie stil in noodgevallen
 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Raadpleegt de productieplanning
 • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Houdt gegevens bij over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden
 • Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
 • Start de machine(straat), -lijn op
 • Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
 • Bedient de machine(straat), -lijn
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Voert de geproduceerde goederen af
 • Doet controles/controlerondes
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Doet controles/controlerondes
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
 • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • Stopt de productie indien nodig
 • Schudt papier of katernen op
 • Gebruikt verpakkingstoestellen
 • Stapelt losse of verpakte producten volgens de paletbrief
 • Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften
 • Brengt de paletfiche of paletbon aan
 • Splitst zendingen correct uit
 • Verplaatst afgewerkte paletten naar de afhaalzone of ophaalplaats
 • Bedient van één of meerdere van de volgende machines voor online en offline afwerkingstechnieken: Bindmachine, Naaibrocheermachine, Rilmachine (Groefmachine), Nietmachine, Ponsmachine, Boormachine (Wire-O machine), Vouwmachine, Snijmachine, Thermo-bindmachine, Verzamelmachine, Verzamelhechter, Lamineermachine
 • Maakt bedrukt materiaal klaar voor continue bevoorrading van een drukafwerkingsmachine
 • Beschikt over een ruimtelijk voorstellingsvermogen
 • Maakt eenvoudige berekeningen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op
 • Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
 • Merkt afwijkingen, storingen op
 • Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Stopt de productie indien nodig
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Stopt de machine(straat), -lijn
 • Gebruikt verpakkingstoestellen
 • Past ergonomische beginselen (werkhouding, aanpassingen van de werkpost,...) toe
 • Hanteert handgereedschappen (tangen, sleutels, schroevendraaiers,...)
 • (de)monteert specifieke onderdelen van de drukafwerkingsmachine, - straat (messen, frezen, kapvormen,...)

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen
 • In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Dit beroep wordt in teamverband uitgeoefend
 • Dit beroep wordt staande uitgevoerd
 • Dit beroep vraagt een eenzijdige spierbelasting/inspannende houding (bukken, reiken e.d.) bij inlegwerk, stapelen op palet en/of stel- en controlewerkzaamheden gedurende een aanzienlijk deel van de dag
 • Er wordt gewerkt in een ruimte waar men wordt blootgesteld aan lawaai, warmte, stof, geurhinder (lijm, folie, vernis, lamineerfolie…), een wisselende vochtigheidsgraad
 • Dit beroep vraagt zware kracht bij het verplaatsen van transpaletten en het tillen van pakken katernen gedurende een aanzienlijk gedeelte van de dag
 • Dit beroep kent een verhoogd risico op letsel door gekneld raken, door aanraking van bewegende of warme onderdelen van de installatie
 • Dit beroep veroorzaakt regelmatig kleine snijwonden bij het manipuleren van papier

Handelingscontext

 • Werkt steeds onder toezicht/leiding van een verantwoordelijke
 • Werkt aan de hand van instructies
 • Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften bij omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Verzorgt het intern transport van producten
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
 • Besteedt extra aandacht bij taalwissels, wanneer een meertalige (re)productieopdracht wordt uitgevoerd
 • Het vereist een grote mate aan nauwkeurigheid
 • De uitoefening van het beroep vereist een hoge mate van handigheid en technisch inzicht
 • De beroepsbeoefenaar toont belangstelling om zijn/haar competentie(s) te verbreden en/of te verdiepen
 • De beroepsbeoefenaar moet open kunnen staan voor en zich kunnen aanpassen aan wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen,…

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het zorgen voor toevoer van de grondstoffen, het opstarten en bedienen van de machine(straat), -lijn, het stoppen van de productie, het opvolgen van de eigen productie, de kwaliteitsopvolging en -controle, maar werkt onder leiding/toezicht
Is gebonden aan
 • instructies, productieplanning, veiligheids- en milieuvoorschriften/ procedures, productieorder/technische fiche, hygiënische voorschriften, eigenschappen van grondstoffen, richtwaarden en toleranties, kwaliteitsvoorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor planning, productieorder, meldingen van storingen en bijkomende instructies

Verantwoordelijkheid

 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn
 • Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,…)
 • Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust
 • Werkt in teamverband
 • Start, bedient en stopt de machine(straat), -lijn volgens de instructies
 • Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie
 • Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies
 • Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere specifieke machines: Bindmachine, Naaibrocheermachine, Rilmachine (Groefmachine), Nietmachine, Ponsmachine, Boormachine (Wire-O machine), Vouwmachine, Snijmachine, Thermo-bindmachine, Verzamelmachine, Verzamelhechter, Lamineermachine
 • Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere specifieke machines met continue werking: Snijstraat, Verzamellijn, Bindstraat
 • Gebruikt één of meerdere specifieke technieken voor gedrukte producten - drukwerkveredeling: Lamineren, Plastificering, Snijden, Boren, Afronden, Afhoeken, Pregen - blinddruk, Hoogdrukafwerking - typografie*, Vergulden - gouddruk, Vernissen, Kapvormen (invormen)
 • Voert één of meerdere voorsorteerhandelingen uit op: Frankeermachine voor brieven en pakketten, Vouw- en lijmmachine voor dozen, Cacheermachine (vel papier op karton strijken), Inktjet, Omslagmachine (groot en klein formaat), Etiketteermachine, Bandeermachine, Foliestraat (drukwerk onder folie brengen), Krimpmachine, Mailcovermachine, Palletinpakmachine, Automatische palletstapelaar, Weegmachine
 • Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines: Lift, Triltafel, Aanrijtafel, Snijtafel, Oplaadtafel, Takel,…
 • Controleert, stapelt en verpakt de (half)afgewerkte producten op de voorgeschreven wijze zodat deze veilig en zonder kwaliteitsverlies kunnen getransporteerd worden

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.